Feedback

/Kurz učení DevOps pro agilitu, Git a CI
Kurz učení DevOps pro agilitu, Git a CI 2018-08-09T14:17:38+00:00

DevOps a Microsoft

DevOps je spojení lidí, procesů a produktů, jehož cílem je umožnit průběžné doručování kvalitních produktů a služeb našim koncovým uživatelům.

Začněte s projektem DevOps v Azure

Azure, libovolný cloud, místní prostředí

Jednoduché průběžné doručování do Azure, ostatních poskytovatelů cloudů, hybridní nebo místní infrastruktury, pro libovolnou cílovou technologii, včetně Linuxu, Kubernetes, Windows, iOS, Androidu a dalších.

ikony pro úlohy sestavení a vydání

Naše i vaše nástroje

K plánování, nasazení a monitorování vašich aplikací můžete využít Visual Studio Team Services (VSTS), Azure Application Insights a/nebo Jenkinse, Terraform a vaše nástroje. A to vše s dodržováním předpisů, zabezpečením a spolehlivostí na podnikové úrovni.

ikony pro rozšíření pro rodinu produktů Visual Studio

Libovolný jazyk a integrované vývojové prostředí

Aplikace můžete vyvíjet v oblíbeném jazyce vašeho týmu (Java, Node.js, .NET, PHP, Python a další), integrovaném vývojovém prostředí (IntelliJ, Eclipse, VS Code, VisualStudio a další) a sadě nástrojů DevOps, od Microsoftu i OSS.

ikony pro jazyky a integrovaná vývojová prostředí

Nástroje DevOps, které získáte spolu s Azure

Nastavení kanálu do Azure během několika minut

Snímek konfigurace Azure

Nakonfigurujte pomocí několika jednoduchých kroků úplný kanál CI/CD pro libovolnou aplikaci Azure s použitím jazyka a aplikačního rozhraní podle vlastního výběru. Nastavte pro vydanou verzi integrované úlohy pro Azure a službu Azure Stack. Nasazujte na weby, do Service Fabric, orchestrátorů kontejnerů Dockeru, na virtuální počítače a nejenom to. Využijte naše zjednodušené prostředí pro konfiguraci pracovních postupů nasazení pro aplikace cílené na Azure.

Infrastruktura jako kód

Azure Resource Manager definuje vaši infrastrukturu prostřednictvím deklarativních šablon, a ne skriptů, takže můžete opakovaně nasazovat, spravovat a monitorovat všechny prostředky pro vaše řešení, a to se zabezpečeným řízením přístupu na základě rolí.

logo pro Geico
„Zdrojem akcelerace je rychlejší zřizování prostředků a přeřazení technických pracovníků z podpory infrastruktury do vývoje nových modelů získávání uživatelů. Díky pohotové cloudové infrastruktuře může GEICO vylepšovat zákaznické prostředí rychlejším tempem.“

Další informace

Využití našich integrovaných i vašich oblíbených nástrojů

Standardní šablony a špičková rozšíření zajistí vyšší robustnost vaší sady nástrojů.

Průběžná integrace a doručování

VSTS automatizuje sestavování, testování a nasazování vašich aplikací. Poskytuje také kompletní sledovatelnost, abyste měli přehled o všem, co se týká sestavení, včetně změn kódu, revizí a výsledků testování. Poskytujte svým uživatelům lepší služby díky častějším a kvalitnějším nasazením.

Snímek řídicího panelu
logo pro Columbia Sportswear
„Microsoftu se skutečně podařilo opustit sila (…) a provázat postupy DevOps s plněním obchodních procesů. Bez nástrojů, které dnes máme k dispozici, by se nám to nepodařilo.“

Přehrát video

logo pro Bing
„Přešli jsme od vývojových cyklů trvající měsíce k dennímu nasazování (…) do 6 datacenter po celém světě (…). Týdně teď zpracujeme 4000 seznamů změn, při vracení se změnami spustíme 20 tisíc testů a celé vrácení se změnami trvá asi 10 minut.“

Další informace

Snímek spolupráce v Gitu

Hostování Gitu

Bezplatná privátní úložiště VSTS nabízejí všechno, co máte na Gitu rádi. Nejlepší větvení témat a tok žádostí o přijetí změn s revizemi sociálního kódu, a to přímo z vaší karty Kanban.

logo pro Cargill
„Nové produkty můžeme na trh uvádět ještě rychleji, když teď používáme VSTS. Náš přechod byl klíčový pro přizpůsobení rychlosti vývoje softwaru rychlosti našeho podnikání.“

Další informace

Agilní správa pracovních úkolů

Scrum, správa vašeho backlogu, sledování práce s využitím Kanbanu, tok vytváření sestav a vylepšení vašich agilních procesů. Komplexní sledovatelnost napříč uživatelskými scénáři, požadavky, změnami kódu, sestaveními, nasazeními a průběžné doručování kvalitních produktů a služeb. Podnětné analýzy týmů po jednotlivých sprintech a souhrnná zobrazení plánů dodávek.

Snímek karty Kanban
logo pro Iberia Express
„Díky VSTS se nám do vývojové metodologie povedlo začlenit řadu agilních postupů. A protože můžeme nasazovat naše řešení v Azure, máme účinný a efektivní způsob, jak vytvořit kanál pro průběžnou integraci a doručování.“

Další informace

logo pro Black Marble
„VSTS nám poskytuje ucelené řešení, od vzniku nápadu zaznamenaného na pivní tácek v hospodě (…) až po sestavení řešení a jeho nasazení pro celou heterogenní oblast.“

Přehrát video

Snímek průběžného testování

Testování

Testování už v rané fázi a často, aby vznikla spolehlivá verze. Zvolíte si technologie a platformy a pak můžete průběžně testovat prováděné změny rychlým, škálovatelným a efektivním způsobem. Zajistíte si komplexní sledovatelnost všech artefaktů. Můžete spouštět testy a protokolovat defekty přímo z prohlížeče. Průzkumné testování vám umožní vyzkoušet si zákaznické scénáře bez podrobných testovací případů. Chyby můžete zaznamenávat s množstvím informací a tak, aby umožňovaly rychlou akci.

logo pro Eovendo
„VSTS nám umožňuje zaměřit naše úsilí výhradně na implementaci, provádění a analýzu komplexní sady testů bez nutnosti řešit zádrhele spojené s nastavováním a správou testovacího prostředí.“

Další informace

Správa balíčků

VSTS zajišťuje hostování, indexaci a správu vašich balíčků Nuget, npm a Maven v cloudu současně s vaším zdrojovým kódem, sestaveními a vydanými verzemi. Využijte přístup k balíčkům z veřejných zdrojů přes proxy a jejich ukládání do mezipaměti. Doručujte balíčky v každém sestavení. Balíčky se automaticky označují verzí podle sestavení. Pomocí zobrazení vydaných verzí můžete komunikovat kvalitu balíčků. Povolte bezproblémové ladění s využitím serveru symbolů VSTS a umožněte svému týmu snadné ladění balíčků během vývoje.

Správa balíčků s využitím NuGetu, npm a Mavenu
logo pro Skype
„VSTS umožňuje tisícům techniků Skypu, kteří se nacházejí v pěti lokalitách, sdílet balíčky kódu a pracovat s technickým zásobníkem pro Linux, Windows, iOS a Android v jazycích Java, JavaScript, C++ a C#. Zpracovává 2,5 milionu volání každý den.“

Přehrát video

Snímek časové osy s přehledem

Monitorování

Získáte bohaté možnosti monitorování výkonu, výkonná upozornění a snadno využitelné panely, které pomohou zajistit dostupnost vašich aplikací a jejich očekávaný výkon. Rychle zjistíte, jestli máte nějaký problém a kolik zákazníků ovlivňuje, a můžete provést analýzu původní příčiny, problém vyhledat a vyřešit. Proaktivně detekujte a diagnostikujte problémy v životním cyklu různých rolí (recyklace, zablokování, nespuštění), které by mohly mít dopad na vaše aplikace nebo cloudové služby. Efektivně sledujte výkon virtuálních počítačů současně s daty o výkonu aplikací v jednom zobrazení.

logo pro Jet
„Azure Application Insights poskytuje svým vývojářům upozornění v reálném čase, která pomáhají odhalovat problémy, jakmile nastanou, a určovat jejich priority. Application Insights také umožňuje, aby Jet v reálném čase zjistil, kolik zákazníků používá jeho aplikaci, takže je možné implementovat agilní cyklus sestavení-měření-učení.“

Další informace

Log Analytics

Centralizujte data protokolů z několika systémů v jednom úložišti dat. Transformujte údaje o aktivitách Azure a spravovaných prostředcích napříč různými předplatnými do podnětných analýz. Získejte hlubší náhled na vaše hybridní prostředí IT včetně Azure a místních prostředků. Vytvářejte výkonné řídicí panely s využitím vlastních vyhledávacích dotazů pro sestavení vizualizace dat. Definujte vlastní s využitím průběžné extrakce polí a bohatých integrovaných funkcí.

Snímek řídicího panelu s přehledem
„Využíváme Azure Security Center k monitorování našeho prostředí. Umožňuje nám, abychom byli mnohem akčnější při zjištění hrozeb.“

Další informace

Snímek s přehledem služby Security Center

Zabezpečení

Získáte jednotný přehled o zabezpečení napříč všemi vašimi místními i cloudovými úlohami. Budete mít možnost automaticky zjišťovat a zařazovat nové prostředky Azure a uplatňovat zásady zabezpečení napříč vašimi hybridními cloudovými úlohami pro zajištění shody se standardy zabezpečení. Můžete shromažďovat, hledat a analyzovat údaje o zabezpečení z celé řady různých zdrojů, včetně bran firewall a dalších partnerských řešení.

logo pro Nuance
„Nuance využívá Azure Security Center ke správě a monitorování jednotlivých virtuálních počítačů pro zajištění ochrany před malwarem a viry. Pomocí řídicího panelu Azure Security Center mohou pracovníci Nuance snadno zobrazit stav zabezpečení jednotlivých uzlů a přijmout proaktivní i preventivní opatření pro využití oprav zabezpečení a zajištění, že všechny uzly využívají opravy zabezpečení nejnovější úrovně.“

Další informace

Novinky v DevOps

Blog k DevOps
Blog Briana Harryho

Je k dispozici TFS 2018 Update 1 RC

Brian Harry

Blog k Azure
Blog k DevOps

Další postup