Feedback

/HockeyApp | Visual Studio
HockeyApp | Visual Studio 2018-01-10T08:17:24+00:00

HockeyApp

Získejte možnost distribuovat beta verze, shromažďovat zprávy o chybách aplikací v reálném čase a dostávat zpětnou vazbu od uživatelů. HockeyApp vám umožní vytvářet ty nejlepší mobilní aplikace na světě.
Začít zdarma

Platforma pro vaše mobilní aplikace

Crash reports

Zprávy o chybách aplikací

Podrobné ladicí informace pro všechny chyby vašich aplikací

Když do své platformy integrujete open source sadu SDK HockeyApp pro Android, Cordova, iOS, Mac OS X, Unity, Windows nebo Xamarin, umožní vaší aplikaci odesílat podrobné zprávy o chybách do platformy HockeyApp. HockeyApp označí související chyby pomocí symbolů a seskupí je, abyste viděli, jak často ke kterým chybám dochází, a mohli jste si odpovídajícím způsobem určit prioritu pro zpracování backlogu. Můžete si také zprávy o chybách integrovat do existujících nástrojů ALM a spravovat všechny pracovní položky na jednom místě.

Další informace na HockeyApp.net

Zpětná vazba přímo z aplikace

Uživatelé získají možnost posílat zpětnou vazbu přímo z vaší mobilní aplikace

Zpětná vazba je z vaší aplikace odeslána přímo vašemu vývojářskému týmu. Zprávy zpětné vazby jsou zpracovávány jako diskuze, do kterých můžete uživatele zapojit, abyste dokázali lépe pochopit, co od vaší aplikace ve skutečnosti očekávají. Zpětnou vazbu si také můžete integrovat do existujících nástrojů ALM a spravovat všechny pracovní položky na jednom místě.

Další informace na HockeyApp.net

Feedback

Distribution

Distribuce

Váš interní obchod s aplikacemi pro testování

Zajistěte pro testery beta verzí a uživatele jedno centrální místo, kde najdou všechny vaše aplikace a odkud si je budou moci bezdrátově nainstalovat. Uživatelé budou mít k dispozici vždy tu nejaktuálnější verzi, a to díky známému procesu stahování aktualizací přímo z aplikací pro konkrétní platformu. Můžete dokonce vyžadovat, aby uživatelé aplikaci aktualizovali na konkrétní verzi. HockeyApp si můžete integrovat do průběžně probíhajícího procesu sestavování buildů. Můžete si tak zautomatizovat nahrávání a distribuci a zajistit, aby byla nejnovější verze aplikace okamžitě k dispozici.

Další informace na HockeyApp.net

Sledujte metriky uživatelů

S lepším porozuměním chování uživatelů můžete aplikaci vylepšovat. Sledujte využití podle denních a měsíčních přehledů počtu aktivních uživatelů. Monitorujte chyby, se kterými se uživatelé setkali. Měřte zapojení uživatelů podle počtu relací.

Další informace na HockeyApp.net

Track user metrics

Beta test coverage

Pokrytí testů beta verzí

Rozšiřte si počet dostupných testerů beta verzí, abyste měli lépe pokryta všechna zařízení

Zajistěte, aby se vaše aplikace otestovaly na platformách, na kterých vám nejvíce záleží. Získejte přehled o tom, jaké máte pokrytí testů beta verzí – jaká zařízení byla použita, jaké jazyky byly testovány a jak dlouho testeři aplikaci používali. Pokud budete potřebovat lepší pokrytí testů beta verzí zapojením většího počtu uživatelů, můžete vytvořit stránku náboru a přes tu pak získat nové uživatele pro svou aplikaci.

Další informace na HockeyApp.net

DevOps pro mobilní aplikace

Integrace HockeyApp přímo do vašich existujících pracovních postupů

HockeyApp zveřejňuje webhooky a otevřená rozhraní API, abyste mohli využívat potenciál svého existujícího řetězce nástrojů na maximum. HockeyApp dokáže do vašich nástrojů ALM přidat pracovní položky na základě zpráv o chybách a zpětné vazby od uživatelů. Pokud již využíváte průběžnou integraci, můžete si také zautomatizovat distribuci mobilních aplikací. Rozšíření HockeyApp pro Visual Studio Team Services umožňuje automatizovat proces sestavení a nasazení v několika jednoduchých krocích.

Další informace na HockeyApp.net

Mobile dev ops

Visual Studio App Center builds on Hockey App’s distribution

Další generace služby HockeyApp je tady

Centrum aplikací Visual Studio staví na distribuci, analýzách a ohlašování chyb služby HockeyApp, a spolu s cloudovými sestaveními, automatizovanými testy uživatelského rozhraní a nabízenými oznámeními nabízí vše na jednom místě. Centrum aplikací Visual Studio vám umožní:

  • Sestavovat kód v jazycích Objective-C, Swift, Java, Xamarin a React Native v cloudu
  • Automatizovat testy uživatelského rozhraní na tisících skutečných zařízení
  • Okamžitě odesílat aplikace testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi
  • Získat přehled o vaší cílové skupině a využití aplikace
  • Monitorovat stav vaší aplikace pomocí zpráv o chybách v reálném čase
  • Zapojit vaše uživatele odesíláním cílených zpráv