Horké restartování v prostředí Xamarin2022-02-16T10:11:17-08:00

Horké restartování v prostředí Xamarin

Už brzy ve vašem oblíbeném prostředí IDE

Horké restartování v prostředí Xamarin zvyšuje vaši produktivitu během vývoje, protože umožňuje rychlé iterace ve vaší aplikaci Xamarin.Forms. Při horkém restartování můžete provádět změny v aplikaci a ladit je, včetně vícesouborových úprav kódu, prostředků a odkazů, a to s využitím mnohem rychlejšího cyklu sestavování a nasazování.

Nezáleží na tom, jestli měníte jeden řádek kódu nebo se pokoušíte najít zdroj dokonalého obrázku. Horké restartování umožňuje rychle doručit nové změny do simulátoru, emulátoru nebo zařízení bez nutnosti sestavit a nasadit novou sadu prostředků aplikace, pokud je to možné. A funguje souběžně s Opětovným načítáním XAML za provozu, takže můžete měnit modely zobrazení a navigační toky jen s minimálním přerušením vašeho pracovního postupu.

Horké restartování v prostředí Xamarin bude nejdřív k dispozici pro Visual Studio 2022 s podporou aplikací pro iOS vytvořených s využitím Xamarin.Forms. Do sady Visual Studio 2019 pro Mac a Android zavedeme horké restartování později.

Váš názor