Ladění a nejenom to2018-01-10T08:21:23-08:00

Začínáme se sadou Visual Studio

Obrázek nástrojů pro tvorbu aplikací

Pokud ještě pořád potřebujete nainstalovat Visual Studio nebo sestavit svoji první aplikaci, projděte si naše dřívější články.

crosslanguage

Ladění pro různé jazyky

Bohatá podpora ladění pro celý váš kód

Visual Studio nabízí vynikající možnosti ladění bez ohledu na to, jaký jazyk používáte. Ladění zajišťuje pro všechny podporované jazyky – od C#/VB a C++ přes JavaScript a Python až po XAML a HTML. Pokračujte a seznamte se s laděním v sadě Visual Studio 2022.

Jakákoli platforma nebo zařízení

Lokálně, vzdáleně a v produkčním prostředí

Visual Studio dokáže ladit váš kód bez ohledu na to, kde běží – od spuštěné lokální aplikace pro Windows na ploše nebo v emulátoru Androidu, přes připojení vzdálené instance Azure, zařízení s iOS nebo herní konzole až po libovolný webový prohlížeč.

Problémy můžete ladit v offline režimu v produkčním prostředí pomocí funkcí, jako je IntelliTrace a podrobná analýza souborů s výpisem paměti. Pokud se chcete o těchto funkcích dozvědět víc, postupujte podle průvodce použitím IntelliTrace.

anyplatform

FineGrained

Detailní kontrola

Přesné umístění zarážky, od které chcete zkoumat stav

Ladicí program nástroje Visual Studio vám dává širokou kontrolu – můžete rozhodnout, kde přesně chcete pozastavit všechna vlákna v procesu, abyste mohli zkontrolovat stav v daném bodě. Kdykoli můžete použít příkaz Pozastavit vše, Krokovat s přeskočením, Krokovat s vnořením/vystoupením z funkcí, Provést do pozice kurzoru a Upravit a pokračovat – a samozřejmě i všeobecně oblíbenou funkci pro nastavování zarážek.

Vyzkoušejte všechny tyto funkce – posuňte se na další úroveň a nakonfigurujte flexibilní podmínky a akce pro své zarážky.

Flexibilní možnosti kontroly stavu

Zobrazení hodnot proměnných za běhu

Jakmile aplikaci pozastavíte tam, kde potřebujete, nabídne vám Visual Studio hned několik způsobů, jak zkontrolovat hodnoty vašich proměnných, abyste mohli zformovat nebo ověřit hypotézu.

Můžete monitorovat určitou hodnotu při krokování kódem, udělat si okamžitý přehled o lokálních proměnných a vyhodnocovat složité výrazy – to všechno bez opuštění ladicího nástroje. Můžete dokonce zadávat interaktivní dotazy hluboko do struktury dat.

flexibility

exceptions

Výjimky jsou užitečné

Nechte se upozornit, když se něco nepodaří

Chyby v kódu a neočekávané situace se projevují jako výjimky. Výjimky způsobí, že se aplikace zhroutí nebo se z nich jednoduše stanou chyby, které je těžké vystopovat.

Při ladění se sadou Visual Studio můžete nakonfigurovat oznamování výjimek, ke kterým dojde, a dokonce si zvolit konkrétní výjimky, které vás zajímají. Dostanete upozornění a z něj pak můžete kód ladit stejně snadno, jako kdybyste se dostali na zarážku.

Jednodušší dělení na vlákna

Jednodušší řízení a prověřování složitého vícevláknového kódu

Vícevláknový kód se obvykle poměrně těžko odlaďuje. Visual Studio vám umožňuje mít pod kontrolou provádění více vláken najednou a kontrolovat stav napříč několika vlákny, abyste měli o všem lepší přehled.

Přehled o všech zásobnících volání ve vláknech si udržujte v jediném grafickém zobrazení a vyhodnocujte výrazy napříč více vlákny, abyste mohli porovnávat hodnoty. Snadno si dokážete zobrazit informace o vláknech a úkolech, označovat je příznakem a zmrazit je. Budete moci rychle přepínat mezi kontexty provádění a díky značkám vláken uvidíte, které řádky kódu v nich se v daném okamžiku provádějí.

threading

metal

Téměř až na úroveň hardwaru…

Taková úroveň podrobností, jakou váš kód vyžaduje

V některých případech, zejména u kódu C++ systémové úrovně, se potřebujete přiblížit až k hardwarové úrovni, abyste dokázali diagnostikovat těžko zjistitelné chyby. Visual Studio vám to umožní prostřednictvím okna pro paměť, registry a zpětný překlad. Zjistěte, jak najít problémy s nevracením paměti pomocí knihovny CRT.

Prevence problémů s výkonem

Vaše aplikace může být rychlá, i když bude robustní

Získejte informace, které vám pomohou lépe se při psaní kódu rozhodovat. Díky tipům pro výkon v editoru a diagnostickým nástrojům dokážete při ladění lépe pochopit vlastnosti vašeho kódu z hlediska výkonu a paměti.

Používejte komplexní profilovací nástroje bez ladicího programu pro lepší přehled o výkonu aplikace, včetně informací o využití procesoru, grafického procesoru a paměti, o rychlosti odezvy uživatelského rozhraní a využití sítě. Přečtěte si naši příručku pro začátečníky k nástrojům profilování.

preventperf

nonorepro

Už žádné chyby, které „nelze reprodukovat“

Historie provádění kódu .NET

Při úpravách kódu .NET a jeho testování přes F5 narazíte na neočekávané chování – chybu. Diagnostikování takové chyby může někdy trvat hodiny, kdy budete muset prohledáváním zdrojového kódu najít relevantní části kódu a metodou pokus-omyl zkusit zjistit, kde nastavit zarážku.

Pomocí IntelliTrace a diagnostických nástrojů sady Visual Studio můžete zobrazit historii provádění kódu a přejít zpět na kontrolu stavu bez zarážek.

Jednoduché ladění uživatelského rozhraní

Kód se píše i v jazycích XAML a HTML

Do požadované podoby můžete aplikaci upravovat i během jejího běhu – již se nemusíte omezovat jen na práci v návrhovém rozložení.

U aplikací s uživatelským rozhraním v HTML nebo XAML můžete identifikovat problémy ve vrstvě uživatelského rozhraní pomocí funkcí ladění kódu. Visual Studio také umožňuje u běžící aplikace prozkoumat HTML DOM a vizualizovat strukturu kódu XAML pomocí vizuálního stromu XAML. Zjistěte, jak zkoumat elementy XAML během ladění.

IC791027

Váš názor