Xamarin - Visual Studio
Xamarin2021-11-19T14:01:13-08:00

Xamarin v sadě Visual Studio for Mac

Tvorba aplikací pro iOS, Android, macOS a další platformy s využitím C# a .NET

Stáhnout Visual Studio pro Mac

Vytváření bohatých nativních aplikací

Prvotřídní podpora Xamarinu umožňuje vývoj propracovaných nativních funkcí pro Android, macOS, iOS, tvOS a watchOS. Vaše aplikace budou vypadat nativně a budou se tak i chovat, protože nativní jsou. Aplikace vytvořené pomocí Xamarinu využívají hardwarovou akceleraci specifickou pro platformu a jsou zkompilované pro zajištění nativního výkonu. Přistupujte k nativním funkcím platforem, jako je ARKit, CoreML, Fingerprint, Bluetooth, NFC a další. Využijte nativní knihovny pro iOS a Android v aplikaci Xamarin k zajištění komplexních a zjednodušených funkcí.

screenshot of build rich native apps

Všechno, co potřebujete, na jednom místě

Visual Studio pro Mac má špičkovou podporu pro vývoj v Xamarinu v systému macOS a obsahuje vše, co potřebujete k sestavování, navrhování a testování přitažlivých aplikací s vysokým výkonem v systému Mac s plně vybaveným prostředím IDE. Během psaní kódu jazyka C# můžete díky bohatým integrovaným funkcím IntelliSense zůstat stále produktivní. Využijte sofistikovaný systém pro správu projektů a řešení, integrovanou správu zdrojového kódu a mnoho dalších funkcí, které jsou součástí moderního integrovaného vývojového prostředí (IDE).

Správné nástroje pro vytváření působivých uživatelských rozhraní pro vaše aplikace

Vytvářejte uživatelská rozhraní pro iOS a Android pomocí integrovaných vizuálních návrhářů. V případě aplikací pro Android obsahuje Visual Studio pro Mac vlastního návrháře, který pracuje se soubory .xml Androidu při vizuálním sestavování uživatelských rozhraní. Návrhář pro iOS je plně integrovaný se sadou Visual Studio pro Mac, což umožňuje vizuálně upravovat soubory .xib a Storyboard při vytváření uživatelských rozhraní systémů iOS, tvOS a WatchOS včetně přechodů. Nasazujte a laďte svou aplikaci na emulátorech a zařízeních, a to s využitím nejjednodušších a nejefektivnějších způsobů vhodných pro vaše potřeby.

Řešení napříč platformami s Xamarinem

Urychlete zprovoznění díky sdílení kódu napříč platformami .NET. Pište kód jen jednou a spouštějte ho kdekoliv. Používejte svá oblíbená rozhraní a knihovny k vytváření strhujících mobilních aplikací.

Přistupujte k nativním rozhraním API ze sdíleného kódu pomocí Xamarin.Essentials. K dispozici je víc než 50 rozhraní API pro konkrétní platformy, včetně výkonných hardwarových funkcí, jako je geografická poloha, zabezpečené úložiště, senzory a informace o zařízení, jejichž použití s Xamarin.Essentials je úplně bezproblémové. S jedním rozhraním API pro víc platforem nemusíte trávit čas psaním kódu specifického pro každou platformu.

Použití Xamarin.Forms pro působivá uživatelská rozhraní pro různé platformy

S Xamarin.Forms můžete použít C# nebo XAML k sestavení uživatelských rozhraní pro víc platforem: iOS, Android a MacOS. Tato opensourcová architektura mobilních uživatelských rozhraní umožňuje sestavovat aplikace z jednoho sdíleného základu kódu. Kromě toho integrovaná podpora pro vzor MVVM znamená, že můžete vytvářet testovatelný a rozšiřitelný kód.

Získejte konzistentní vzhled napříč platformami nebo nativní vzhled a chováním během okamžiku. Vizuál Xamarin.Forms umožňuje přijmout stejný návrh napříč platformami pomocí návrhového systému, který předepisuje velikost, barvu, mezery a další aspekty, jak mají zobrazení a rozložení vypadat a jak se chovat. Pomocí vizuálu Xamarin.Forms můžete všem aplikacím dát jednotný vzhled a chování.

Využití síly cloudu s Azure

Vytvářejte inteligentní mobilní aplikace řízené cloudem, které se můžou škálovat s nárůstem vašich uživatelů. Pomocí .NET Core se sadou Visual Studio vytvářejte rozhraní API a bezserverové pracovní postupy, které můžou reagovat na události uživatelů a získat přístup ke globálním cílovým skupinám pouhým stisknutím tlačítka. Vylepšujte uživatelské prostředí integrací možností strojového učení a přidáním robotů, to vše vytvořené pomocí .NET a sady Visual Studio pro Mac.

Připojení k aktivní komunitě vývojářů

Seznámení se zajímavými firmami a případy, které dnes využívají Xamarin

Firmy po celém světě a v různých odvětvích využívají Xamarin a .NET k vytváření vysoce výkonných nativních mobilních aplikací. Podívejte se na mobilní aplikace, které jiní vývojáři vytvořili pomocí Xamarinu, .NET a sady Visual Studio.

Spuštění profesionálního prostředí určeného pro Mac, které je pro většinu uživatelů mimo podnikovou sféru zdarma

Váš názor