Jak nainstaluji sestavení Preview sady Visual Studio pro Mac? - Visual Studio Skip to content
Jak nainstaluji sestavení Preview sady Visual Studio pro Mac?2020-12-10T13:53:15-08:00

Podpora pro sadu Visual Studio pro Mac

Odkazy na podporu

Nejčastější dotazy

Jak nainstaluji sestavení Preview sady Visual Studio pro Mac?

Nejnovější verzi Preview sady Visual Studio pro Mac můžete stáhnout a nainstalovat prostřednictvím kanálu Preview pomocí aktualizátoru prostředí IDE. Informace o přechodu na kanál Preview najdete v článku Aktualizace sady Visual Studio pro Mac.

Odkazy na podporu

Váš názor