Feedback

/Jak mohu otevřít více řešení nebo instancí v sadě Visual Studio pro Mac?
Visual Studio Mac Support 2018-05-23T11:36:41+00:00

Visual Studio Mac Support

Contact us

How can we help?

Jak mohu otevřít více řešení nebo instancí v sadě Visual Studio pro Mac?

Aplikace v systému Mac se liší od aplikací ve Windows tím, že jsou standardně omezeny pouze na jednu instanci. Je však možné otevřít druhou (nebo další) instanci sady Visual Studio pro Mac a otevřít druhé (nebo další) řešení v rámci jedné instance sady Visual Studio pro Mac.

Otevření druhého řešení v rámci jedné instance

Pokud chcete otevřít druhé řešení spolu s prvním řešením, proveďte následující kroky:
  1. S otevřeným prvním řešením vyberte volby Soubor > Otevřít.
  2. Vyberte řešení a stiskněte tlačítko Možnosti.
  3. Zrušte zaškrtnutí tlačítka Zavřít aktuální pracovní prostor:screenshot of current workspace
  4. Stisknutím tlačítka Otevřít otevřete druhé řešení v oblasti řešení.
Alternativně, pokud jste nedávno řešení otevřeli, můžete provést následující kroky:
  1. Přejděte na položku nabídky Soubor > Nedávno otevřená řešení:screenshot of Recent Solutions menu
  2. Podržte klávesu Ctrl a vyberte řešení. Tato kombinace otevře druhé řešení v oblasti řešení

Otevření druhé instance

Poku chcete otevřít druhou instanci sady Visual Studio pro Mac, otevřete aplikaci Terminál a zadejte open -n "/Applications/Visual Studio.app"

Contact Us!