Feedback

/Podręcznik DevOps dotyczący metodyki Agile, systemu Git i ciągłej integracji
Podręcznik DevOps dotyczący metodyki Agile, systemu Git i ciągłej integracji 2018-04-06T15:25:36+00:00

DevOps i Microsoft

DevOps to związek ludzi, procesów i produktów, który umożliwia ciągłe dostarczanie wartości naszym użytkownikom końcowym.

Utwórz projekt DevOps na platformie Azure

Azure, dowolna chmura, lokalna infrastruktura

Proste ciągłe dostarczanie na platformę Azure, inni dostawcy usług w chmurze, hybrydowa lub lokalna infrastruktura, dowolna technologia docelowa, w tym Linux, Kubernetes, Windows, iOS, Android i inne.

ikony zadań z zakresu tworzenia i publikowania

Nasze i Twoje narzędzia

Używaj narzędzi Visual Studio Team Services (VSTS), Azure Application Insights i/lub Jenkins, Terraform oraz własnych narzędzi do planowania, wdrażania i monitorowania aplikacji. Wszystkie te elementy zapewniają zgodność, bezpieczeństwo i niezawodność klasy korporacyjnej.

ikony rozszerzeń dla produktów z rodziny Visual Studio

Używaj dowolnego języka i środowiska IDE

Twórz swoje aplikacje w wybranym przez członków zespołu języku — Java, Node.js, .NET, PHP, Python i innych, korzystając z wybranego środowiska IDE — IntelliJ, Eclipse, VS Code, VisualStudio i innych oraz przy użyciu łańcucha narzędzi DevOps; zarówno z firmy Microsoft, jak i OSS.

ikony języków i środowisk IDE

Narzędzia DevOps dostępne na platformie Azure

Skonfiguruj potok do platformy Azure w ciągu kilku minut

Zrzut ekranu konfiguracji platformy Azure

Skonfiguruj pełny potok CI/CD dla dowolnej aplikacji platformy Azure z możliwością wybrania języka i platformy aplikacji w kilku prostych krokach. Skonfiguruj wydanie za pomocą wbudowanych zadań dla platformy Azure i usługi Azure Stack. Wdrażaj w witrynach internetowych, usłudze Service Fabric, orkiestratorach kontenerów platformy Docker, na maszynach wirtualnych i wiele więcej. Użyj naszego usprawnionego podejścia do konfiguracji przepływów pracy wdrażania dla aplikacji przeznaczonych na platformę Azure.

Infrastruktura jako kod

Usługa Azure Resource Manager definiuje infrastrukturę za pomocą szablonów deklaracyjnych, a nie skryptów. Dzięki temu można wielokrotnie wdrażać i monitorować wszystkie zasoby rozwiązania oraz zarządzać nimi za pomocą zabezpieczonej kontroli dostępu opartej na rolach.

logo firmy Geico
„Przyspieszenie można uzyskać dzięki szybszej aprowizacji zasobów programistycznych i przeniesieniu inżynierów pracujących nad infrastrukturą do zadań związanych z tworzeniem nowych modeli zaangażowania użytkowników. Elastyczna infrastruktura w chmurze umożliwia firmie GEICO szybszą poprawę obsługi użytkowników”.

Więcej informacji

Używaj wbudowanych oraz swoich ulubionych narzędzi

Używaj standardowych szablonów i wiodących rozszerzeń, aby Twój łańcuch narzędzi był jeszcze bardziej niezawodny.