Feedback

/Planowanie, wspólne kodowanie i szybsze dostarczanie | Visual Studio Team Services
Planowanie, wspólne kodowanie i szybsze dostarczanie | Visual Studio Team Services 2018-03-09T15:45:50+00:00

Visual Studio Team Services logo
Visual Studio Team Services

CI/CD. Git. Model Agile.
Rozpocznij za darmo

Visual Studio Team Services

CI/CD. Git. Model Agile.
VSTS screenshot
Rozpocznij za darmo
Works with tools and platforms like:Github logo Jenkins logo Docker logo kubernetes logoAndroid logo iOS logoWindows logoLinux logomacOS logo

Szybsze przejście od pomysłu do wydania dzięki usłudze VSTS

Testuj i wdrażaj kod w środowisku produkcyjnym z szybkością światła dzięki potokom o wysokiej wydajności. Zacznij od małego rozwiązania i skaluj w górę w miarę potrzeb.

Przewodniki Szybki start Więcej informacji

laptop screen with CI/CD screenshot

Bing logo
„Zamiast długich, miesięcznych cykli wdrażania oferujemy teraz wdrożenia dzienne[…][/…] 6 centrów danych na całym świecie[…][/…] Widzimy obecnie 4000 list zmian tygodniowo, przeprowadzamy 20 000 testów przy zaewidencjonowaniu, a samo zaewidencjonowanie trwa około 10 minut”.

Więcej informacji

Columbia Sportswear logo
„Firma Microsoft bardzo ułatwiła nam rozwinięcie współpracy między zespołami[…][/…] i powiązanie procesu DevOps z procesem realizacji działalności biznesowej. Bez narzędzi, które mamy obecnie, nie odnieślibyśmy sukcesu”.

Odtwórz wideo

Usługa VSTS oferuje wszystkie korzyści usługi Git, takie jak bezpłatne repozytoria prywatne, żądania ściągnięcia i przegląd kodu. Działaj ze współpracownikami, aby utworzyć niezawodny kod, a następnie zintegrować go z ciągłą integracją/ciągłym dostarczaniem w celu szybkiego wprowadzenia kodu do środowiska produkcyjnego.

Przewodniki Szybki start Samouczek dotyczący usługi Git Kontrola wersji w programie Team Foundation Więcej informacji

laptop screen with Git screenshot

Cargill logo
„Odkąd korzystamy z usługi VSTS, możemy szybciej wprowadzać na rynek nowe produkty. Dzięki przyjęciu tego rozwiązania tempo rozwoju oprogramowania dorównało tempu rozwoju firmy”.

Więcej informacji

Hawaiian Airlines logo
„Gałęzie są synchronizowane o 500 procent szybciej. Kompilacje są tworzone o 400 procent szybciej, a typowy 6-godzinny proces został skrócony do 90 minut. Mamy teraz udoskonalony w dużym stopniu proces, do obsługi którego wystarczy kilka kliknięć przycisków, oraz możliwość wdrażania przy użyciu jednego przycisku”.

Więcej informacji

Zacznij stosować zwinność na swoich własnych zasadach. Usługa VSTS udostępnia konfigurowalne tablice kanban, interaktywne listy prac, proste narzędzia do planowania oraz wbudowaną obsługę metodyki Scrum. Wszystkie te elementy są zintegrowane w celu zapewnienia niezrównanej możliwości śledzenia i tworzenia raportów.

Dokumentacja Postaw na zwinność Więcej informacji

laptop screen with Agile screenshot

Iberia Express logo
„Usługa VSTS pomogła nam wbudować wybrane zwinne rozwiązania w naszą metodologię programowania. A ponieważ możemy wdrożyć nasze rozwiązanie na platformie Azure, mamy teraz efektywny i wydajny sposób konfigurowania ciągłej integracji i potoku dostaw.”

Więcej informacji

Black Marble logo
„Usługa VSTS to kompleksowe rozwiązanie — od powstania w pubie pomysłu zapisanego na odwrocie podkładki pod kufel do skompilowania rozwiązania i wdrożenia go w całym heterogenicznym obszarze”.

Odtwórz wideo

Napisz kod raz i udostępniaj pakiety w obrębie organizacji. Użyj usługi VSTS do hostowania prywatnych pakietów Nuget, npm i Maven, aby zapewnić bardziej niezawodne i skalowalne kompilacje.

Przewodniki Szybki start Więcej informacji

laptop screen with Package management screenshot

Skype logo
„Zamiast długich, miesięcznych cykli wdrażania oferujemy teraz wdrożenia dzienne[…][/…] 6 centrów danych na całym świecie[…][/…] Widzimy obecnie 4000 list zmian tygodniowo, przeprowadzamy 20 000 testów przy zaewidencjonowaniu, a samo zaewidencjonowanie trwa około 10 minut”.

Odtwórz wideo

Wczesne i częste testowanie gwarantuje wydanie poprawnie działającej aplikacji. Użyj usługi VSTS, aby skonfigurować plany testów, prześledzić testy ręczne i utworzyć na ich podstawie raporty, uruchomić zestawy testów automatycznych i przeprowadzić testy obciążeniowe bazujące na chmurze.

Dokumentacja Więcej informacji

laptop screen with CI/CD screenshot

eovendo logo
„Dzięki usłudze VSTS mogliśmy całkowicie skoncentrować się na implementacji, wykonaniu i analizie złożonego zestawu testów bez konieczności zajmowania się konfigurowaniem laboratorium testów”.

Więcej informacji

Ordina logo
„W ramach jednego z naszych projektów… uruchamiamy teraz 2 środowiska testowania oraz 18 serwerów w chmurze, które można dowolnie włączać i wyłączać. Miesięczny koszt wynosi około 500 EUR. Oznacza to zredukowanie go o 80 procent”.

Więcej informacji

Usługa VSTS działa z Twoimi narzędziami

Twórz aplikacje w preferowanym przez Twój zespół języku i środowisku IDE oraz przy użyciu dowolnego łańcucha narzędzi DevOps — nie ma przy tym znaczenia, czy pochodzą one od firmy Microsoft.

Wdrażanie na dowolnej platformie

Wdrażaj aplikacje na dowolnej platformie, u dowolnego dostawcy chmury i w dowolnym sklepie, korzystając z istniejącej infrastruktury DevOps — wszystko to za pomocą gotowych lub niestandardowych zadań.

Więcej informacji

Jenkins logo Github logo Kubernetes logo Docker logo
  • Android logo
  • iOS logo
  • Windows logo
  • Linux logo
  • MacOS logo

Usługa VSTS działa z Twoimi narzędziami

Twórz aplikacje w preferowanym przez Twój zespół języku i środowisku IDE oraz przy użyciu dowolnego łańcucha narzędzi DevOps — nie ma przy tym znaczenia, czy pochodzą one od firmy Microsoft.
Jenkins logo Github logo Kubernetes logo Docker logo

Wdrażanie na dowolnej platformie

Wdrażaj aplikacje na dowolnej platformie, u dowolnego dostawcy chmury i w dowolnym sklepie, korzystając z istniejącej infrastruktury DevOps — wszystko to za pomocą gotowych lub niestandardowych zadań.

Więcej informacji

Android logo iOS logo Windows logo Linux logo MacOS logo

Wdrażanie na platformie Azure

Utwórz dla swojej aplikacji pełny potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania — w dowolnym języku — i wdrażaj w różnych miejscach docelowych, na przykład na maszynach wirtualnych, na platformie Azure Service Fabric czy orkiestratorach kontenerów platformy Docker, takich jak Kubernetes.

Szybki start Rozpocznij pracę z platformą Azure

Screenshot of CI/CD pipeline

„Dzięki usłudze VSTS […] w przypadku wszystkich nowych zadań wdrażania i konserwacji […] możemy działać elastyczniej i łatwiej udostępniać projekty naszym pracownikom na całym świecie. Usługa jest również efektywnie integrowana z naszymi repozytoriami Git”.

Więcej informacji

„Dzięki usłudze VSTS i programowi .NET udało mi się zaoszczędzić co najmniej 30 procent czasu przeznaczanego do tej pory na zarządzanie wdrażaniem oprogramowania. To wiele godzin tygodniowo, a teraz mogę je przeznaczyć na kompilowanie rozwiązań lepszej jakości”.

Więcej informacji

Korzystasz z programu TFS? Przeprowadź migrację do usługi VSTS już dzisiaj

Przenieś zespół i dane do usługi VSTS, aby móc nawiązywać połączenie z dowolnego miejsca i otrzymywać najnowsze aktualizacje co trzy tygodnie. Żadne uaktualnienia nie są wymagane.
Shell logo
„Zamiast mówić użytkownikom, że na nową funkcję będą musieli poczekać 6 miesięcy, możemy ją udostępnić w kilka tygodni […] 2800 naszych deweloperów na całym świecie może korzystać z tej samej listy prac, scenariuszy użytkowników i testów w systemach Windows i Linux […] kompilując rozwiązania dla systemu iOS lub Android”.

Więcej informacji

ISO 27001 logoAICPA SOC 2 logo

Bezpieczna. Niezawodna. Aktualna.

Usługa VSTS pracuje dla przedsiębiorstwa. Jest ona objęta umową SLA gwarantującą dostępność na poziomie 99,9% i pomocą techniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Uzyskuj nowe funkcje natychmiast po ich wydaniu — co 3 tygodnie.
Gartner logo

Uznanie ze strony firmy Gartner

W raporcie Magic Quadrant z 2017 r. firma Gartner uznała firmę Microsoft za lidera w dziedzinie elastycznych narzędzi planowania dla przedsiębiorstw, bazując na jej zdolności do realizacji zadań i kompletności wizji.

Integracje i rozszerzenia

W portalu Visual Studio Marketplace znajduje się ponad 500 rozszerzeń, które integrują bezproblemowo usługę VSTS z istniejącymi narzędziami.
Willie-P. Schaub | 26 stycznia 2018 r.
Najciekawsze wpisy znalezione w naszych strumieniach w tym tygodniu, dotyczące DevOps, VSTS, TFS oraz innych interesujących tematów.

Więcej informacji

Edward Thomson | 22 listopada 2017 r.
Podsumowanie konferencji Connect(); firmy Microsoft, która miała miejsce w zeszłym tygodniu w Nowym Jorku, oraz materiały…

Więcej informacji

Brian Harry | 30 stycznia 2018 r.
Dzisiaj opublikowaliśmy wersję Release Candidate programu Team Foundation Server 2018 aktualizacja 1…

Przeczytaj artykuł

Brian Harry | 29 stycznia 2018 r.
Jedną z najfajniejszych rzeczy podczas korzystania z usługi VSTS na wszystkich platformach firmy Microsoft jest to, że jeśli brakuje jakiejś przydatnej funkcji…

Przeczytaj artykuł

Microsoft logoMetodyka DevOps w firmie Microsoft

Uzyskaj więcej informacji o tym, jak budowaliśmy kulturę DevOps w dużej skali w firmie Microsoft.
Niełatwo jest rozłamać monolit, a program Team Foundation Server (TFS) nie stanowił tu wyjątku. Ostatecznie jednak wysiłek się opłacał i skorzystanie z hostowanych w chmurze firmy Microsoft narzędzi DevOps — usługi Visual Studio Team Services — okazało się możliwe.

Przeczytaj artykuł

Lori Lamkin podsumowuje trwającą siedem lat transformację zachodzącą w dziale Developer Division firmy Microsoft. Opisuje ona podejmowane kroki, rzeczy, których nauczyliśmy się w tym czasie oraz sposób, w jaki nasz zespół wszedł w erę chmury.

Przeczytaj artykuł

Odpowiedzialność za kondycję aktywnej witryny jest kluczem do naszej kultury DevOps. Wiele zainwestowaliśmy w ten proces. Obejrzyj dyskusję Toma Moore’a na temat niezawodności usług w firmie Microsoft i dowiedz się więcej o sposobie myślenia „jak coś zbudowałeś, dbasz o to, by działało”.

Odtwórz wideo

Visual Studio Team Services

Rozpocznij za darmo