Feedback

Porównanie funkcji | Visual Studio Team Services 2018-01-10T08:16:18+00:00

Porównanie funkcji usługi Visual Studio Team Services

Użytkownicy korzystający bezpłatnie

Użytkownicy usługi VSTS

(poziom dostępu: Biorący udział w projekcie)(poziom dostępu: Podstawowy)
Śledzenie elementów roboczych
Tworzenie i edytowanie elementów roboczych, takich jak usterki, wymagania i zadaniacheckmark - feature available

checkmark - feature available

Wyszukiwanie elementów roboczych i wykonywanie zapytań o niecheckmark - feature available

checkmark - feature available

Wyświetlanie listy prac i tabliccheckmark - feature available

checkmark - feature available

Ustawianie alertów i otrzymywanie powiadomień o zmienionych elementach roboczychcheckmark - feature available

checkmark - feature available

Przekazywanie opinii

checkmark - feature available

checkmark - feature available

Prośba o opinię

checkmark - feature available

Narzędzia Agile (Tablice Kanban, Listy prac, Planowanie przebiegu, Zarządzanie portfolio)

checkmark - feature available

Tworzenie nowych tagów elementów roboczych

checkmark - feature available

Plany dostarczania

checkmark - feature available

Kodowanie
Prywatne repozytoria Git bez ograniczeń

checkmark - feature available

Połączenie z kodem za pomocą środowiska Xcode, Eclipse, IntelliJ, Android Studio, Visual Studio, Visual Studio Code itp.checkmark - feature available

Scentralizowana kontrola wersji korzystająca z kontroli wersji serwera Team Foundation i obejmująca przegląd koducheckmark - feature available

Zaawansowane semantyczne wyszukiwanie koducheckmark - feature available

Kompilowanie i wydawanie
Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie

checkmark - feature available

Zatwierdzanie wydań

checkmark - feature available

checkmark - feature available

Package Management (5 użytkowników bezpłatnie)
Testowanie
Testowanie eksploracyjne

checkmark - feature available

Test Manager (nabywany osobno)
Wykonywanie testów opartych na sieci Web za pomocą narzędzia Test Hub

checkmark - feature available

Dodawanie i uruchamianie testów z tablicy Kanban

checkmark - feature available

Inne funkcje
Wyświetlanie wykresów, widżetów i pulpitów nawigacyjnychcheckmark - feature available

checkmark - feature available

Tworzenie wykresów oraz konfigurowanie widżetów i pulpitów nawigacyjnychcheckmark - feature available

Subskrybenci programu Visual Studio

Subskrybentów programu Visual Studio możesz bezpłatnie dodać do konta usługi VSTS. Zostaną oni automatycznie rozpoznani po zalogowaniu. Ci użytkownicy nie będą uwzględniani podczas obliczania limitu 5 bezpłatnych użytkowników ani nie będą traktowani jako płatni użytkownicy.

Subskrybenci programu Visual Studio mają dostęp do funkcji podstawowych. Niektóre subskrypcje, takie jak Visual Studio Enterprise, obejmują również funkcje dostępne za pośrednictwem rozszerzeń, np. Test Manager i Package Management.

Jeśli potrzebujesz dostępu do wielu kont usługi VSTS, gdy na przykład pracujesz nad projektami dla różnych klientów, kupienie subskrypcji programu Visual Studio może być atrakcyjną alternatywą do płacenia za tych użytkowników oddzielnie w ramach każdego konta usługi VSTS.

Users