Feedback

Rozszerzenia | Visual Studio Team Services 2018-01-10T08:15:24+00:00

Rozszerz program Visual Studio
Usługa Team Services

Dostosowywanie idealnego środowiska deweloperskiego

Zostań częścią bogatego ekosystemu DevOps w ramach usługi VSTS

Integracja z usługą VSTS to prosty i skuteczny sposób dotarcia do nowych użytkowników i wspierania ich działań w zakresie optymalnego wykorzystania możliwości środowiska DevOps. Zyskaj elastyczność umożliwiającą przekształcenie środowiska usługi VSTS lub integrację z zewnętrznymi aplikacjami i usługami.

Sięgnij

4,000,000

Klienci

Ponad

240

Opublikowane rozszerzenia usługi VSTS

Ponad

125,000

Dotychczasowe instalacje

Jak rozszerzyć

Rozszerzenie jest łatwe

Używanie standardowych technologii — HTML, JavaScript i CSS

Używanie ulubionych narzędzi deweloperskich

Korzystanie z ulubionego sposobu

Dostosowywanie lub rozszerzanie środowiska użytkownika w usłudze VSTS

Integrowanie aplikacji z usługą VSTS za pomocą interfejsów API protokołu REST

Udostępnianie rozszerzenia swojemu zespołowi lub całej społeczności usługi VSTS za pośrednictwem usługi Visual Studio Marketplace

Dashboards
Scrum boards

Doskonałe środowiska zintegrowane

Rozszerzenia usługi VSTS doskonale komponują się z funkcjami natywnymi w interfejsie internetowym i umożliwiają tworzenie następujących elementów:

Zadania niestandardowe z zakresu tworzenia i wydawania

Centra zawierające wyniki często uruchamianych zapytań

Akcje menu kontekstowych

Właściwości umożliwiające dostosowywanie formularza elementów roboczych

Widżety pozwalające zmaksymalizować wydajność pulpitów nawigacyjnych

Chcesz przystąpić do napisania pierwszego rozszerzenia?
Zacznij