Feedback

Git | Visual Studio Team Services 2018-08-17T11:07:37+00:00

System Git dla zespołów, przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych

Wszystko, co kochasz w systemie Git, oraz bezpłatne prywatne repozytoria, społecznościowe przeglądy kodu i wiele więcej…

Rozpocznij za darmo
Git with Visual Studio Team Services Video
Screenshot of threaded discussions on a pull request.

Społecznościowy wymiar przeglądu kodu dzięki zaawansowanym funkcjom

Uzyskuj opinie dotyczące zmian stanu komentarzy i dyskusji pogrupowanych w wątki. Ciągła integracja obejmująca wszystkie zmiany do żądania ściągnięcia. Dzięki @wzmiankom dotyczącym integracji osób i elementów roboczych wszyscy mają dostęp do aktualnych informacji. Korzystaj z rozwidleń, aby promować współpracę w przepływach pracy typu Inner Source.

Śledzenie kodu od etapu projektowania do wydania

Tworzenie gałęzi bezpośrednio z poziomu listy prac lub tablicy Kanban. Łatwe śledzenie stanu kompilacji i wersji kodu. Zatwierdzenia i żądania ściągnięcia są automatycznie łączone i wyświetlane w elementach roboczych.

Screenshot of work item with pull requests and commits showing
graphic of extensions for Visual Studio

Jedno rozwiązanie dla zespołu korzystającego z wielu platform

Wbudowana ciągła integracja i pomoc techniczna dotycząca środowiska Jenkins i innych narzędzi. Zaawansowana integracja z programami Visual Studio i Visual Studio Code. Rozszerzenia dla platform Android Studio, Eclipse, IntelliJ i pozostałych środowisk IDE firmy JetBrains.

Utrzymywanie jakości za pomocą zasad gałęzi

Gwarancja kompilacji zmian przed wprowadzeniem ich do kopii głównej. Ograniczanie kręgu osób z uprawnieniami do współtworzenia określonych gałęzi. Automatyczne dołączanie właściwego recenzenta dla każdej zmiany kodu. Wymagania dotyczące recenzentów kodu ułatwiają egzekwowanie stosowania najlepszych rozwiązań.

graphic of branch policies cycle

Rozszerzanie, wyszukiwanie, tworzenie raportów i wiele więcej

Bezpłatne repozytoria Git

Skaluj swoje projekty dzięki bezpłatnym repozytoriom prywatnym Git bez ograniczeń.

Portal Marketplace z rozszerzeniami

Wyszukuj rozszerzenia w portalu Marketplace i integruj je z wieloma innymi usługami.

Dostosowywane pulpity nawigacyjne

Bądź na bieżąco z danymi Twojego zespołu i ogólnym postępem projektów.

Aktualizacje gałęzi

Wyświetlaj historię zatwierdzeń z podziałem na żądania ściągnięcia i wypchnięcia, aby łatwiej zrozumieć przepływ kodu i znaleźć przypadki nieprawidłowego scalania.

Zabezpieczenia klasy korporacyjnej

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zgodności ze standardem SOC i uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu.

Usługa Active Directory

Usługa Azure Active Directory ułatwia zarządzanie osobami i uprawnieniami oraz zapewnia obsługę lokalnej usługi Active Directory.

Semantyczne wyszukiwanie kodu

Szybkie znajdowanie potrzebnych rzeczy. Przeszukuj jedno lub wiele repozytoriów i opartych na kodzie konstrukcji, takich jak klasy, zmienne itp.

Elementy webhook i integracja interfejsów API

Kompiluj własne rozszerzenia za pomocą elementów webhook i interfejsów API REST.

Use the cloud service

Get started for free

Host it yourself

Download trial