Feedback

//Migracja z programu Team Foundation Server | Visual Studio Team Services
Migracja z programu Team Foundation Server | Visual Studio Team Services 2018-01-10T08:23:16+00:00

Migracja do usługi Visual Studio Team Services

Przejdź z serwera Team Foundation Server (TFS) do usługi Visual Studio Team Services (VSTS) i zabierz ze sobą dane. Usługa TFS Database Import Service może pomóc urzeczywistnić Twoje przenosiny do chmury!

Pobierz przewodnik migracji
Bring your data with you to the cloud

Zabierz ze sobą dane do chmury

Chcesz zabrać ze sobą historię, gdy przeniesiesz się do chmury? Przedstawiamy odpowiednie rozwiązanie! Usługa TFS Database Import Service umożliwia zabranie swoich danych do usługi VSTS. Zachowaj te same numery elementów roboczych, numery zaewidencjonowania Kontroli wersji serwera Team Foundation, identyfikatory zatwierdzeń usługi Git i wiele więcej po przenosinach do usługi VSTS. Twój zespół polubi pracę w chmurze.

Dodatkowe korzyści migracji do usługi VSTS

Szczegółowy przewodnik migracji

Przewodnik migracji dzieli proces migracji za pomocą usługi TFS Database Import Service na sześć łatwych do realizacji faz. Zapewnia listy zadań, arkusze i najlepsze rozwiązania. Umożliwia przyspieszenie migracji do chmury! Pobierz przewodnik migracji i rozpocznij migrację już dzisiaj.
Pobierz przewodnik migracji
Step-by-step migration guide