Feedback

Package Management | Visual Studio Team Services 2018-01-10T09:41:56+00:00

Zarządzanie pakietami za pomocą narzędzi NuGet, npm i Maven

Tworzenie i hostowanie pakietów oraz udostępnianie ich zespołowi
Zainstaluj teraz

package-management-2-562x309@2x

Najlepszy w swojej klasie serwer NuGet

Pakiety na skalę przedsiębiorstwa

Tworzenie skalowalnych aplikacji .NET, platform i mikrousług za pomocą pakietów NuGet. Pozostań na czele deweloperów platform .NET i .NET Core dzięki obsłudze najnowszych aktualizacji narzędzia NuGet.

vsts_nuget_1200x600

vsts_npm_1200x600

Prywatne repozytorium npm

Tworzenie i udostępnianie prywatnych pakietów npm przy użyciu hostowanego repozytorium npm. Serwer proxy i pamięć podręczna dla pakietów z witryny npmjs.com, dzięki czemu możesz tworzyć prywatne pakiety bez korzystania z zakresów.

Hostuj artefakty narzędzia Maven

Twórz i udostępniaj artefakty narzędzia Maven pozostałym członkom zespołu. Użyj narzędzia Maven lub Gradle do kompilacji kodu i pozwól nam zarządzać Twoimi artefaktami.
Host your Maven artifacts

NuGetPackages_636x350

Przenieś pakiety do chmury

W pełni zarządzane hostowanie pakietów

Nie musisz już zarządzać starszymi lokalnymi udziałami plików ani hostować prywatnych serwerów pakietów. Będziemy bezproblemowo hostować Twoje pakiety, indeksować je i zarządzać nimi w chmurze razem z kodem źródłowym, kompilacjami i wersjami.
Dowiedz się, jak przenieść z udziałów plików

Dostarczanie pakietów z każdą kompilacją

Ciągła integracja i dostarczanie pakietów

Pakowanie i publikowanie pakietów w usłudze zarządzania pakietami i w witrynach NuGet.org i npmjs.com. Automatycznie ustalaj wersję pakietów wraz z kompilacjami. Użyj widoków wersji, aby informować o jakości pakietu.
Dowiedz się więcej o ciągłej integracji i ciągłym wdrażaniu pakietów
Screenshot of CI/CD Package Manager

feed-with-packages-complete

Ochrona i udostępnianie pakietów

Organizuj pakiety w kanały informacyjne i kontroluj dostęp do nich za pomocą prostych uprawnień. Przechowuj swoje pakiety razem z pakietami npm i NuGet w tym samym kanale informacyjnym.

Włączenie bezproblemowego debugowania przy użyciu symboli

Publikuj symbole pakietu NuGet na serwerze symboli usługi VSTS, aby Twój zespół mógł łatwo debugować pakiety w miarę ich tworzenia.
Enable seamless debugging with symbols

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną