Feedback

Wiki | Visual Studio Team Services 2018-03-12T09:48:05+00:00

Wiki

Twórz rozbudowane dokumenty, aby cały zespół miał dostęp do tych samych informacji
Rozpocznij za darmo
Screenshot of wiki homepage

Rozpowszechniaj informacje, dziel się wiedzą, współpracuj

Twórz i organizuj zawartość, aby zdobywać informacje i współpracować z członkami zespołu i osobami biorącymi udział w projekcie. Używaj witryn typu wiki, aby objaśniać cele projektu, epiki, specyfikacje, informacje o wersji, najlepsze rozwiązania lub inną zawartość. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu i osoby biorące udział w projekcie będą mieć dostęp do tych samych informacji.

Uproszczone tworzenie zawartości

Twórz rozbudowaną zawartość w witrynach typu wiki przy użyciu znanego formatu markdown. Dodawaj zaawansowane formatowanie, tabele i obrazy oraz łącz elementy robocze ze stronami typu wiki, a także wyświetlaj je obok siebie w okienku podglądu, aby zawartość wyglądała tak, jak powinna.
Screenshot of side-by-side preview pane
Screenshot of hierarchy of pages

Łatwe odnajdowanie stron

Rozmieszczaj strony w kolejności hierarchicznej, dzięki czemu znajdowanie stron w odpowiedniej kategorii będzie intuicyjne. Jeśli witryna wiki zbyt się rozrosła, użyj filtrów, aby znaleźć interesującą Cię stronę.

Znajdowanie i poznawanie

Szybko i skutecznie znajduj właściwą dokumentację w projektach usługi VSTS.
Screenshot of wiki search
Screenshot of workflow with Git

Funkcje zaawansowane — korzystanie z możliwości usługi Git

Witryny typu wiki dotyczące usługi VSTS są obsługiwane przez repozytorium usługi Git. Jeśli znasz usługę Git, możesz używać dobrze znanych sobie przepływów pracy na potrzeby rozgałęziania, zasad rozgałęzień i żądań ściągnięcia, aby współpracować ze swoim zespołem i zarządzać przepływami pracy podczas tworzenia stron.

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną