Feedback

/Udostępnianie kodu. Śledzenie pracy. Dostarczanie oprogramowania. | Team Foundation Server
Udostępnianie kodu. Śledzenie pracy. Dostarczanie oprogramowania. | Team Foundation Server 2018-04-24T10:22:28+00:00

Program Team Foundation Server

Udostępnianie kodu. Śledzenie pracy. Publikowanie oprogramowania.
Zintegrowany zestaw serwerów zawierający narzędzia programistyczne przeznaczone dla profesjonalistów.
Pobierz
Team Foundation Server

Dowolny zespół, każdy projekt

Team Foundation Server

Co to jest serwer Team Foundation Server?

Dostępne dla całego zespołu narzędzia do obsługi wspólnych projektów programistycznych

Rozwiązanie Team Foundation Server udostępnia zestaw narzędzi do obsługi wspólnych projektów programistycznych, które można zintegrować z istniejącym środowiskiem IDE lub edytorem. Pozwoli to zespołom pełniącym różne funkcje efektywnie pracować nad projektami o dowolnej złożoności.

Kontrola wersji

Bez ograniczeń, prywatna, bezpieczna

Przechowuj kod i pracuj nad nim wspólnie za pomocą nieograniczonej liczby repozytoriów prywatnych. Użyj repozytorium Git na potrzeby rozproszonej kontroli wersji lub wybierz program Team Foundation Version Control (TFVC), aby zarządzać wersjami w sposób scentralizowany. Łatwa współpraca nad kodem przy użyciu żądań ściągnięcia i przeglądów kodu. Zarządzanie uprawnieniami i zasadami ułatwia zabezpieczenie repozytoriów.
Version control
Agile

Narzędzia dla zespołów Agile

Kanban, Scrum, pulpity nawigacyjne

Korzystaj z własnych procesów zwinnego wytwarzania oprogramowania. Przechwytuj i śledź zadania oraz ustalaj ich priorytety za pomocą list prac i dostosowywalnych tablic Kanban. Zapewnij przejrzystość i identyfikowalność za pomocą elementów roboczych bezpośrednio połączonych z kodem i kompilacjami. Dostosuj zaawansowane pulpity nawigacyjne ułatwiające tworzenie raportów.

integracja ciągła

Kompilacje, pakiety, testy, wydania oraz powtarzanie cyklu

Wyłapuj szybko problemy z jakością przy użyciu kompilacji o ciągłej integracji. Automatyzuj i śledź wszystkie wdrożenia za pomocą funkcji zarządzania wydaniami. Utrzymuj wysoką jakość przy użyciu szerokiej gamy narzędzi do testowania. Dostarczaj szybciej dzięki funkcji zarządzania pakietami, która pozwala na ponowne wykorzystanie kodu i modułów.
Continuous integration
Java Support

Obsługa języka Java

Twórz aplikacje na dowolną platformę

Używaj ulubionego środowiska IDE: Eclipse, IntelliJ, Android Studio, Visual Studio Code lub innych. Twórz kod za pomocą narzędzi Ant, Maven i Gradle, korzystając z repozytoriów Git, Subversion i TFVC. Implementuj funkcje ciągłej integracji i ciągłego wdrażania za pomocą natywnych możliwości lub stosując integrację z takimi systemami, jak Jenkins. Obsługa wielu platform i języków do tworzenia aplikacji mobilnych, takich jak C++, PHP, Python, Go, Swift i wiele innych.

Integracja

Otwarta i rozszerzalna

Niestandardowe narzędzie lub usługę innej firmy możesz zintegrować z serwerem Team Foundation Server za pomocą otwartych standardów, takich jak interfejsy API REST i protokół OAuth 2.0. Połącz swoje ulubione narzędzia i usługi za pomocą naszego portalu rozszerzeń.
Integration
Team Foundation Server Express

Team Foundation Server Express

Wersja bezpłatna dla użytkowników indywidualnych i małych zespołów

Program Team Foundation Server Express jest przeznaczony dla indywidualnych deweloperów i małych zespołów, liczących maksymalnie pięć osób. Tę bezpłatną wersję można łatwo zainstalować na laptopie lub komputerze stacjonarnym. Nie jest wymagany dedykowany serwer. Gdy do zespołu zaczną dołączać kolejni członkowie, można dokonać uaktualnienia do wersji Team Foundation Server z zachowaniem całej historii.

Migracja z serwera TFS do usługi Visual Studio Team Services

Skorzystaj ze szczegółowego przewodnika migracji, aby zaimportować całą bazę danych serwera TFS, dzięki czemu Twój zespół będzie zawsze używać najnowszej wersji usługi VSTS i korzystać z wielu usług dla deweloperów dostępnych razem z usługą VSTS.
Integration

Używanie usługi w chmurze

Rozpocznij za darmo

Samodzielne hostowanie

Pobierz wersję próbną