Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Utwórz aplikację2018-01-10T08:21:24-08:00

Rozpoczynanie pracy z programem Visual Studio

Grafika przedstawiająca narzędzia do tworzenia aplikacji

Jeśli wciąż potrzebujesz zainstalować program Visual Studio, zobacz nasz wcześniejszy artykuł.

Tworzenie aplikacji za pomocą programu Visual Studio 2022

Autor: Nicole Bruck

Krok 1. Tworzenie

Zamierzamy utworzyć aplikację, która wyświetla napis „Hello, World!”.Napiszemy ją w języku C# i uruchomimy w systemie Windows jako aplikację WPF.

 • Wybierz pozycję Plik → Nowy → Projekt…
 • Wybierz typ projektu „Aplikacja WPF” i nadaj mu nazwę „HelloWorld”
 • Po lewej stronie wybierz pozycję „Przybornik”, aby otworzyć
 • Wybierz ikonę pinezki w górnej części okna Przybornik

Krok 2. Edycja

Zamierzamy dodać obszar tekstowy i przycisk do naszej aplikacji. Następnie dodamy akcję do przycisku, aby wyświetlić napis „Hello World!””

 • W dolnej części okna kodu XAML wstawisz następujący kod między tagami języka znaczników „Grid”.
 • Inna możliwość to przeciągnięcie elementów z paska narzędzi i zmiana ich nazw w edytorze — dokładna lokalizacja na kanwie nie jest ważna.
 • Kliknij dwukrotnie przycisk z napisem „Mów do mnie” w projektancie
 • Wstaw następujący kod w metodzie button_Click()
  • namespace HelloWorld
   {
   ///
   /// Logika interakcji dla pliku MainWindow.xaml
   ///
   public partial class MainWindow : Window
   {
   public MainWindow()
   {
   InitializeComponent();
   }

   private void button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
   {
   MessageBox.Show("Hello, World!");
   }
   }
   }

Krok 3. Kompilacja i uruchomienie

Teraz skompilujemy projekt, aby upewnić się, że cały kod działa.Jeśli już teraz chcesz wypróbować niektóre z funkcji debugowania, przejdź do naszego następnego artykułu: Debugowanie i nie tylko.

Opinia