Środowisko IDE platformy .NET dla komputerów Mac — Programowanie aplikacji .NET | Visual Studio Skip to content
Platforma .NET Core w programie Visual Studio dla komputerów Mac | Visual Studio2021-09-29T09:31:05-07:00

Kompilowanie aplikacji internetowych przy użyciu platformy .NET Core w programie Visual Studio dla komputerów Mac

Tworzenie skalowalnych aplikacji internetowych przy użyciu nowoczesnego środowiska IDE zaprojektowanego natywnie dla systemu macOS

Pobierz program Visual Studio dla komputerów Mac

Tworzenie aplikacji internetowych na platformie .NET Core

Twórz aplikacje internetowe w systemach Windows, Linux i macOS przy użyciu programu .NET Core — wieloplatformowej implementacji platformy .NET. Jest on modułowym oprogramowaniem typu „open source”, który można zainstalować lokalnie z tylko niezbędnymi pakietami.

Platforma internetowa typu „open source” dla nowoczesnych aplikacji internetowych

Twórz bardzo wydajne, wysoce skalowalne aplikacje internetowe działające na dowolnej platformie za pomocą narzędzi i bibliotek programu .NET Core. Programuj i debuguj je lokalnie przy użyciu zaawansowanego debugera, a następnie wdrażaj bezpośrednio na platformie Azure z poziomu środowiska IDE. Program Visual Studio dla komputerów Mac zawiera najlepszy w swojej klasie edytor dla języków HTML5, CSS3 i JavaScript.

Praca z platformą .NET Core 3

Program Visual Studio 2019 dla komputerów Mac oferuje teraz pełną obsługę zestawu SDK platformy .NET Core 3. Poznaj wszystkie nowe funkcje i twórz zaawansowane aplikacje internetowe i interfejsy API platformy ASP.NET Core. Zacznij dzisiaj od dodania jej jako elementu docelowego podczas tworzenia nowego projektu.

Szybkie publikowanie aplikacji w środowisku lokalnym lub w chmurze

Opublikuj aplikację platformy .NET Core lokalnie lub w trybie online za pomocą zintegrowanych narzędzi do publikowania. Używając funkcji Publikowanie w folderze, można szybko publikować w folderze w swoim systemie plików, a korzystając z pomocy kreatora, można publikować z poziomu środowiska IDE bezpośrednio na platformie Azure.

Zintegrowana obsługa platformy Docker

Program Visual Studio dla komputerów Mac zapewnia zintegrowaną obsługę programowania i wdrażania mikrousług przy użyciu kontenerów platformy Docker. Przeprowadź konteneryzację aplikacji .NET Core, dodając obsługę bezpośrednio z okienka rozwiązania.

Korzystaj z profesjonalnego środowiska dostosowanego do komputerów Mac, bezpłatnego dla większości użytkowników niebędących przedsiębiorstwami

Opinia