Środowisko IDE platformy Unity dla komputerów Mac — środowisko deweloperskie czasu rzeczywistego | Visual Studio Skip to content
Aparat Unity w programie Visual Studio dla komputerów Mac | Visual Studio2021-09-29T09:31:05-07:00

Aplikacje 3D w czasie rzeczywistym korzystające z aparatu Unity i programu Visual Studio dla komputerów Mac

Pobierz program Visual Studio for Mac
MacOS Logo iOS Logo Android Logo

Skompiluj następną grę lub aplikację 3D środowiska Unity w czasie rzeczywistym, korzystając z najlepszych w swojej klasie funkcji debugowania, obsługi języka C# i narzędzi zwiększających produktywność znajdujących się w programie Visual Studio dla komputerów Mac

Zupełnie nowy edytor języka C#

Opublikuj aplikację platformy .NET Core lokalnie lub w trybie online za pomocą zintegrowanych narzędzi do publikowania. Używając funkcji Publikowanie w folderze, można szybko publikować w folderze w swoim systemie plików, a korzystając z pomocy kreatora, można publikować z poziomu środowiska IDE bezpośrednio na platformie Azure.

Łatwe rozpoczęcie pracy

Program Visual Studio dla komputerów Mac ma wbudowaną, w pełni funkcjonalną możliwość integracji z aparatem Unity. Pobierz aparat Unity i w czasie instalacji zaznacz program Visual Studio dla komputerów Mac — reszta zostanie skonfigurowana za Ciebie.

Obsługa światowej klasy funkcji debugowania

Zaawansowany debuger programu Visual Studio dla komputerów Mac umożliwia debugowanie zarówno skryptów edytora, jak i gier. Najlepsze w swojej klasie narzędzia do debugowania umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

  • Określanie punktów przerwania, w tym również warunkowych.
  • Ocenianie złożonych wyrażeń w oknie wyrażeń kontrolnych.
  • Sprawdzanie i modyfikowanie wartości zmiennych i argumentów.
  • Przechodzenie do szczegółów obiektów złożonych i struktur danych.
  • Debugowanie elementu zarządzanych bibliotek DLL projektu.

Zwiększona produktywność

Pisz skrypty Unity w języku C#, używając funkcji IntelliSense, aby zachować szybkość i dokładność sugestii autouzupełniania dla każdego komunikatu interfejsu API aparatu Unity. Kreator skryptów MonoBehaviour ułatwia szybkie tworzenie szkieletów metod standardowych i bezbolesną obsługę skryptów.

Swobodne pisanie kodu

Zaawansowana refaktoryzacja, zmiana nazw i szybkie akcje pozwalają pisać bardziej użyteczny kod. Dzięki integracji programu Visual Studio dla komputerów Mac z programem Roslyn — platformą kompilatora .NET typu „open source” firmy Microsoft — można tworzyć bazę kodu o lepszej kondycji.

Dostosowywanie środowiska

Integracja programu Visual Studio dla komputerów Mac z edytorem aparatu Unity oznacza mniej przełączenia w celu wykonywania prostych zadań. Jeśli aparat Unity jest domyślnym środowiskiem IDE języka C# dla projektów Unity, można korzystać z przeznaczonych dla niego ulepszeń wydajności i mieć pod ręką jego dokumentację.

Zacznij tworzyć za pomocą platformy Unity i programu Visual Studio dla komputerów Mac

Opinia