Skip to content
Home/Jak mogę uzyskać dzienniki instalacji programu Visual Studio dla komputerów Mac?
Jak mogę uzyskać dzienniki instalacji programu Visual Studio dla komputerów Mac?2019-10-01T15:30:02-07:00

Pomoc techniczna dotycząca programu Visual Studio dla komputerów Mac

Często zadawane pytania dotyczące najczęściej występujących problemów

Jak mogę uzyskać dzienniki instalacji programu Visual Studio dla komputerów Mac?

Dzienniki instalacji programu Visual Studio dla komputerów Mac można znaleźć w następującej lokalizacji:

~/Library/Logs/VisualStudioInstaller

Linki pomocy technicznej

Opinia