Jak mogę zainstalować program Visual Studio dla komputerów Mac (kompilacja wersji zapoznawczej)? - Visual Studio Skip to content
Jak mogę zainstalować program Visual Studio dla komputerów Mac (kompilacja wersji zapoznawczej)?2020-04-01T14:51:47-07:00

Pomoc techniczna dotycząca programu Visual Studio dla komputerów Mac

Często zadawane pytania dotyczące najczęściej występujących problemów

Jak mogę zainstalować program Visual Studio dla komputerów Mac (kompilacja wersji zapoznawczej)?

Najnowszą kompilację programu Visual Studio dla komputerów Mac w wersji zapoznawczej można pobrać i zainstalować za pośrednictwem kanału wersji zapoznawczych w programie aktualizacji środowiska IDE. Aby uzyskać informacje dotyczące przełączania się do kanału wersji zapoznawczych, zobacz artykuł Updating Visual Studio for Mac (Aktualizowanie programu Visual Studio dla komputerów Mac).

Linki pomocy technicznej

Opinia