Co należy zrobić przed zainstalowaniem programu Visual Studio dla komputerów Mac? - Visual Studio Skip to content
Co należy zrobić przed zainstalowaniem programu Visual Studio dla komputerów Mac?2020-04-01T14:51:39-07:00

Pomoc techniczna dotycząca programu Visual Studio dla komputerów Mac

Często zadawane pytania dotyczące najczęściej występujących problemów

Co należy zrobić przed zainstalowaniem programu Visual Studio dla komputerów Mac?

Instalator programu Visual Studio dla komputerów Mac ułatwia instalowanie narzędzi, pakietów i zestawów SDK wymaganych przez wybrane obciążenia i składniki. Aby zminimalizować braki w zgodności i zapewnić bezproblemową instalację, zalecamy sprawdzenie tej krótkiej listy kontrolnej w celu zapewnienia, że Twój komputer jest gotowy do uruchamiania programu Visual Studio dla komputerów Mac.

  • Zastosuj najnowsze aktualizacje: wymagania systemowe są opisane tutaj. Program Visual Studio dla komputerów Mac wymaga co najmniej systemu Mac OS X El Capitan 10.11. Jednak aby tworzyć aplikacje dla środowisk Xamarin.iOS, Xamarin.Mac lub .NET Core musisz mieć zainstalowany system macOS Sierra 10.12 lub nowszy.
  • Wykonaj ponowny rozruch przed rozpoczęciem instalacji programu Visual Studio dla komputerów Mac: to da gwarancję, że żadne oczekujące instalacje lub aktualizacje nie zakłócą instalacji.
  • Jeśli planujesz opracowywać aplikacje mobilne na platformie .NET (z rozszerzeniem Xamarin), dobrym pomysłem będzie wcześniejsze pobranie i zainstalowanie środowiska Xcode, ponieważ ten proces może zająć sporo czasu.

Linki pomocy technicznej

Opinia