Feedback

/Jak mogę otworzyć wiele rozwiązań lub wystąpień programu Visual Studio dla komputerów Mac?
Jak mogę otworzyć wiele rozwiązań lub wystąpień programu Visual Studio dla komputerów Mac?2018-08-13T14:15:55+00:00

Obsługa programu Visual Studio dla komputerów Mac

Kontakt z nami

Jak możemy pomóc?

Jak mogę otworzyć wiele rozwiązań lub wystąpień programu Visual Studio dla komputerów Mac?

Aplikacje dla komputerów Mac różnią się od tych dla systemu Windows tym, że domyślnie mają ograniczenie do jednego wystąpienia. Jest jednak możliwe otwarcie zarówno drugiego wystąpienia (lub większej ich liczby) programu Visual Studio dla komputerów Mac, jak i drugiego rozwiązania (lub większej ich liczby) w pojedynczym wystąpieniu programu Visual Studio dla komputerów Mac.

Otwieranie drugiego rozwiązania w jednym wystąpieniu

Aby otworzyć drugie rozwiązanie razem z pierwszym, wykonaj następujące czynności:

  1. Po otwarciu pierwszego rozwiązania wybierz pozycję Plik > Otwórz.
  2. Wybierz rozwiązanie i naciśnij przycisk Opcje.
  3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zamknij bieżący obszar roboczy:screenshot of current workspace
  4. Naciśnij przycisk Otwórz, aby otworzyć drugie rozwiązanie w okienku rozwiązania.

Alternatywnie, jeśli niedawno otwarto rozwiązanie, możesz wykonać następujące czynności:

  1. Przejdź do pozycji menu Plik > Ostatnio używane rozwiązania:screenshot of Recent Solutions menu
  2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i wybierz rozwiązanie. W ten sposób drugie rozwiązanie zostanie otwarte w okienku rozwiązania

Otwieranie drugiego wystąpienia

Aby otworzyć drugie wystąpienie programu Visual Studio dla komputerów Mac, otwórz aplikację Terminal i wprowadź polecenie open -n „/Applications/Visual Studio.app”

Skontaktuj się z nami