Wybieranie pakietów roboczych w programie Visual Studio 2017 - Visual Studio
Wybieranie pakietów roboczych w programie Visual Studio 20172020-03-25T12:15:46-07:00

Skorzystaj z pomocy dotyczącej programu Visual Studio

Często zadawane pytania dotyczące najczęściej występujących problemów

Wybieranie pakietów roboczych w programie Visual Studio 2017

Program Visual Studio pozwala dostosować instalację tak, aby zawierała tylko potrzebne pakiety robocze. Ten przewodnik pomoże Ci wybrać właściwe pakiety robocze dla tego, co programujesz. Gdy uruchomisz instalację, zobaczysz ekran pozwalający wybrać pakiety robocze dla Twojej instalacji.

Jeśli nie znajdziesz szukanych pakietów, poinformuj nas o tym przez mechanizm przesyłania opinii z prawej strony.

Typy projektów

Pakiet roboczy do zainstalowania

Programowanie dla platformy uniwersalnej systemu Windows Universal Windows Platform Development
Projektowanie aplikacji klasycznych dla platformy .NET .Net Desktop Development
Projektowanie aplikacji klasycznych w języku C++ Desktop Development with C++
Programowanie dla platformy ASP.NET i Internetu ASP.NET and Web Development
Programowanie dla platformy Azure Azure Development
Programowanie za pomocą oprogramowania Node.js Node.JS Development
Przechowywanie i przetwarzanie danych Data Storage and Processing
Programowanie dla oprogramowania Office/Sharepoint Office SharePoint Development
Programowanie aplikacji mobilnych na platformie .NET Mobile Development with .NET
Programowanie gier przy użyciu aparatu Unity Game Development with Unity
Programowanie aplikacji mobilnych przy użyciu języka JavaScript Mobile Development with JavaScript
Programowanie aplikacji mobilnych przy użyciu języka C++ Mobile Development with C++
Programowanie gier przy użyciu języka C++ Game Development with C++
Programowanie rozszerzeń do programu Visual Studio Visual Studio Extension Development
Programowanie aplikacji dla systemu Linux przy użyciu języka C++ Linux Development with C++
Programowanie dla wielu platform za pomocą programu .NET Core .NET Core Cross-Platform Development

Linki pomocy technicznej

Opinia