Skip to content
Nie mogę znaleźć programu Visual Studio 2015 w menu Start.2020-08-06T12:21:32-07:00

Visual Studio 2015 — FAQ

Jak możemy pomóc?

Nie mogę znaleźć programu Visual Studio 2015 w menu Start.

Nie, Twoja instalacja programu Visual Studio nie jest uszkodzona. Ikona aplikacji programu Visual Studio 2015 została przeniesiona poza folder programu Visual Studio 2015. Jeśli korzystasz z systemu Windows 7, możesz znaleźć tę aplikację u góry listy „Wszystkie programy” wyświetlaną w grupie z ikonami innych aplikacji. Jeśli korzystasz z systemu Windows 8, 8.1 lub 10, możesz znaleźć tę aplikację wyświetlaną w grupie „V”. Jeśli wciąż nie możesz jej znaleźć, użyj funkcji wyszukiwania w systemie Windows (naciśnij klawisz Windows, a następnie wpisz ciąg „Visual Studio 2015”).

Ikona aplikacji nie będzie już umieszczona w folderze programu Visual Studio 2015.

Jeśli po pomyślnej instalacji wciąż nie możesz znaleźć programu Visual Studio, otwórz eksploratora plików i przejdź do następującej ścieżki. C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 14.0Common7IDEdevenv.exe i dwukrotnie kliknij plik devenv.exe. W przypadku zainstalowania programu Visual Studio na dysku innym niż C należy przejść do lokalizacji, w której został zainstalowany program Visual Studio, a następnie przejść do ścieżki Common7IDEdevenv.exe. 

Powrót do pomocy technicznej

Opinia