Skip to content
Wystąpił błąd: „Odmowa dostępu” (kod 0x80070005)2020-07-14T10:25:19-07:00

Visual Studio 2015 — FAQ

Jak możemy pomóc?

Wystąpił błąd: „Odmowa dostępu” (kod 0x80070005)

Ten błąd występuje, gdy program Visual Studio nie może uzyskać dostępu do jednego lub kilku wymaganych plików instalacyjnych. Może wystąpić z następujących powodów:

  • Procesy zewnętrzne, takie jak działanie aplikacji antywirusowej lub chroniącej przed złośliwym oprogramowaniem, spowodowały zablokowanie pliku instalacyjnego programu Visual Studio, w czasie gdy program Visual Studio próbował zainstalować ten plik. Aby obejść ten problem, skontaktuj się z administratorem systemu lub innym pracownikiem działu IT, aby upewnić się, że pliki programu Visual Studio nie są blokowane przez te procesy.
  • Użytkownik, który próbuje zainstalować program Visual Studio, nie ma poświadczeń administratora na tym komputerze. Aby pomyślnie zainstalować program Visual Studio na maszynie, użytkownik musi być jej administratorem i uruchomić instalatora, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Uruchom jako administrator.
  • Uprawnienia dotyczące niektórych gałęzi rejestru mogą uniemożliwić pomyślne zainstalowanie programu Visual Studio. Aby rozwiązać ten problem, zobacz artykuł Solving setup errors by using the SubInACL tool (Rozwiązywanie problemów z instalacją przy użyciu narzędzia SubInACL) w witrynie MSDN.
Powrót do pomocy technicznej

Opinia