Skip to content
Wystąpił błąd: „Ta aktualizacja wymaga zainstalowanego programu Visual Studio 2015 Update 3”2020-07-14T10:27:20-07:00

Visual Studio 2015 — FAQ

Jak możemy pomóc?

Wystąpił błąd: „Ta aktualizacja wymaga zainstalowanego programu Visual Studio 2015 Update 3”

Objaw

Podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2015 otrzymujesz następujący błąd: „Ta aktualizacja wymaga zainstalowanego programu Visual Studio 2015 Update 3”. Jednak program Visual Studio 2015 Update 3 (KB3022398) na pewno został zainstalowany.

Przyczyna

Należy również pobrać i zainstalować aktualizację KB3165756. KB3165756 jest krytyczną i wymaganą aktualizacją wydajności dla programu Visual Studio 2015 Update 3 (KB3022398). Aktualizacja KB3165756 jest automatycznie pobierana i instalowana w przypadku nowych instalacji programu Visual Studio 2015 pochodzących z oficjalnych lokalizacji firmy Microsoft. Jednak niektóre organizacje tworzą własne układy w trybie offline i mogą nie wiedzieć, że najpierw trzeba zaktualizować zawartość Update 3 za pomocą aktualizacji KB3165756. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Rozwiązanie

  • Upewnij się, że zainstalowano program Visual Studio 2015 Update 3 (KB3022398).
  • Zainstaluj aktualizację wydajności KB3165756.
  • Uruchom Instalatora programu Visual Studio i upewnij się, że odpowiednie informacje o wersji są podane tutaj: Pomoc > Informacje14.0.25431.
Powrót do pomocy technicznej

Opinia