Skip to content
Odinstalowywanie programu Visual Studio 20152020-04-07T11:25:53-07:00

Visual Studio 2015 — FAQ

Jak możemy pomóc?

Odinstalowywanie programu Visual Studio 2015

Informacje na tej stronie przeprowadzą Cię przez proces odinstalowywania programu Visual Studio — naszego zintegrowanego pakietu narzędzi zwiększających produktywność dla deweloperów.

Aby odinstalować program Visual Studio przy użyciu „standardowej” metody odinstalowywania

 1. Panelu sterowania na stronie Programy i funkcje wybierz wydanie produktu, które chcesz odinstalować, a następnie wybierz pozycję Zmień.

 2. W Kreatorze instalacji wybierz pozycję Odinstaluj, wybierz przycisk Tak, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w kreatorze.

Ta standardowa, czyli domyślna, metoda pozostawi pewne elementy zainstalowane pierwotnie przez pierwszą instalację programu Visual Studio (na przykład platformę .NET Framework, pakiety redystrybucyjne Microsoft Visual C++, program Microsoft SQL Server itp.). Te elementy nie są odinstalowywane, ponieważ korzysta z nich wiele innych aplikacji. Jeśli jednak chcesz je także usunąć, na stronie Programy i funkcje wybierz ich pozycje i usuń każdy z nich osobno.

Aby odinstalować program Visual Studio i wszystkie powiązane pliki (czyli odinstalować prawie wszystko)

 1. Znajdź plik exe programu Visual Studio (na przykład „vs_enterprise.exe”).

  System_CAPS_noteUwaga 
  Plik powinien znajdować się w podfolderze „%ProgramData%Package Cache”, na przykład: C:ProgramDataPackage Cache{37e19555-e88d-4aed-9d42-82d0784d2b79}vs_enterprise.exe
 2. Uruchom plik exe, używając parametrów wiersza polecenia /uninstall /force.

  Na przykład: vs_enterprise.exe /uninstall /force

Spowoduje to usunięcie programu Visual Studio i większości podstawowych składników pozostawianych w przypadku dezinstalacji domyślnej. Nie spowoduje to jednak usunięcia całej dodatkowej zawartości, którą mogły zainstalować dodatki programu Visual Studio (na przykład aktualizacje programu Visual Studio i inne opcjonalne składniki).

Możesz też użyć narzędzia „Total Uninstaller”, aby usunąć wszystkie elementy, które mógł zainstalować program Visual Studio lub aktualizacje programu Visual Studio. Dotyczy to dowolnej wersji programu Visual Studio 2013 lub nowszej. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz dezinstalator programu Visual Studio w serwisie GitHub.

Aby odinstalować program Visual Studio w trybie cichym lub pasywnym (czyli odinstalować ze źródła)

 1. Na komputerze, na którym jest zainstalowany program Visual Studio, otwórz wiersz polecenia systemu Windows.

 2. Wprowadź następujące parametry:

  DVDRoot  [/norestart]/uninstall

Aby wrócić do poprzedniej wersji lub wydania programu Visual Studio

 1. Odinstaluj program Visual Studio, używając dowolnej metody wymienionej w tym temacie.

  System_CAPS_tipPorada 
  Odinstalowanie aktualnego wydania programu Visual Studio (lub programu Visual Studio Update), a następnie zainstalowanie poprzedniego wydania może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

  Wynik zależy od zainstalowanej wersji lub wydania programu Visual Studio, zainstalowanych wersji jego składników, zainstalowanych produktów mających zależności programu Visual Studio lub jego składników i wreszcie od starszej wersji programu Visual Studio, którą chcesz zainstalować. Z powodu tych wszystkich zmiennych standardowa dezinstalacja często pozostawia składniki, które mogą nie współdziałać ze starszymi wersjami lub wydaniami programu Visual Studio.

  W związku z tym, aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy użycie dezinstalatora programu Visual Studio.

 2. Zainstaluj lub ponownie zainstaluj starszą wersję programu Visual Studio, której chcesz używać.

Nawet jeśli zainstalujesz starszą wersję programu Visual Studio, program instalacyjny może nadal próbować użyć nowszej wersji lub wydania, jeśli jest dostępne. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Porady: instalowanie określonej wersji programu Visual Studio.

Powrót do pomocy technicznej

Opinia