Visual Studio App Center | Visual Studio - Visual Studio Skip to content
Visual Studio App Center | Visual Studio2020-11-09T11:56:47-08:00

Visual Studio App Center logo
Visual Studio App Center

Mobil ve masaüstü uygulamaları oluşturmak, test etmek, yayımlamak ve izlemek için tümleşik geliştirici hizmetleri

Ücretsiz olarak kullanmaya başlayın
graphic for VSAC video
Swift logo Obj-C logo Java logo Xamarin logo React logo

Visual Studio App Center

Her işlemi kesintisiz yapın – Derleyin. Test edin. Dağıtın. Etkileşim kurun. Tekrarlayın.

Ücretsiz olarak kullanmaya başlayın
Quora logo
Highrise logo
Ring logo
Fresh Direct logo
Fox Sports logo
Good Food logo

Daha hızlı bir biçimde ve daha güvenle daha kaliteli uygulamalar gönderin

iOS, Android, Windows ve macOS uygulamalarınızın yaşam döngüsünü otomatikleştirin. Deponuzu bağlayarak dakikalar içinde bulutta derleyin, binlerce gerçek cihaz üzerinde test edin, beta test uzmanlarına ve uygulama mağazalarına dağıtın, kilitlenme ve analiz verileriyle gerçek dünya kullanımını izleyin. Hepsi bir arada.

Dakikalar içinde sürekli tümleştirme

Daha sık, daha hızlı uygulama oluşturun

iOS, Android, Windows ve macOS uygulamalarınızı yerel olarak derleme zahmetinden kurtulun. GitHub, Bitbucket veya Azure depolarınızı bağlayın ve derleme aracılarını yönetmekle uğraşmak zorunda kalmadan uygulamalarınızı her çekme isteğiyle otomatik olarak ya da isteğe bağlı bir şekilde derleyin.

Kolay Sürekli Tümleştirme
Güçlü Sürekli Kalite

Gerçek cihazlarda sürekli kalite

Güvenle daha kaliteli uygulamalar gönderin

Appium, Espresso ve XCUITest gibi popüler çerçeveleri kullanarak binlerce gerçek cihazda ve buluttaki yüzlerce yapılandırma üzerinde kullanıcı arabirimi testlerini otomatikleştirin. Kullanıcılarınızın gerçekleştirebileceği her kullanıcı arabirimi etkileşimini test edin. Ayrıntılı adım adım izleme raporları, ekran görüntüleri ve günlüklerle her derlemede hataları ve performans sorunlarını tanılayın.

Gerçekten çalışan sürekli teslim

Her yere kolayca dağıtın

Android, iOS, Windows ve macOS’ta uygulamanızı her işlemeyle birlikte veya isteğe bağlı olarak beta test uzmanlarına ve kullanıcılara dağıtın. Farklı test gruplarına farklı derlemeler gönderin ve uygulama içi güncelleştirmeler aracılığıyla bildirim yollayın. Hazır olduğunuzda Apple App Store, Google Play, ve Microsoft Intune’da yayınlayın.

Sürekli sunum

Büyüme için sürekli öğrenim

Öngörülü kilitlenme raporları

Akıllı kilitlenme gruplandırması ve yönetimi, symbolication ile daha hızlı hata ayıklama ve ayrıntılı kilitlenme raporları gibi gelişmiş özelliklerle uygulamanızın durumunu izleyin. Sorun oluştukça bildirim alın ve sorunları çözün.

analiz genel bakış ekran görüntüsü

Gerçek zamanlı analiz

iOS, Android, Windows ve macOS uygulamalarınız için kullanıcı oturumları, en çok kullanılan cihazlar, işletim sistemi sürümleri, davranışsal analiz ve olay izleyicileri ile önemli noktalara odaklanarak hedef kitlenizi büyütün. Kolayca özel olaylar oluşturarak her şeyi izleyin.

Esneklik ve seçenek

Yalnızca gereksinim duyduğunuz App Center hizmetlerini seçin

Kendi analiz çözümünüz mü var? Farklı bir beta dağıtım platformu mu kullanıyorsunuz? Sorun değil. Açık kaynak SDK’larımız ve API’lerimiz, yalnızca gereksinim duyduğunuz App Center hizmetlerini tümleştirmenize imkan tanır.

open-sourced SDKs and APIs icons

iOS, Android, Windows ve macOS için uygulama geliştirme yaşam döngüsünü otomatikleştirin

1. CocoaPods kullanarak tümleştirme

Henüz yapmadıysanız uygulamayı indirerek veya bir terminalde şu komutu çalıştırarak CocoaPods’uyükleyin:

$ sudo gem install cocoapods

CocoaPods’u zaten kullanmıyorsanız uygulamanızın kök dizinindepod init komutunu çalıştırarak bir Podfile oluşturun.

Uygulamanıza tüm App Center hizmetlerini dahil etmek için Podfile’ınıza şunu ekleyin:

pod ‘AppCenter’

Dosyayı kaydedin ve terminalde şu komutu çalıştırın:

$ pod install

Uygulamanız için.xcworkspace dosyasını açın.

2. SDK’yı başlatın

SonraAppDelegate.swift dosyasını açın ve kendi içeri aktarma deyimlerinizin altına aşağıdaki satırları ekleyin.

import AppCenter
import AppCenterAnalytics
import AppCenterCrashes

Aynı dosyada,didFinishLaunchingWithOptions temsilcisi metodunuza aşağıdakini ekleyin.

MSAppCenter.start(“2b17e7b3-f7d8-4f72-8245-48d873b9ed6e”, withServices:[
MSAnalytics.self,
MSCrashes.self
])

1. CocoaPods kullanarak tümleştirme

Henüz yapmadıysanız uygulamayı indirerek veya bir terminalde şu komutu çalıştırarak CocoaPods’uyükleyin:

$ sudo gem install cocoapods

CocoaPods’u zaten kullanmıyorsanız uygulamanızın kök dizinindepod init komutunu çalıştırarak bir Podfile oluşturun.

Uygulamanıza tüm App Center hizmetlerini dahil etmek için Podfile’ınıza şunu ekleyin:

pod ‘AppCenter’

Dosyayı kaydedin ve terminalde şu komutu çalıştırın:

$ pod install

Uygulamanız için.xcworkspace dosyasını açın.

2. SDK’yı başlatın

SonraAppDelegate.m dosyasını açın ve kendi içeri aktarma deyimlerinizin altına aşağıdaki satırları ekleyin.

@import AppCenter;
@import AppCenterAnalytics;
@import AppCenterCrashes;

Aynı dosyada,didFinishLaunchingWithOptions temsilcisi metodunuza aşağıdakini ekleyin.

[MSAppCenter start:@”2b17e7b3-f7d8-4f72-8245-48d873b9ed6e” withServices:@[MSAnalytics class],[MSCrashes class]
];

1. SDK’yı projeye ekleyin

Sahip olduğunuzapp/build.gradle dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin:

dependencies {
def AppCenterSdkVersion = ‘1.0.0’
compile “com.microsoft.appcenter:appcenter-analytics:${appCenterSdkVersion}”
compile “com.microsoft.appcenter:appcenter-crashes:${appCenterSdkVersion}”
}

2. SDK’yı başlatın

Uygulamanızın ana etkinlik sınıfını açın ve aşağıdaki import deyimlerini girin.

import com.microsoft.appcenter.AppCenter;
import com.microsoft.appcenter.analytics.Analytics;
import com.microsoft.appcenter.crashes.Crashes;

Aynı dosyadaonCreate geri çağırmasını bulun ve aşağıdakini ekleyin.

AppCenter.start(getApplication(), “0dbacd70-10a8-4ba3-b13b-44eb2125d559”,
Analytics.class, Crashes.class);

1. Çözümünüze NuGet paketleri ekleme

Arama bölümüneApp Center yazın ve sonuçlarda şu paketleri bulun:
• Mac’te çalışıyorsanızApp Center Analytics ,App Center Crashes öğesini seçin ve iki paketi de ekleyin.
• Windows’da çalışıyorsanız şunu yükleyin:Microsoft.AppCenter.Analytics veMicrosoft.AppCenter.Crashes paketleri.

App Center SDK’yı taşınabilir bir projede kullanıyorsanız, paketleri hem taşınabilir projede hem de iOS projelerinde yüklemeniz gerekir.

2. SDK’yı başlatın

UygulamanızınAppDelegate.cs dosyasının içine aşağıdakiusing deyimlerini ekleyin.

using Microsoft.AppCenter;
using Microsoft.AppCenter.Analytics;
using Microsoft.AppCenter.Crashes;

Aynı dosyada,FinishedLaunching() metoduna aşağıdakini ekleyin.

AppCenter.Start(“8abff201-dc8e-4068-b0d0-15b80d46b181”,
typeof(Analytics), typeof(Crashes));

1. SDK’yı projeye ekleyin

Uygulamanıza Crashes ve Analytics hizmetlerini eklemek için bir React Native projesinin kök dizininden açılan bir terminalde aşağıdaki satırı girin:

$ npm install appcenter appcenter-analytics appcenter-crashes –save

2. SDK’yı bağlayın

react-native link komutunu kullanarak eklentileri React Native uygulamasına bağlayın. Bu komut, yüklü olan tüm React Native eklentilerini bağlar.

$ react-native link

SDK, App Center’da atanan platforma uygun uygulama gizli dizisini ister. Gizli dizi önceden doldurulmuş ve sorunun yanında görünüyor olabilir. Önceden doldurulan gizli dizi doğruysa devam etmek için Enter tuşuna basın.

What is the Android app secret? 49deeb18-5fcc-4bf9-b5b0-1cb3aa5bd5e3
What is the iOS app secret? (From corresponding iOS app in App Center)

SDK ayrıca kilitlenme raporlarının ve kullanıcı olaylarının otomatik olarak gönderilip gönderilmeyeceğini sorar. Kolay kurulum için kabul etmeniz önerilir. Kullanıcı gizliliği üzerinde daha fazla denetime sahip olmak istiyorsanız reddedin.

App Center, tek bir yerden iOS, Android, Windows ve macOS uygulamalarınızı derlemenize, test etmenize, dağıtmanıza ve izlemenize yardımcı olur.

Zaten kullandığınız araçlarla tümleştirin

Github

GitLab logosu

GitLab

Bitbucke logosu

Bitbucket

Visual Studio Team Services logosu

Azure DevOps (eski adı VSTS)

Slack

Microsoft Teams

Daha kısa sürede beş yıldızlı iOS, Android, Windows ve macOS uygulamaları gönderin

Ücretsiz olarak kullanmaya başlayın

Geri Bildirim