Feedback

//Visual Studio Ürün Tekliflerini Karşılaştırma | Visual Studio
Visual Studio Ürün Tekliflerini Karşılaştırma | Visual Studio2019-04-16T13:28:47+00:00

Visual Studio 2019 Sürümlerini Karşılaştırma

Desteklenen Özellikler Visual Studio
Community

Visual Studio
Professional

Visual Studio
Enterprise

Bireysel Geliştiriciler

Feature supported

Feature supported

Sınıfta Öğrenim Ortamı Feature supported

Feature supported

Feature supported

Akademik Araştırma Feature supported

Feature supported

Feature supported

Açık Kaynak Projelerine Katkıda Bulunma Feature supported

Feature supported

Feature supported

Kurumsal olmayan kuruluşlar1,
en fazla 5 kullanıcı için
Feature supported

Feature supported

Feature supported

Enterprise Feature supported

Feature supported

Canlı Bağımlılık Doğrulama Feature supported

Mimari Katman Diyagramları Feature supported

Mimari Doğrulama Feature supported

Kod Kopyası Feature supported

CodeLens Feature supported

Feature supported

Feature supported

Tanıma Göz Atma Feature supported

Feature supported

Feature supported

Yeniden Düzenleme Feature supported

Feature supported

Feature supported

Tek Tıklamayla Web Dağıtımı Feature supported

Feature supported

Feature supported

Model Kaynağı Görüntüleyici Feature supported

Feature supported

Feature supported

Bağımlılık Grafları ve Kod Haritaları ile çözümleri görselleştirme Feature supported3

Feature supported3

Feature supported

Çoklu Hedefleme Feature supported

Feature supported

Feature supported

IntelliTrace Feature supported

Kod Haritası Hata Ayıklayıcısı Tümleştirmesi Feature supported

.NET Bellek Dökümü Analizi Feature supported

Kod Ölçümleri Feature supported

Feature supported

Feature supported

Grafiksel Hata Ayıklama Feature supported

Feature supported

Feature supported

Statik Kod Analizi Feature supported

Feature supported

Feature supported

Performans ve Tanılama Merkezi Feature supported

Feature supported

Feature supported4

Snapshot Debugger Feature supported

Zaman Atlatma Hata Ayıklaması (Önizleme) Feature supported

Live Unit Testing Feature supported

IntelliTest Feature supported

Microsoft Fakes (Birim Testi Yalıtımı) Feature supported

Kod Kapsamı Feature supported

Birim Testi Feature supported

Feature supported

Feature supported

Gömülü Bütünleştirilmiş Kodlar Feature supported

Xamarin Inspector Feature supported

Xamarin Profiler Feature supported

Windows için Remoted iOS Simulator Feature supported

Feature supported

Feature supported

Xamarin ile Android ve iOS arasında kod paylaşma Feature supported

Feature supported

Feature supported

Yerel iOS ve Android UI Tasarımcıları Feature supported

Feature supported

Feature supported

Xamarin.Forms Feature supported

Feature supported

Feature supported

PowerPoint Görsel Taslak Feature supported

Feature supported

Feature supported

Kod İncelemesi Feature supported

Feature supported

Feature supported

Görevleri Askıya Alma/Sürdürme Feature supported

Feature supported

Feature supported

Takım Gezgini (üçüncü taraf geliştirme araçları desteği) Feature supported

Feature supported

Feature supported

Visual Studio Live Share Feature supported

Feature supported

Feature supported

Mac için Visual Studio hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Yenilikler sayfasını ziyaret edin.

Abone avantajları hakkında bilgi edinmek için Abonelikler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Visual Studio aboneliklerini karşılaştırmak mı istiyorsunuz? Visual Studio fiyatlandırma sayfasına gidin.

Visual Studio 2019 proje desteği hakkında daha fazla bilgi için, belgelerimize göz atın.

Feature supported3

Feature supported3

Feature supported
4

Desteklenen Özellikler Visual Studio Community Visual Studio Professional Visual Studio Enterprise
Bireysel Geliştiriciler Feature supported Feature supported Feature supported
Sınıfta Öğrenim Ortamı Feature supported Feature supported Feature supported
Akademik Araştırma Feature supported Feature supported Feature supported
Açık Kaynak Projelerine Katkıda Bulunma Feature supported Feature supported Feature supported
Kurumsal olmayan kuruluşlar1,
en fazla 5 kullanıcı için
Feature supported Feature supported Feature supported
Enterprise Feature supported Feature supported
Canlı Bağımlılık Doğrulama Feature supported
Mimari Katman Diyagramları Feature supported
Mimari Doğrulama Feature supported
Kod Kopyası Feature supported
CodeLens Feature supported Feature supported Feature supported
Tanıma Göz Atma Feature supported Feature supported Feature supported
Yeniden Düzenleme Feature supported Feature supported Feature supported
Tek Tıklamayla Web Dağıtımı Feature supported Feature supported Feature supported
Model Kaynağı Görüntüleyici Feature supported Feature supported Feature supported
Bağımlılık Grafikleri ve Kod Haritaları ile çözümleri görselleştirme Feature supported
Çoklu Hedefleme Feature supported Feature supported Feature supported
IntelliTrace Feature supported
Kod Haritası Hata Ayıklayıcı Tümleştirmesi Feature supported
.NET Bellek Dökümü Analizi Feature supported
Kod Ölçümleri Feature supported Feature supported Feature supported
Grafiksel Hata Ayıklama Feature supported Feature supported Feature supported
Statik Kod Analizi Feature supported Feature supported Feature supported
Performans ve Tanılama Hub’ı Feature supported Feature supported
Canlı Birim Testi Feature supported
Test Çalışması Yönetimi Feature supported
Web Yükü ve Performans Testi Feature supported
IntelliTest Feature supported
Microsoft Fakes (Birim Testi Yalıtımı) Feature supported
Kod Kapsamı Feature supported
Laboratuvar Yönetimi Feature supported
Kodlanmış UI Testi Feature supported
Microsoft Test Yöneticisi ile Elle Test Yapma Feature supported
Microsoft Test Yöneticisi ile Keşif Testi Yapma Feature supported
Microsoft Test Yöneticisi ile Elle Test için ileri sarma Feature supported
Birim Testi Feature supported Feature supported Feature supported
Ekli Bütünleştirilmiş Kodlar Feature supported
Xamarin Inspector Feature supported
Xamarin Profil Oluşturucu Feature supported
Windows için Uzak iOS Simülatörü Feature supported Feature supported Feature supported
Xamarin ile Android ile iOS arasında kod paylaşma Feature supported Feature supported Feature supported
Yerel iOS ve Android UI Tasarımcıları Feature supported Feature supported Feature supported
Xamarin.Forms Feature supported Feature supported Feature supported
Xamarin Instant Player Feature supported Feature supported Feature supported
PowerPoint Görsel Taslak Feature supported Feature supported Feature supported
Kod İncelemesi Feature supported Feature supported Feature supported
Görevleri Askıya Alma/Sürdürme Feature supported Feature supported Feature supported
Takım Gezgini (üçüncü taraf geliştirme araçları desteği) Feature supported Feature supported Feature supported
Visual Studio Live Share Feature supported Feature supported Feature supported

Mac için Visual Studio hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Yenilikler sayfasını ziyaret edin.

Abone avantajları hakkında bilgi edinmek için Abonelikler sayfasını ziyaret edebilirsiniz

Visual Studio aboneliklerini karşılaştırmak mı istiyorsunuz? Visual Studio fiyatlandırma sayfasına gidin.

Dipnotlar:

  1. Kurumsal kuruluşlar, 250’den fazla bilgisayara sahip olan veya yıllık 1 milyon ABD Doları’ndan fazla geliri olan kuruluşlar olarak tanımlanmıştır.
  2. Windows Masaüstü, Evrensel Windows Uygulamaları, Web (ASP.NET), Office 365, Business Applications, Azure Stack, C++ Platformlar Arası Kitaplık Geliştirme, Python, Node.js, .NET Core, Docker Araçları
  3. Diğer Visual Studio sürümlerinde oluşturulan şemaları salt okunur modda açabilir.
  4. Katman Etkileşimi Profil Oluşturma özelliği içerir.

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual
developers

Free download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small
teams

Free trial

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all
sizes

Free trial