Geliştirici Hizmetleri Anlaşması2018-01-10T09:22:30-08:00

Güncelleştirme: Ekim 2013

Bu anlaşma, siz veya temsil ettiğiniz tüzel kişiyle Ek A’da belirtilen Microsoft tüzel kişisi arasında olup aşağıdaki hükümler, Ek A, Ek B, SLA’lar, bir Hizmet alımı veya yenilenmesi tarihinde yayınlandığı şekilde herhangi bir Hizmetle ilgili Sipariş Ayrıntıları, referans verilerek eklenmiş olan hükümler, kullandığınız diğer Microsoft web siteleri için geçerli olan ve Hizmetleri (örneğin Microsoft Hesabınızı) kullanmak için geçerli olan hükümlerden (hepsi birden “Anlaşma”) oluşur.Bu Anlaşmayı işvereniniz gibi bir tüzel kişi adına yapıyorsanız, işbu anlaşmayı söz konusu tüzel kişi namına imzaya yetkili olduğunuzu temsil edersiniz.Bir Hizmete kaydolmak veya onu sipariş etmek ile bağlantılı olarak bir şirket adı belirtiyorsanız, siparişi o kuruluş veya şirket adına vermiş ve bu Anlaşmaya onlar adına girmiş kabul edilirsiniz.Önemli terimler Bölüm 11’de tanımlanmıştır.Ayrıca, bir Windows Azure müşterisi iseniz, bu Anlaşma mevcut Windows Azure anlaşmanızı tamamlar ve Windows Azure hükümlerinin çakıştığı noktaya kadar geçerli olur (Windows Azure faturalam hükümlerinin geçerli olmayı sürdürmesi durumu hariçtir.

 1. Hizmetler.

  1. Kullanma hakkı. Size Hizmetlere bu Anlaşmaya uygun şekilde erişme ve bunları kullanma hakkı veriyoruz.

  2. Kullanıcı Planı. Geliştirici Hizmetlerinin her bir Visual Studio Çevrimiçi bölümüne, hizmete doğrudan ya da dolaylı olarak erişiyor olsun, bir bireysel Kullanıcı Planı atanmalıdır.

  3. Kullanım şekli. Şunları yapamazsınız:

   • Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasanın izin verdiği haller dışında, Hizmetleri tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme veya teknik sınırlamaları etrafında çalışma işlemlerine tabi tutamazsınız.
   • devre dışı bırakamaz, üzerinde oynama yapamaz veya Hizmetleri kullanımınızı sınırlayan herhangi bir mekanizmayı bir başka şekilde atlatma girişiminde bulunamazsınız;
   • işburada veya herhangi bir Hizmet bileşenine eşlik eden lisans hükümlerinde açıkça izin verilenler dışında, herhangi bir Hizmeti veya bir bölümünü kiraya veremez, finansal kiralama yoluyla satamaz, ödünç veremez, yeniden satamaz, aktaramaz veya alt lisansını veremezsiniz.
   • Hizmetleri yasadışı veya bu Anlaşmanın yasakladığı bir amaçla kullanamazsınız; veya
   • Hizmetleri, herhangi bir Microsoft hizmetine ya da herhangi bir Microsoft hizmetine bağlı bir ağ(lar)a, zarar verecek, devre dışı bırakacak, aşırı yüklenmeye neden olacak ya da sakatlayacak ya da diğer bir tarafın herhangi bir Hizmeti kullanımına müdahale edecek şekilde kullanamazsınız.
  4. Güncellemeler. Hizmetler üzerinde şunlar dahil zaman zaman değişiklikler yapabiliriz: özelliklerin kullanılabilirliği; herhangi bir özelliğin ne kadar süre için, ne kadar miktarda ve ne sıklıkta kullanılabileceği; ve özelliklerin diğer hizmetlere veya yazılımlara bağımlılığı.Geliştirici Hizmetlerinin (Önizlemeler hariç) herhangi önemli bir özelliğini ya da işlevini kaldırmadan önce, güvenlik, yasal veya sistem performansı sorunları hızlı bir kaldırma işlemi gerektirmedikçe, size bildirimde bulunacağız.

  5. Özellikleri önizleme. Özellikleri Önizleme bazında mevcut kılabiliriz. Önizlemeler “OLDUĞU GİBİ” sağlanır ve aşağıdaki Bölüm 7’de belirtilen SLA’lardan ve garantilerden hariç bırakılır.Gizlilik Bildiriminde daha da ayrıntılı açıklandığı gibi, Önizlemeler daha az veya farklı güvenlik, uyum, gizlilik, kullanılabilirlik, güvenilirlik ve destek taahhütlerine ve Önizlemede sağlanan tüm ek bildirimlere tabi olabilir. İstediğimiz zaman, haber vermeksizin Önizlemeleri değiştirebilir veya sonlandırabiliriz.Ayrıca bir Önizlemeyi “Genel Kullanıma” açmamayı seçebiliriz ve “Genel Kullanıma” açarsak, bu tür özellikler için ücret talep edebiliriz.

 2. Yazılım.

  1. Microsoft Yazılımını Hizmet Dışında Kullanmak. Microsoft size Microsoft Yazılımını Geliştirici Hizmetleri üzerinden veya onun bir parçası olarak sağlayabilir.Geliştirici Hizmetlerinin kullanımını veya erişimini sonlandırmak veya bu Anlaşmayı feshetmek bu tür Microsoft Yazılımlarını elinizde bulundurma veya kullanma hakkınızı da sonlandırır ve bir Kullanıcı Planının askıya alınması veya feshedilmesi, o kullanıcının Kullanıcı Planı üzerinden edinilmişi ona iliştirilmiş veya bir başka şekilde o Kullanıcı Planını gerektiren herhangi bir bu tür Microsoft Yazılımını elde bulundurma veya kullanma hakkını sonlandırır.İlgili bulundurma veya kullanım haklarının feshini takiben, bu Anlaşma kapsamında lisanslanmış bu tür Microsoft Yazılımlarının tüm kopyalarını silmeniz ve tüm ilgili ortamları imha etmeniz gerekir.Microsoft size Geliştirici Hizmetleri dışında ve Geliştirici Hizmetlerini kullanarak geliştirdiğiniz (1) Geliştirici Hizmetleri veya (2) programları ile kullanılmak üzere Microsoft Yazılımı sağlayabilir. Microsoft Yazılımı kendi lisans hükümleri ile sağlanmışsa, öncekiler tarafından değiştirilmiş şekliyle bu hükümler geçerli olur.Microsoft Yazılımı’nın kendi lisans hükümleri yoksa, programları aygıtlar üzerinde tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için Microsoft Yazılımının istediğini sayıda kopyasını yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Bu alt bölüm aşağıdaki alt bölüm (b)’de söz edilen Microsoft Yazılımı için geçerli değildir.

  2. Belgelendirme Portallarında Yazılım.Belgelendirme Portallarında erişilebilir olan yazılımlar ilgili lisans hükümleri kapsamında atanmış yayıncı tarafından mevcut kılınır. Yazılıma Belgelendirme Portalında lisans hükümleri olmadan erişilebilirse, bu durumda aşağıdaki (c) alt bölümüne tabi olarak onu tasarlamak, geliştirmek ve test etmek amacıyla kullanabilirsiniz. Lisans hükümleri olmayan bu tür herhangi bir Yazılım “örnek” veya “numune” olarak işaretlenmiş ise, bu durumda onu Microsoft Sınırlı Kamu Lisansı hükümleri kapsamında kullanabilirsiniz.

  3. Hakların kapsamı. Tüm Microsoft Yazılımları Microsoft’un veya tedarikçilerinin telif haklı çalışmalarıdır.Tüm Microsoft Yazılımları lisanslanır, satılmaz ve Microsoft Yazılımları ile birlikte sağlanan herhangi bir lisans hükmünde bir başka şekilde belirtilmedikçe aktarılamaz.Herhangi bir aygıttaki Microsoft Yazılımına erişim hakları size söz konusu aygıta erişimi olan yazılım veya aygıtlardaki Microsoft patentlerini veya Microsoft fikri mülkiyet haklarını kullanmanız için hiçbir hak tanımaz.

  4. Üçüncü kişi yazılımı. Herhangi bir Hizmetle yüklediğiniz, bağlandığınız ya da kullandığınız, tüm üçüncü kişi yazılımlarından tek başınıza sorumlusunuz.Bu tür üçüncü kişi yazılımları sizinle olan ilişkimizin haricinde çalıştırmayacak veya yazılımın hiçbir kopyasını almayacağız.Herhangi bir üçüncü kişi yazılımını herhangi bir Hizmet ile yalnızca fikri mülkiyetimizi veya teknolojimizi bu tür yazılımları yöneten herhangi bir hükme tabi bırakmayacak şekilde yükleyebilir veya kullanabilirsiniz.Kullandığınız, herhangi bir üçüncü kişi yazılımını yöneten hiçbir hüküm için biz bir taraf değiliz ve bu hükümlere bağlı değiliz.Bu tür hiçbir üçüncü kişi yazılımı için açık ya da zımni herhangi bir lisans veya hak vermiyoruz.

  5. Hizmetin bir parçası olarak açık kaynak yazılımı. Hizmet herhangi bir üçüncü kişi yazılımını açık kaynak yazılım lisansı hükümleri (“Açık Kaynak Kodu”) ile kullanır veya dağıtırsa, bu durumda bu Açık Kaynak Kodu size Microsoft tarafından yalnızca bu Anlaşma hükümleri kapsamında Hizmetle etkileşime geçmeniz için lisanslanır.u geçerli Açık Kaynak Kodu lisanslarının ve varsa tüm diğer bildirimlerin kopyaları yalnızca sizi bilgilendirmek amacıyla dahil edilmiştir.

  6. Uygulama programlama arabirimleri. Microsoft, API’ları açığa çıkaran Microsoft ürününden hizmetler almak için Belgelendirme Portallarında yayınladığı uygulama programlama arabirimlerini (“API’lar”) çağıran ürünlerinizden dolayı herhangi bir patent hakkı iddiasında bulunmayacaktır.

 3. Microsoft İçerikleri.

  Tüm Microsoft İçerikleri Microsoft’un veya tedarikçilerinin telif hakkına sahip çalışmalarıdır ve Microsoft İçeriklerine eşlik eden veya onlara dahil edilmiş lisans anlaşmasının koşullarına tabidir.Microsoft İçerikleri bir lisans anlaşması içermiyorsa, bu durumda bir lisans anlaşması olmadan Belgelendirme Portallarında kullanımınıza açılmış olan yazılımınızı, ürünleri ve hizmetleri tasarlamak, geliştirmek ve test etmek amacıyla dahili kullanımınız için Microsoft İçeriklerinin makul sayıda kopyasını çıkarabilirsiniz. Microsoft İçeriklerinin tüm kopyalarındaki telif hakkı bildirimini saklamanız ve hem telif hakkı bildiriminin, hem de bu izin bildiriminin bu kopyalarda görünmesini sağlamanız gerekir. Ortaöğretim kurumları, ve özel/devlet üniversiteleri gibi tanınan eğitim kurumları, eğitim amaçlarıyla sınıfta dağıtım için Microsoft İçeriklerini karşıdan yükleyebilir ve çoğaltabilir.

 4. Güvenlik, gizlilik ve Müşteri Verileri.

  1. Güvenlik. Müşteri Verilerini kazara kayıplara veya değişime, yetkisiz açıklamaya ya da erişime veya kanunsuz tahribata karşı korumak için planlanan uygun teknik ve işletimsel önlemleri, dahili kontrolleri ve veri güvenliği programlarını sürdürüyoruz.

  2. Gizlilik ve verinin yeri. Müşteri Verilerini işburadaki hükümler ve Gizlilik Bildirimimize uygun olarak ele alıyoruz. Müşteri Verilerini ABD’de veya Bağlı Kuruluşlarımızın ya da alt yüklenicilerimizin Geliştirici Hizmetleri için tesislerinin olduğu herhangi bir ülkede devredebilir, saklayabilir veya işleyebiliriz.Son kullanıcılardan veya verilerini ya da kişisel bilgilerini Hizmetlerde barındıracağınız diğer kişilerden gerekli tüm onayları veya hakları alacaksınız.

  3. Müşteri Verilerini Sağlama Hakları. Müşteri Verilerinizden yalnızca siz sorumlusunuz.Size herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeden veya bir başka şekilde Microsoft’u size veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu bırakmadan Geliştirici Hizmetleri sunabilmemiz için bize Müşteri Verilerinin kullanımı ve dağıtılması konusunda (kaynağı üçüncü kişilere ait Müşteri Verileri dahil) yeterli haklar vermeniz gerekiyor ve işbu anlaşmayla bunları veriyorsunuz. Yürürlükteki yasalar tarafından zorunlu kılınanlar dışında Müşteri Verileri açısından geçerli olabilecek başka herhangi bir ek yükümlülük üstlenmiyoruz.

  4. Müşteri Verilerinin Mülkiyeti. Taraflar arasında olduğu gibi, size lisansladığımız yazılım ve İçerikler haricinde, Müşteri Verileriyle ilgili tüm hakları, mülkiyet haklarını ve menfaatleri saklı tutarsınız.Müşteri Verileri üzerinde bu Bölüm 4’te açıklananlar dışında herhangi bir hakka sahip değiliz.

  5. Müşteri Verilerinin Kullanılması. Müşteri Verilerini sadece Hizmetleri sunmak için kullanacağız.Bu kullanım, Hizmetlerin çalışması ile ilgili sorunları önlemek, bulmak ve çözmek için sorun giderme işlemlerini ve bu Anlaşmaya uyum sağlanmasını içerebilir.Bu ayrıca şunları da içerebilir: size Hizmetler içindeki işlevleri keşfedip kullanmanız için öneriler sağlamak; Hizmetlerimizin özelliklerini iyileştirmek; ve ürün ve hizmetlerimizi sağlamak, işletmek, sürdürmek ve geliştirmek amacıyla, Müşteri Verilerinden türetilmiş diğer şablonları, trendleri ve istatistiksel verileri kullanmak. Onayınız olmadan herhangi bir (1) reklam veya (2) başka ticari amaçlarla Müşteri Verilerinizi kullanmayacak veya bunlardan bilgiler türetmeyeceğiz (Size Hizmetleri sağlamak dışında).

  6. Müşteri Verilerinin iade edilmesi ve silinmesi. Müşteri Verilerinizi herhangi bir zaman silebilirsiniz.Hesabınızı feshetmeniz durumunda, herhangi bir saklama süresi olmadan Müşteri Verilerinizi derhal silebiliriz.Bu Anlaşmaya uygun olarak Müşteri Verilerini elde tutmaya devam etme, dışarı aktarma veya iade etme konusunda herhangi başka bir ek sorumluluğumuz ve Müşteri Verilerinin silinmesi konusunda herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur.Geliştirici Hizmetleri ek masraflara maruz kalan veya yalnızca spesifik bir hizmet için ödeme özelliği kademesinde mevcut olan özelliklere sahip olabilir. Hesabınızın vadesi geçmişse veya daha düşük bir hizmet özelliğine kademesine düşürülmüşse, Müşteri Verileriniz saklanır, ancak bu Müşteri verilerine erişmek için gerekli olan bazı özelliklere erişilemeyebilir.

  7. Müşteri Verileriyle ilgili üçüncü kişilerin talepleri.Bize bu konuda direktif vermediğiniz veya yasalar bunu gerektirmediği sürece, Müşteri Verilerini herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağız (yasa uygulayıcılar, diğer kamu kurumları veya sivil davacılar dahil; alt yüklenicilerimiz hariç).Müşteri Verilerinize erişim talebinde bulunan tüm üçüncü kişilerden temel iletişim bilgilerinizi kullanarak sizinle doğrudan bağlantıya geçmelerini isteyeceğiz. Yasal olarak yasaklanmadıkça, önceden sizi bilgilendirecek ve size talebin kopyasını sağlayacağız.Hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak bir üçüncü kişinin taleplerine yanıt vermekten siz sorumlusunuz.

  8. Alt Yükleniciler.Adımıza müşteri desteği gibi sınırlı hizmetler sunmaları için diğer şirketleri kiralayabiliriz.Bu tür alt yüklenicilerin, Müşteri Verilerini yalnızca hizmet sağlamaları için elde tuttuğumuz hizmetleri sunmak için edinmelerine izin verilecektir.Alt yüklenicilerimizin bu Anlaşmada belirtilen yükümlülüklere uymalarını sağlamaktan biz sorumluyuz.

  9. Yasalara uygunluk.Hizmetleri sağlamamızla ilgili, geçerli güvenlik ihlali bildirimi yasaları dahil, ancak siz ve sektörünüzle ilgili olan, ama bilgi teknolojisi hizmeti sağlayıcılar için genel olarak geçerli olmayan yasalar hariç, tüm yasalara uyacağız.Müşteri Verilerinizle ve Hizmetlerin kullanımıyla ilgili, siz ve sektörünüze uygulanabilen yasalar dahil, ilgili tüm yasalara uyacaksınız.

  10. Sertifikalar ve uyum.Geliştirici Hizmetleri, Geliştirici Hizmetleri Portalında özellikle Geliştirici Hizmetleri için tanımlanmış olan tüm güvenlik, gizlilik ve uyum uygulamalarına tabi olacaktır.Bu yükümlülükler Hizmetlerin diğer unsurları için geçerli değildir.

  11. İhlal iddiaları. Hizmeti kullanımınızın bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğini iddia eden bir bildirim almamız durumunsa sizi bu konuda bilgilendireceğiz ve bu tür olaylarda, üçüncü kişiye temel iletişim bilgilerinizi sağlayabiliriz. Bu tür şikayetlere derhal yanıt vereceksiniz.

 5. Müşteri hesapları, müşteri yönetimi, kimlik hizmetleri ve geribildirim.

  1. Hesap oluşturulması.Hizmetlerden herhangi birisi bir hesap açmanızı gerektirirse, kayıt işlemini bize güncel, eksiksiz ve doğru bilgiler sağlayarak tamamlamalısınız.Bir başkasını taklit eden, yasadışı olan veya olabilecek ya da ticari marka veya diğer mülkiyet hakları ile korunmuş olabilecek, terbiyesizce veya saldırgan ya da kafa karıştırabilecek bir hesap kullanıcı adı veya tanımlayıcı seçemezsiniz.Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu kullanıcı isimlerini ve Hizmet tanımlayıcılarını reddetme ve/veya yeniden atama hakkımızı saklı tutuyoruz.

  2. Hesaplarınızla ilgili sorumluluk.Şunlardan sorumlusunuz: hesabınız altında gerçekleşen tüm aktivitelerden; Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olan tüm halka açık olmayan kimlik doğrulama bilgilerinin gizliliğini korumaktan; ve hesaplarınızın veya kimlik doğrulama bilgilerinizin tüm olası kötüye kullanımı veya Hizmetlere dair tüm güvenlik olayları hakkında müşteri destek ekibimizi derhal bilgilendirmekten.

  3. Davranışlarınız ve üçüncü kişi içeriklerinin kullanılabilirliği ile üçüncü parti içeriklerine olan bağlantı..Hizmetler üzerinde üstlendiğiniz halka açık tüm toplumsal etkileşimler için Hizmet davranış kurallarına uymanız gerekir.Üçüncü kişilerin Hizmetler üzerindeki içeriklerini ve iletişimlerini izleme konusunda bir yükümlülüğümüz yoktu, bununla birlikte, kendi takdirimize bağlı olarak, Belgelendirme Portallarına gönderilen bu tür tüm materyalleri gözden geçirme ve kaldırma hakkını saklı tutuyoruz.Hizmetlere katılan üçüncü kişiler yetkili Microsoft sözcüleri değillerdir ve görüşleri her zaman Microsoft’unkileri yansıtmayabilir.

  4. Hizmetlerde kimlik kullanımı.Microsoft Yazılımlarını tamamlayıcı Hizmetler sağlayabilir ve kullanıcı hesaplarınıza veya diğer kimlik mekanizmalarına güvenebiliriz.Bu bilgileri sizi tanımlamak ve size Microsoft İçeriklerine, Microsoft Yazılımlarına ve Hizmetlerdeki diğer kaynaklara erişim yetkisi vermek için kullanabiliriz.

  5. Gönderiler ve geribildirim. Taraflarca aksi şekilde anlaşmaya varılmadıkça, herhangi bir Gönderim üzerinde bir mülkiyet talebinde bulunmayız.Bununla birlikte, bir Gönderimde bulunarak, Microsoft’a ve Bağlı Kuruluşlarına Gönderimi herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaç için yapma, kullanma, değiştirme, dağıtma ve bir başka şekilde ticarileştirme konusunda (genel halka Gönderiminizi bu anlaşmaya tabi şekilde zaman içinde değişebilecek biçimde kullanma hakkı vermek dahil) geri dönülemez bir şekilde hak vermiş olursunuz. Belgelendirme Portallarına sağlanan Gönderimler için, Gönderiminizle bağlantılı olarak Gizlilik Bildiriminde detaylandırılmış spesifik tanımlayıcı bilgileri yayınlama hakkı da vermiş olursunuz.Bu haklar sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz tüm ilgili fikri mülkiyet hakları kapsamında verilir.Gönderimlerinizin kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir telafi ödenemeyecektir.Microsoft’un herhangi bir Gönderimi yayınlama veya kullanma yükümlülüğü yoktur ve Microsoft herhangi bir Gönderimi herhangi bir anda kaldırabilir.Bir Gönderim sağlayarak, o Gönderimle ilgili tüm haklara sahip olduğunuzu veya bunları bir başka şekilde kontrol ettiğinizi ve Gönderiminizin bir üçüncü kişinin herhangi bir hakkına tabi olmadığını (herhangi bir kişinin kişiliği veya tanıtım hakkı dahil) garanti etmiş olursunuz.

  6. Yalnızca davetli müşterilerin erişebileceği Hizmetler.Hizmet unsurları size yalnızca davet bazında erişilebilir olabilir, örneğin, ön sürüm Hizmetleri kullanarak, bize geribildirim sağlama amaçlı bir programın parçası olarak (örn, Bağlantı portalı üzerinden)Bu Hizmetler Microsoft’un gizli bilgileridir.Bu gizli bilgileri beş yıl boyunca herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazsınız.Bu kısıtlama, kısıtlamayı ihlal etmeden halka açık hale gelen, onu gizli tutma konusunda bir yükümlülüğü olmadan yasal olarak bilgiyi alan kişi tarafından bilinen, onu yasal olarak açıklayabilen bir başka kaynaktan alınan veya bağımsız olarak geliştirilen bilgiler için geçerli değildir.Bir mahkeme emrine veya kanun hükmünde olan bir başka hükümet talebine uymak için gerekli olduğu takdirde bu gizli bilgileri açıklayabilirsiniz.Bunu yapmadan önce, mümkün olan en yüksek düzeyde korumayı sağlamaya çalışmanız ve mümkün olan yerlerde, bize bir koruyucu hüküm arama konusunda makul bir şans vermek için yeterince önceden bildirimde bulunmanız gerekir.

 6. Süre, fesih ve askıya alma.

  1. Anlaşmanın Süresi ve feshi.Bu anlaşmayı istediğiniz zaman feshedebilirsiniz.Windows Azure üzerinden Geliştirici Hizmetlerine erişim satın almışsanız, bu durumda feshin yürürlüğe girmesinden önce vadesi gelmiş ve borçlu olduğunuz tüm miktarları ödemeniz gerekir.

  2. Düzenleyici işlemler..Eğer ticari işletmelerin genellikle tabi olmadığı ama bizim tabi olduğumuz herhangi bir mevcut ya da gelecekteki hükümet düzenlemesinin veya gerekliliğinin yer aldığı herhangi bir ülke, Hizmetleri değiştirmeden çalıştırmamız konusunda bize zorluk çıkarırsa ve/veya bu Anlaşmanın ya da Hizmetlerin söz konusu düzenlemeyle veya gereklilikle uyuşmayabileceğine inanmamıza neden olursa, Hizmetleri değiştirebilir veya Anlaşmayı feshedebiliriz.Bu Bölüm kapsamında Hizmetler üzerinde yapılan bu tür değişiklikler için tek çözüm yolunuz bu anlaşmayı feshetmektir.

  3. Askıya alma.Şu koşullarda Hizmetleri kullanımınızı askıya alabiliriz: (1) Müşteri Verilerine yetkisiz erişimi önlemek için makul şekilde gerekli olduğunda; (2) Bölüm 4.k veya 8 kapsamındaki bir ihlal iddiasına makul bir sürede yanıt vermemeniz durumunda; veya (3) bu anlaşmayı ihlal etmeniz durumunda.. Koşullar veya ihtiyaçlar gerektirdiğinde Hizmetlerin minimum gerekli bölümüne erişimi askıya alma girişiminde bulunacağız.Derhal askıya almamız gerektiğine makul olarak inandığımız durumlar dışında, askıya alma işleminden önce size bildirimde bulunacağız.Biz askıya alma işlemini gerçekleştirdikten sonraki 60 gün içinde askıya alma nedenini tamamen düzeltmemeniz durumunda, bu Anlaşmayı feshedebilir ve herhangi bir saklama süresi olmadan Müşteri Verilerinizi silebiliriz.Geliştirici Hizmetlerini kullanımınız herhangi bir 12 aylık dönem zarfında ikiden fazla kere askıya alınırsa hesabınızı da sonlandırabiliriz.

  4. Kullanım olmaması nedeniyle fesih.Uzun süre aktif olmazsa bir Hizmet hesabını askıya alabilir veya feshedebiliriz.Geliştirici Hizmetleri için, ücretsiz bir hesabınız varsa, Geliştirici Hizmetini ilk kez edindikten sonraki 90 gün içinde herhangi bir Müşteri Verisi yüklemez veya oluşturmazsanız, bu anlaşmayı feshedebilir ve/veya Geliştirici Hizmetleri kayıt işlemi sırasında otomatik olarak oluşturulmuş tüm Müşteri verilerini silebiliriz.Herhangi bir hesabın askıya alınması veya feshedilmesi ya da Müşteri Verilerinin silinmesi işleminden önce size bildirimde bulunacağız.

  5. Belgelendirme Portallarına Erişimin Sonlandırılması.Herhangi bir zamanda herhangi bir bildirim ya da neden sunmaksızın Belgelendirme Portallarına erişiminizi sonlandırma hakkımızı saklı tutuyoruz.

 7. Garantiler.

  1. Microsoft Hizmetleri garantisi.Geliştirici Hizmetlerine erişim satın almış olan bir Windows Azure müşterisi iseniz, bu durumda Geliştirici Hizmetlerinin ödenmiş olan bölümü için Geliştirici Hizmetlerinin Süre boyunca SLA’yı karşılayacağını garanti ediyoruz.Bu sınırlı garantinin feshine dair tek yasal başvuru yolunu SLA’da yer alanlardır.Bu garanti, aşağıdaki sınırlamalara tabidir:

   1. kanun gereği reddedilemeyen tüm zımni garantiler, taahhütler veya şartlar, sınırlı garantinin başlamasından sonra bir yıl boyunca geçerli olacaktır;

   2. bu sınırlı garanti, kazayla, yasaya veya amaca aykırı kullanmayla ya da Geliştirici Hizmetlerinin bu Anlaşmaya ya da yayınlanmış belge veya kılavuzlarımıza uygun bir şekilde kullanılmamasıyla veya bizim makul sınırlar içindeki denetimimiz dışında gerçekleşen sorunları kapsamamaktadır;

   3. bu sınırlı garanti, sisteme ilişkin asgari gerekliliklere uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan sorunları kapsamaz ve

   4. bu sınırlı garanti Önizlemeler veya ücretsiz sunumlar için geçerli değildir.

   BU GARANTİ HARİCİNDE VEYA AYRI BİR ANLAŞMADA GARANTİ EDİLENLER DIŞINDA, MICROSOFT VE İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ HİZMETLERİ (İÇERİKLER VE API’LER DAHİL) “OLDUĞU GİBİ” “TÜM HATALARIYLA” VE “MEVCUT OLDUĞU ŞEKLİYLE” SAĞLARLAR. BUNLARI KULLANMANIZIN RİSKİ SİZE AİTTİR.TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL, AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BİR BAŞKA ŞEKİLDE HERHANGİ BİR BEYAN, GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMIYORUZ.YEREL YASALARINIZ KAPSAMINDA BU ANLAŞMANIN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ EK TÜKETİCİ HAKLARINA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL BU FERAGATLER YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE UYGULANACAKTIR.

  2. Üçüncü kişi içerikleri ve malzemeleri.MICROSOFT HİZMETLER ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLEN VEYA BAĞLANTI SAĞLANAN HİÇBİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ İÇERİĞİ, BİLGİSİ, MESAJI, MATERYALİ, PROJESİNİ KONTROL ETMEZ, GÖZDEN GEÇİRMEZ, REVİZE ETMEZ, CİRO ETMEZ VEYA BUNLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.BU TÜR ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİNİZİN RİSKİ SİZE AİTTİR.

 8. İddialara karşı savunma.

  1. Savunma.Geliştirici Hizmetlerinin veya Geliştirici Hizmetleri Yazılımının, bağlantılı olmayan üçüncü tarafın patentlerini, telif haklarını ya da ticari markalarını ihlal ettiğine ya da ticari sırlarını yasaya aykırı olarak kullandığına dair bağlantılı olmayan üçüncü kişi tarafından yapılan tüm iddialara karşı sizi savunacağız.(1) Geliştirici Hizmetleri veya Geliştirici Hizmetleri Yazılımı üzerinde kullanılabilir kılınan Microsoft’a ait olmayan Ürün veya (2) Hizmetleri kullanımınızla doğrudan veya dolaylı olarak sağladığınız Müşteri Verilerinin üçüncü kişinin patentini, telif hakkını veya ticari markasını ihlal ettiğine veya ticari sırrının yasal olmayan kullanımını gerçekleştirdiğine dair bağlı kuruluş olmayan bir üçüncü kişinin tüm iddialarına karşı bizi savunacaksınız.

  2. Sınırlamalar.Bölüm 8.a’daki yükümlülüklerimiz şunlara dayanan bir talep veya hüküm için geçerli olmayacaktır: (1) Müşteri Verileri, Microsoft’a Ait Olmayan Ürünler, Hizmette yaptığınız değişiklikler veya Hizmeti kullanmanızın bir parçası olarak sunduğunuz ya da uygun hale getirdiğiniz malzemeler; (2) Hizmeti Microsoft’a Ait olmayan Bir Ürünle, veriyle veya iş süreciyle ya da bunların değerine dayalı olan zararlarla birleştirmeniz; (3) bir Microsoft ticari markasını bizim açık yazılı onayımız olmadan kullanımınız veya üçüncü bir tarafın iddiası nedeniyle size kullanımını durdurmanızı bildirmemizden sonra Hizmetleri kullanımınız ya da (4) herhangi bir bağlı kuruluş olmayan üçüncü bir tarafa Hizmetlerin tekrar dağıtımını yapmanız.

  3. Hukuki Başvuru Yolları.Bölüm 8.a kapsamındaki bir talebin Geliştirici Hizmetlerini veya Geliştirici Hizmeti Yazılımlarını kullanımınızı engelleyeceğine dair makul bir inancımız oluşursa, (1) onu kullanmaya devam etme hakkınızı sağlamaya veya (2) onu işlevsel eşdeğeriyle değiştirmeye çabalayacağız.Bu sözü edilen seçenekler ticari olarak makul değilse, Geliştirici Hizmetlerini veya Geliştirici Hizmetleri Yazılımlarını kullanma haklarınızı feshedebiliriz.

  4. Yükümlülükler. Tarafların her biri, bu Bölüm 8 kapsamında bir iddia hakkında diğer tarafı derhal bilgilendirmelidir.Korunmaya çalışan taraf, (1) iddianın savunması veya sulhu konusundaki tüm yetkiyi diğer tarafa vermelidir ve (2) iddianın savunulmasıyla ilgili olarak makul yardım sağlamalıdır.Koruma sağlayan taraf, (1) söz konusu yardımın verilmesinden kaynaklanan makul, cepten ödenen harcamalar için diğer tarafı tazmin edecektir ve (2) sonuçtaki tüm aleyhe verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararından (veya diğer tarafın onayladığı sulhtan) ortaya çıkan miktarı ödeyecektir.Tarafların ilgili savunma hakları ve bu Bölüm 5 altındaki hükümlerin veya uzlaşmaların tazminatı tüm genel hukuk veya kanuni tazminat hakları ya da benzer haklara tabidir ve her bir taraf bu tür genel hukuk haklarından feragat ederler.

 9. Sorumluluğun sınırlanması.

  1. Sınırlamalar.Bu Anlaşma kapsamında tarafların her birinin topluca sorumluluğu, sorumluluğun ortaya çıkmasından önceki 12 ay boyunca söz konusu sorumluluğa neden olan Geliştirici Hizmetleri için bu Anlaşma kapsamında ödenen miktara kadar olan doğrudan zararlarla veya ücretsiz olarak sağlanan Hizmetler için, Beş Yüz Amerika Birleşik Devletleri Doları (500,00 ABD Doları) ile sınırlıdır.

  2. HARİÇ TUTMA.TARAFLARIN HİÇBİRİ VE TEDARİKÇİLERİ, TARAF BUNLARIN MÜMKÜN OLDUĞUNU BİLSE BİLE, GELİR KAYBINDAN, KAR KAYIPLARINDAN VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇTA OLUŞAN, CEZA GEREKTİREN VEYA CEZAİ TAZMİNATLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

  3. Sınırlamalardaki İstisnalar.Bu Bölümdeki sorumluluk sınırları yürürlükteki yasanın izin verdiği maksimum ölçüde geçerli olur, ancak şu durumlarda geçerli olmaz: (1) tarafların Bölüm 8 veya Ek A kapsamındaki yükümlülükleri; veya (2) bir gizlilik yükümlülüğünün veya diğer tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi.

 10. Muhtelif Hükümler.

  1. Ek haklar verilmemesi.Bu anlaşma kapsamında açıkça verilmemiş olan tüm hakları saklı tutuyoruz ve bu anlaşma kapsamında dolaylı olarak, itiraz hakkının düşmesi yoluyla veya bir başka şekilde herhangi başka bir hak verilmez.

  2. Bildirimler.
   Bildirimleri postayla işinizin temel yeri için geçerli Ek A’da listelenen Microsoft’un sözleşme yapan tüzel kişisinin adresine ve bir kopyasını da şu adrese göndermeniz gerekir:
   Microsoft Yasal ve Kurumsal İlişkiler (Geliştirici Bölümü)
   One Microsoft Way
   Redmond, WA 98052 ABD
   Bizden Hizmetler için belirttiğiniz son kullanıcıya veya sistem yöneticisinin iletişim adresine e-posta ile gönderilecek veya Hizmet deneyiminde size sunulacak elektronik bildirimler almayı kabul ediyorsunuz. Bildirimler posta için iadeli taahhüt belgesinin üzerinde yazan tarihte, e-posta için gönderildiği tarihte ve Hizmet deneyimi içinde sunulduğu tarihte yürürlüğe girecektir.

  3. Devir.İşbu anlaşmayı ne tümüyle ne de kısmen devredemezsiniz.

  4. Sözleşmenin Bölünebilirliği.Bu anlaşmanın herhangi bir kısmının icra edilemez olduğu düşünülürse, anlaşmanın kalanı tam olarak yürürlükte kalır.

  5. Feragat.Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi, bir feragat etme durumu oluşturmayacaktır.

  6. Acente olmaması.Biz bağımsız sözleşenleriz.Bu anlaşma, bir acentelik, ortaklık veya ortak girişim yaratmaz.

  7. Üçüncü kişi lehtarları olmaması.Bu anlaşmada hiçbir üçüncü taraf lehtarı bulunmamaktadır.

  8. Uygulanacak hukuk ve yargı yeri.İşinizin temel yerinin bulunduğu coğrafya için geçerli hukuk ve yargı seçimi Ek A’da listelenmiştir.

  9. Tüm Anlaşma.İşbu anlaşma, konusu itibariyle anlaşmanın tamamı olup, daha önceki veya eşzamanlı tüm iletişimlerin yerine geçer. İşinizin temel yerinin bulunduğu coğrafya baz alınarak bu anlaşma için geçerli olan ek koşullar Ek A’da listelenmiştir.

  10. Yürürlükte kalma.Aşağıdaki hükümler bu anlaşmanın feshine rağmen yürürlükte kalacaktır: 1.b, 2.a-b, 4, 5.a-d, 5.f-g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ek A ve tüm diğer tanımlar.

  11. ABD ihracat yargı yetkisi.Hizmetler ABD ihracat yargı yetkisine tabidir.ABD İhracat Yönetmelikleri,Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmelikleri ve ABD ve diğer ülkeler tarafından çıkarılan son kullanıcı, son kullanım ve varış yeri kısıtlamaları dahil, tüm ilgili yasalara uymanız gerekir.Daha fazla bilgi için bkz. https://www.microsoft.com/exporting/.

  12. Uluslararası kullanılabilirlik.Hizmetlerin kullanılabilirliği, spesifik özellikleri ve dil sürümleri dahil, ülkeye göre farklılık gösterir.

  13. Edinilen haklar. Bizi (1) sınırlama olmaksızın haksız yere işten çıkarma, açık veya zımni istihdam sözleşmelerinin ihlali, yan yardımların ya da ücretlerin ödenmesi, haksız işten çıkarma maliyetleri veya artıklık maliyetleri dahil, sizinle şu andaki veya daha önceki personeliniz ya da yüklenicileriniz arasında veya herhangi bir toplu iş sözleşmesi kapsamında şu andaki veya eski istihdam ilişkisinin tüm yönleri sonucundaki veya (2) şu andaki veya daha önceki bir personelinizin ya da yüklenicinizin iddiaları dahil (bu tür yasa ve düzenlemelere uygun olarak istihdamlarının bize aktarılmasını takiben istihdamlarının feshedilmesi ile bağlantılı bir iddia dahil) Kazanılmış Haklar Yönergesi (konsey Yönergesi 2001/23/EC, eski adıyla Konsey Yönergesi 77/187/EC, Konsey Yönergesi 98/50/EC tarafından değiştirilmiştir) veya aynı şeyi uygulayan ulusal yasalar veya düzenlemeler veya benzer yasalar ve düzenlemeler (İngiltere’deki 2006 tarihli İşletmenin El Değiştirmesi (İstihdamın Korunması) Düzenlemeleri dahil) kapsamında ortaya çıkan tüm sorumluluklar ve yükümlülükler sonucundaki tüm iddialara karşı savunacaksınız. Aleyhe kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla hükmedilen (veya onayladığınız bir sulh anlaşmasında kararlaştırılan) bedeli ödemeniz gerekir.Bu tür iddialarla ilgili talep haklarınız münhasıran bu maddede belirtilenlerden ibarettir. Bu bölüme tabi bir iddiayla ilgili olarak size derhal yazılı bildirimde bulunacağız.Size (1) bu tip bir iddianın savunması veya anlaşmaya bağlanması konusundaki tüm yetkiyi vermemiz; ve (2) iddianın savunulmasıyla ilgili olarak makul yardım sağlamamız gerekir.Bu yardımın sunulması sırasında cebimizden yaptığımız makul masrafları karşılayacaksınız.

  14. Mücbir sebepler. Taraflardan hiç biri (yangın, patlama, elektrik kesintisi, deprem, sel, ciddi fırtınalar, grev, ambargo, işçi ihtilafları, sivil veya askeri otorite eylemleri, savaş, terör (siber terör dahil), doğal afetler, İnternet trafiği taşıyıcılarının eylemleri veya eksiklikleri, düzenleyici veya resmi kurumların eylemleri veya eksiklikleri (Hizmetlerin sunulmasını etkileyen kanunların veya yasaların yürürlüğe geçmesi veya diğer resmi eylemler dahil), kendisinin makul kontrolü dışında oluşan nedenlere bağlı olan performans hatalarından sorumlu olmayacaktır.

  15. Değişiklikler.Bu anlaşmayı herhangi bir anda, size kişisel bildirimde bulunarak veya bulunmayarak Geliştirici Hizmetlerinin ve Belgelendirme Portallarının (veya tanımlayacağımız alternatif bir sitenin) yasal bilgiler bölümüne revize edilmiş bir sürümünü göndererek veya Bölüm 10.b uyarınca size bildirimde bulunarak değiştirebiliriz.Tüm değişiklikler bir Hizmeti kullanmayı sürdürmeniz üzerinde yürürlüğe girecektir.

  16. Telif hakkı ihlaline ilişkin iddia prosedürü ve bildirimleri.Başlık 17, Birleşik Devletler Kanunu, Bölüm 512(c)(2) uyarınca, telif hakkı ihlali iddiaları ile ilgili bildirimlerin belirlenmiş temsilcimize gönderilmesi gerekir.AŞAĞIDAKİ PROSEDÜRLE İLGİSİ OLMAYAN SORGULAR YANITLANMAYACAKTIR.Telif Hakkı İhlaline ilişkin İddia Prosedürü ve Bildirimleri’ne bakın (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

 11. Tanımlar.

  Bu anlaşmada “gün” ifadesine yapılan herhangi bir atıf takvim günü olacaktır.

  “Bağlı kuruluş”, % 50 veya daha fazla hisseyle, bir tarafın sahip olduğu veya taraflardan birine sahip olan tüzel kişilik anlamına gelir.

  “İçerik” telif hakkı korumasına tabi olabilecek belgeler, fotoğraflar, videolar ve diğer grafik, metin veya sesli-görsel biçimdeki içerikler anlamına gelir.

  “Müşteri Verileri”, siz veya yetkili kullanıcılarınız tarafından kullanılmak üzere Geliştirici Hizmetlerini kullanımınızla siz tarafından veya sizin adınıza sağlanan tüm metin, ses, yazılım ya da görüntü dosyalarını içeren tüm İçerikler veya diğer veriler anlamına gelir.Müşteri Verileri Belgelendirme Portallarına gönderdiğiniz ya da Geliştirici Hizmetleri yoluyla genel erişim için bir başka şekilde sağladığınız Gönderimleri veya diğer İçerikleri ya da verileri içermez.

  “Geliştirici Hizmetleri” Visual Studio Çevrimiçi, Geliştirici Hizmetleri Portalı, Visual Studio profil hizmetleri ve bu Anlaşmada yönetilmiş olarak tanımladığımız diğer hizmetler anlamına gelir.

  “Geliştirici Hizmetleri Portalı”, https://visualstudio.microsoft.com adresinde bulunan Visual Studio Çevrimiçi portalı anlamına gelir.

  “Geliştirici Hizmetleri Yazılımları” Geliştirici Hizmetleri ile birlikte kullanmanız için Geliştirici Hizmetlerinin bir bölümü olarak size sağladığımız Microsoft yazılımları anlamına gelir.

  “Belgelendirme Portalları” http://msdn.microsoft.com adresinde bulunan Microsoft geliştirici ağı içeri ve pazarlama sitesi ile http://technet.microsoft.com adresinde veya tanımladığımız alternatif sitelerde bulunan teknoloji uzmanı içeriği ve pazarlama sitesi anlamına gelir.

  “Microsoft İçerikleri” Microsoft ve tedarikçileri tarafından sağlanan Hizmetlerin üzerindeki İçerikler anlamına gelir.

  “Microsoft Sınırlı Kamu Lisansı” bir kopyası Ek B’de verilmiş olan Microsoft Sınırlı Kamu Lisansı yazılım lisansı anlamına gelir.

  “Microsoft Yazılımları” örnek kod ve Geliştirici Hizmetleri yazılımları dahil, Microsoft yazılımları ve bilgisayar kodu anlamına gelir.

  “Microsoft’a Ait Olmayan Ürün” size bizim dışımızdaki bir tüzel kişi tarafından lisanslanan, satılan veya bir başka şekilde sağlanan ve Hizmetlerimiz üzerinden veya bir başka şekilde edindiğiniz, tüm yazılımlar, veriler, hizmetler, web siteleri veya diğer ürünler anlamına gelir.

  “Sipariş Ayrıntıları” Geliştirici Hizmetleri için ödenecek fiyat ve ilgili hükümler anlamına gelir.

  “Önizleme” Microsoft tarafından sunulan Geliştirici Hizmetleri veya Geliştirici Hizmetleri yazılımlarının önizleme, beta veya diğer ön sürüm versiyonları anlamına gelir.

  “Gizlilik Bildirimi” Hizmetlerin gizlilik bildirimi anlamına gelir (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330).

  “Davranış Kuralları” Hizmetlerin davranış kuralları anlamına gelir (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303819).

  “Hizmetler” Geliştirici Hizmetleri, Belgelendirme Portalları, http://connect.microsoft.com sitesi ve işbu Anlaşma kapsamında kullanımınıza açtığımız Microsoft Yazılımları anlamına gelir.

  “SLA” Geliştirici Hizmetlerinin teslimatıyla veya performansıyla ilgili bulunduğumuz taahhütler anlamına gelir (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309360).

  “Gönderim” Belgelendirme Portalları veya Hizmetler üzerinden genel erişim için (kişisel kullanımınız için veya yetkili kullanıcılarınız tarafından kullanılmak üzere değil) sağladığınız İçerikler, kodlar, yorumlar, geribildirimler, öneriler, bilgiler veya materyaller anlamına gelir.Gönderimler Müşteri verilerini içermez.

  “Kullanıcı Planı” Geliştirici Hizmetlerine erişim ve Geliştirici Hizmetleri için hesap hizmetlerine erişime izin veren kullanıcı başına bazlı bir abonelik, deneme veya Microsoft tarafından verilmiş bir başka hak anlamına gelir.

  “biz” ve “bize” uygun şekilde, bulunduğunuz konumla ilgili EK A’da listelenmiş Microsoft tüzel kişisi ve Bağlı Kuruluşları anlamına gelir.

  “siz” ve “sizin” Hizmetleri kullanmak için bu Anlaşmayı kabul eden kişi veya tüzel kişi anlamına gelir.

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ

© 2013 Microsoft Corporation.Tüm hakları saklıdır.

Ek A

Müşterinin Konumu Anlaşma Eki

Bu anlaşmayı yapan Microsoft tüzel kişiliği, ilgili Microsoft tüzel kişiliğinin iletişim bilgileri, anlaşmayı yöneten yasa ve yargı yeri ile sizinle yapılan bu anlaşmayı yöneten ek koşullar temel iş yerinizin bulunduğu ülke veya bölge için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Temel iş yeriniz Afrika, Avrupa veya Ortadoğu ise, bu durumda bu koşullar anlaşmamıza uygulanır.

Microsoft Tüzel kişiliği ve İletişim Bilgileri

Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yeri

Ek Koşullar

Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium, Block B, Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
İrlanda

Bu anlaşma şu istisnalar dışında kanuni ihtilaf prensiplerine bakılmaksızın İrlanda yasaları tarafından yönetilir: (1) ABD’li bir Kamu kurumu iseniz, bu anlaşma Birleşik Devletler yasaları tarafından yönetilir ve (2) Birleşik Devletler’de bulunan bir eyalet veya yerel kamu kurumu iseniz, bu anlaşma o eyaletin yasaları tarafından yönetilir.Bu anlaşmanın icrası için herhangi bir dava açarsak, bu davayı merkezinizin bulunduğu yer mahkemelerinde açacağız.Bu anlaşmanın icrası için bir dava açarsanız, bu davayı İrlanda’da açacaksınız.Yetkili mahkemenin seçilmesi, taraflardan herhangi birinin, fikri mülkiyet haklarının ihlali konusunda uygun bir yetkili mahkemede ihtiyati tedbir aldırmasını önlemez.

Temel iş yeriniz Amerikan Samoası, Avustralya, Bangladeş, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboçya, Doğu Timor, Hong Kong SAR, Hindistan, Endonezya, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Macau SAR, Malezya, Maldivler, Nepal Yeni Zelanda, Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Kore Cumhuriyeti, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tayland, Vanuatu veya Vietnam ise, bu durumda bu koşullar anlaşmamıza uygulanır.

Microsoft Tüzel kişiliği ve İletişim Bilgileri

Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yeri

Ek Koşullar

Microsoft Regional Sales Corporation
438B Alexandra Road, #04-09/12,
Block B, Alexandra Technopark
Singapur, 119968

Bu anlaşma kanuni ihtilaf prensiplerine bakılmaksızın Washington Eyaleti yasalarına tabidir.Aşağıdaki bölüm (i) ve (ii)’ye tabi olarak, bu anlaşmayı uygulamak için dava açarsak, bu davayı genel merkezinizin bulunduğu yetkili mahkemede açacağız.Bu anlaşmayı uygulamak için siz bir dava açarsanız, davayı ABD’nin Washington Eyaletinde açacaksınız.Bu yargı yetkisi seçimi herhangi bir tarafın, fikri mülkiyet haklarının ya da gizlilik yükümlülüklerinin ihlali için uygun herhangi bir mahkemede tedbir talebinde bulunmasını engellemez.

i. Temel iş yeriniz Brunei, Malezya veya Singapur’da ise, Singapur mahkemelerinin münhasır olmayan yetkili mahkemelerine onay verirsiniz.

ii. Temel iş yeriniz Bangladeş, Kamboçya, Hindistan, Endonezya, Macau SAR, Çin Halk Cumhuriyeti, Sri Lanka, Tayland, Filipinler veya Vietnam’da ise, Bu anlaşmadan kaynaklanan veya bu anlaşmayla bağlantılı olarak ortaya çıkan, anlaşmanın mevcudiyeti, geçerliliği veya feshi ilgili her türlü soru da dahil olmak üzere, tüm ihtilaflarda başvuru ve tahkim yoluyla nihai çözüm için, Singapur’da, kuralları bu maddeye referans verme yoluyla dahil edilmiş kabul edilen Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi’nin (“SIAC”) Tahkim Kuralları esas alınacaktır.Heyet, SIAC Başkanı tarafından atanacak bir hakemden oluşacaktır.Tahkimin dili İngilizce olacaktır.Hakemin kararı nihai, bağlayıcı ve tartışılmaz olup, yukarıda belirtilen ülkelerde veya bir başka yerde yargı dayanağı olarak kullanılabilecektir. Uygulanabilir yasanın müsaade ettiği maksimum ölçülerde, taraflar bir mahkemede tahkime gitme veya farklı yargı kararı arama haklarından feragat ederler.Yalnızca bu anlaşmanın amaçları için, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong SAR, Macau SAR ve Tayvan’ı içermez.

Taraflar bu Anlaşmanın İngilizce olarak yazılacağını ve uygulanacağını ve bu Anlaşmanın 24/2009 no.lu Endonezya Kanunu’nun uygulama düzenlemelerine uygun olarak Bahasa Endonezya diline çevrilmesi durumunda, bu Anlaşmanın İngilizce versiyonlarının geçerli olacağını kabul ederler.

Temel iş yeriniz Kuzey Amerika, Güney Amerika veya yukarıda belirtilen ülkelerin dışında kalan ve Hizmetlerin yasal olarak kullanılabilir olduğu tüm bölgeler ve ülkelerde ise, bu durumda bu koşullar anlaşmamıza uygulanır.

Microsoft Tüzel kişiliği ve İletişim Bilgileri

Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yeri

Ek Koşullar

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 (ABD)

Bu anlaşma kanuni ihtilaf prensiplerine bakılmaksızın Washington Eyaleti yasalarına tabidir.Bu anlaşmayı uygulamaya yönelik tüm davalar, Washington Eyaleti mahkemelerinde açılmalıdır.Yetkili mahkemenin seçilmesi, taraflardan herhangi birinin, fikri mülkiyet haklarının ihlali konusunda uygun bir yetkili mahkemede ihtiyati tedbir aldırmasını önlemez.

Ek B

Microsoft Sınırlı Kamu Lisansı

Bu lisans, yukarıdaki “BU WEB SİTESİNDE SUNULAN YAZILIMA ÖZEL BİLDİRİM” başlıklı bölümde sağlandığı şekilde, bir lisans anlaşması olmadan web sitesinde “örnek” veya “numune” olarak işaretlenmiş olan kodun kullanımını yönetir. Bu tür bir kodu kullanıyorsanız (“yazılım”), bu lisansı kabul etmiş olursunuz. Lisansı kabul etmiyorsanız, yazılımı kullanmayın.

1. Tanımlar

“Çoğaltmak”, “çoğaltma”, “türev çalışmalar” ve “dağıtım” terimleri burada ABD telif hakkı yasasındaki anlamları taşıyacaktır.

Bir “katkı” orijinal yazılım veya yazılım üzerinde yapılmış eklemeler ya da değişikliklerdir.

Bir “katılımcı” bu lisans kapsamında katkısını dağıtan herhangi bir kişidir.

“Lisanslı patentler” bir katılımcının doğrudan katkısına yansıyan patent talepleridir.

2. Hakların Verilmesi

(A) Telif Hakkı Verilmesi – Bu lisansın koşullarına tabi olarak, bölüm 3’teki lisans koşulları ve sınırlamaları dahil olmak üzere, her bir katılımcı size, katkısını çoğaltmanız, katkısının türev çalıştırmalarını hazırlamanız ve katkısını veya oluşturduğunuz türev çalışmaları dağıtmanız için münhasır olmayan, dünya çapında, ek ödeme gerektirmeyen bir telif hakkı lisansı verir.

(A) Patent Verilmesi – Bu lisansın koşullarına tabi olarak, bölüm 3’teki lisans koşulları ve sınırlamaları dahil olmak üzere, her bir katılımcı size, yazılımdaki katkısını veya yazılımdaki katkısının türev çalışmalarını yapmanız, yapmış olmanız, kullanmanız, satmanız, satışa sunmanız, içeri aktarmanız ve/veya bir başka şekilde elden çıkarmanız çoğaltmanız, için münhasır olmayan, dünya çapında, ek ödeme gerektirmeyen bir telif hakkı lisansı verir.

3. Koşullar ve Sınırlamalar

(A) Ticari Marka Lisansı Olmaması – Bu lisans size katılımcıların adlarını, logolarını veya ticari markalarını kullanma hakkı vermez.

(B) Katılımcı aleyhine yazılım tarafından ihlal edildiğini iddia ettiğiniz patentlerle ilgili olarak bir patent iddiasında bulunursanız, bu tür katılımcıdan gelen yazılımla ilgili patent lisansınız otomatik olarak sona erer.

(C) Yazılımın herhangi bir bölümünü dağıtırsanız, yazılımda mevcut olan tüm telif hakkı, patent, ticari marka ve atıf bildirimlerini elinizde tutmanız gerekir.

(D) Yazılımın herhangi bir bölümünü kaynak kodu biçiminde dağıtırsanız, bunu yalnızca bu lisans kapsamında ve bu lisansın tam bir kopyasını dağıtımınıza dahil ederek yapabilirsiniz. Yazılımın herhangi bir bölümünü derlenmiş veya nesne kodu biçiminde dağıtırsanız, bunu yalnızca bu lisansla uyumlu bir lisans kapsamında yapabilirsiniz.

(E) Yazılımın lisansı “olduğu gibi” verilmektedir. Yazılımın kullanımına ilişkin riskler tarafınızdan üstlenilir.Lisans sağlayıcıları; hiçbir açık garanti ve taahhüt vermemekte veya şart sunmamaktadır.Yerel yasalara göre ek tüketici haklarına sahip olabilirsiniz ve bu lisans bunlar üzerinde etkili değildir.Yerel yasalarınız kapsamında izin verildiği ölçüde, katılımcılar ticari olarak satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmemeye ilişkin zımni garantileri hariç bırakırlar.

(F) Platform Sınırlaması – Bölüm 2(A) ve 2(B)’de verilen lisanslar bir Microsoft Windows işletim sistemi ürünü üzerinde çalışan, oluşturduğunuz yazılımlar veya türev çalışmaları için geçerlidir.

Geri Bildirim