MICROSOFT VISUAL STUDIO COMMUNITY 20152018-01-10T09:41:37-08:00

MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI

MICROSOFT VISUAL STUDIO COMMUNITY 2015


Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı şirketi) ile sizin aranızda yapılan anlaşmayı oluşturur. Bu koşullar, yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Koşullar, yazılım için tüm Microsoft hizmetleri veya güncelleştirmeleri için, beraberlerinde farklı koşullar bulunmadığı sürece geçerlidir.


BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ.

 1. YÜKLEME VE KULLANIM HAKLARI.
  1. Bireysel lisans. Kendi uygulamalarınız üzerinde satış ya da başka amaçlarla çalışan bir kişiyseniz, bu uygulamaları geliştirmek ya da test etmek için yazılımı kullanabilirsiniz.
  2. Kurumsal lisanslar. Eğer bir kuruluşsanız, kullanıcılarınız yazılımı aşağıdaki şekilde kullanabilir:
   • İstediğiniz sayıda kullanıcınız, Açık Kaynak Girişimi (OSI) onaylı açık kaynak yazılım lisansları kapsamında çıkarılan uygulamalarınızı geliştirmek ve test etmek üzere yazılımı kullanabilir.
   • İstediğiniz sayıda kullanıcınız, Visual Studio uzantılarını geliştirmek ve test etmek üzere yazılımı kullanabilir.
   • İstediğiniz sayıda kullanıcınız, çevrimiçi veya yüz yüze sınıf eğitiminin bir parçası olarak veya akademik araştırma yürütme amaçlarıyla uygulamalarınızı geliştirmek ve test etmek üzere yazılımı kullanabilir.
   • Yukarıdakilerden hiçbiri geçerli değilse ve bir kuruluş (aşağıda tanımlanan) değilseniz, 5 kişiye kadar bireysel kullanıcılarınız uygulamalarınızı eşzamanlı olarak geliştirmek ve test etmek üzere yazılımını kullanabilir.
   • Bir kuruluş iseniz, çalışanlarınız ve yüklenicileriniz, yukarıda izin verilen açık kaynak ve eğitim amaçları dışında, uygulamalarınızı geliştirmek ve test etmek üzere yazılımını kullanamaz. Bir “kuruluş”, toplamda (a) 250 bilgisayar ya da kullanıcı veya (b) bir milyon ABD dolarından (veya diğer para birimlerinde eşdeğeri) daha yüksek yıllık gelire sahip bir organizasyon ile bu organizasyonun bağlı kuruluşları anlamına gelir; “bağlı kuruluşlar” ise organizasyonu kontrol eden (çoğunluk hissesi yoluyla), organizasyon tarafından kontrol edilen veya organizasyonla ortak kontrol altında olan tüzel kişilikler anlamına gelir.
  3. Tanıtım kullanımı. Yukarıda izin verilen kullanımlara, yazılımın, uygulamalarınızı tanıtmak için kullanımı da dahildir.
 2. ÖZEL BİLEŞENLER İÇİN KOŞULLAR.
  1. Yardımcı Programlar. Yazılım, go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x409 adresindeki Yardımcı Programlar Listesi’nde bazı öğeler içerir. Bu öğeleri, yazılıma dâhil olmaları durumunda, yazılımla geliştirdiğiniz uygulamaları ve veritabanlarını dağıtmak ve bunlarda hata ayıklamak amacıyla kendi makinelerinize ya da diğer üçüncü kişi makinelerine yükleyebilir ve kopyalayabilirsiniz. Lütfen Yardımcı Programların geçici kullanım için tasarlandığına, Microsoft’un Yardımcı Programlara yazılımın geri kalanından ayrıca ek veya güncelleştirme yapamayabileceğine ve bazı Yardımcı Programların yapısı gereği yüklü oldukları makinelere başkalarının da erişmesini sağlayabileceğine dikkat edin. Sonuç olarak, uygulamalarınızın ve veritabanlarınızın hata ayıklama veya dağıtılma işlemlerini bitirdikten sonra yüklediğiniz tüm Yardımcı Programları silmeniz gerekir. Microsoft herhangi bir Makineye yüklediğiniz Yardımcı Programlarının herhangi bir üçüncü tarafça kullanımı ya da erişiminden sorumlu değildir.
  2. Yapı Sunucusu. Yazılım, go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x409 adresindeki Yapı Sunucusu Listesinde bulunan bazı öğeleri içerir. Bu öğelerin yazılıma dahil olmaları durumunda, kopyalarını yapı makinelerinizin üzerine yükleyebilirsiniz. Siz ve kuruluşunuzdaki diğer kişiler, yapı cihazlarınızda bulunan bu öğeleri, yalnızca uygulamalarınızı derlemek, inşa etmek, doğrulamak ve arşivlemek veya yapı işleminin bir parçası olarak kalite veya performans testleri gerçekleştirmek amaçlarıyla kullanabilirsiniz.
  3. Yazı Tipi Bileşenleri. Yazılım çalışırken yazı tiplerini içeriği görüntülemek ve yazdırmak için kullanabilirsiniz. Yalnızca (i) yazı tiplerini, yazı tiplerindeki ekleme sınırlamaları tarafından izin verildiği gibi içeriğe ekleyebilir ve (ii) yazı tiplerini, içeriği yazdırmaya yardımcı olmak için geçici olarak bir yazıcıya veya başka bir çıktı cihazına indirebilirsiniz.
  4. Diğer bileşenler için lisanslar.
   • Microsoft platformları. Yazılım, Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office ve Microsoft SharePoint’ten bileşenler içerebilir. Bu bileşenler, yükleme dizininde bulunan lisans koşullarında veya yazılımın beraberinde bulunan “Lisanslar” klasöründe açıklandığı gibi, ayrı anlaşmalar ve kendi ürün destek ilkeleri tarafından yönetilir.
   • Geliştirici kaynakları. Yazılımda derleyiciler, diller, çalışma zamanları, ortamlar ve başka kaynaklar bulunur. Bu bileşenler, ayrı anlaşmalar ve kendi ürün destek ilkeleri tarafından yönetiliyor olabilir. Diğer bileşenlerin listesi, https://www.support.microsoft.com/common/international.aspx adresinde bulunur.
   • Üçüncü taraf bileşenleri. Yazılım, beraberinde bulunan ThirdPartyNotices dosyasında açıklandığı gibi, ayrı yasal bildirimlere sahip veya başka anlaşmalarca yönetilen üçüncü taraf bileşenleri içerebilir. Bu gibi bileşenlerin başka anlaşmalarca yönetilmesi durumunda bile aşağıdaki bildirimler ve tazminata ilişkin sınırlamalar ve istisnalar geçerlidir.
    Yazılım, kaynak kodu kullanılabilirliği yükümlülükleri bulunan açık kaynak lisansları kapsamında lisanslanan bileşenleri de içerebilir. Bu lisansların kopyaları, varsa, Üçüncü Kişi Bildirimleri dosyasında yer almaktadır. İlgili açık kaynak lisansları gereğince bu kaynak kodunu 5,00 ABD Doları tutarında bir banka havalesiyle veya aşağıda belirtilen adrese bir çek göndererek bizden temin edebilirsiniz: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Lütfen ödeme notunuzun hatırlatma satırında “source code for Microsoft Visual Studio Community 2015” açıklamasını belirtin. Aynı zamanda, kaynak kodun bir kopyasını, thirdpartysource.microsoft.com adresinde de kullanıma sunabiliriz.
  5. Paket Yöneticileri. Yazılım, uygulamanızla birlikte kullanmak üzere size, Microsoft ve üçüncü taraf yazılım paketlerini indirme seçeneği sağlayan NuGet gibi paket yöneticileri içerir. Bu paketler bu anlaşmaya değil, kendi lisanslarına tabidir. Microsoft herhangi bir üçüncü taraf paketini dağıtmaz, lisanslamaz veya bunlar için garanti vermez.
 3. DAĞITILABİLİR KOD. Yazılım, aşağıdaki koşullara uymanız durumda geliştirdiğiniz uygulamalarda dağıtımını yapabileceğiniz kodu içerir. (Bu Bölüm için “dağıtım” terimi, üçüncü tarafların İnternet üzerinden erişmeleri için uygulamalarınızın dağıtımı anlamına da gelir.)
  1. Dağıtım Hakları. Aşağıda listesi verilen kod ve metin dosyaları “Dağıtımı Yapılabilen Kod”dur.
   • REDIST.TXT Dosyaları. go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x409 adresindeki REDIST listesinde sıralanan kodun nesne kodu biçimini kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
   • Örnek Kod, Şablonlar ve Stiller. “Örnek”, “şablon”, “Basit Stiller” veya “Taslak Stilleri” olarak belirtilen kodun, kaynak ve nesne kodu biçimini, kopyalayabilir, değiştirebilir ve dağıtabilirsiniz.
   • Görüntü Kitaplığı. Görüntü Kitaplığındaki görüntüleri, grafikleri ve animasyonları, yazılım belgelerinde açıklandığı gibi kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
   • Üçüncü Taraf Dağıtımı. Uygulamalarınızın dağıtımcılarının, söz konusu uygulamaların bir parçası olarak Dağıtılabilir Kodu kopyalamalarına ve dağıtmalarına izin verebilirsiniz.
  2. Dağıtım Gereksinimleri. Dağıttığınız herhangi bir Dağıtılabilir Kod için:
   • uygulamalarınızda söz konusu koda önemli birincil işlevsellikler eklemiş olmanız ve
   • dağıtımcıların ve harici son kullanıcıların Dağıtılabilir Kodu en azından bu anlaşma kadar koruyan koşulları kabul etmelerini zorunlu tutmanız gerekir.
  3. Dağıtım Sınırlamaları. Şunları yapamazsınız:
   • Microsoft’un ticari markalarını uygulamalarınızın adlarında veya markasında kullanmak veya Microsoft kaynaklı olduğunu veya Microsoft tarafından desteklendiğini düşündürecek şekilde kullanmak veya
   • Herhangi bir bölümü bir Kapsam Dışı Lisansa konu olacak şekilde Dağıtılabilir Kodun kaynak kodunu değiştirmek veya dağıtmak. Bir “Kapsam Dışı Lisans”, bir kullanım, değişiklik ve dağıtım koşulu olarak (i) kodun kaynak kod biçiminde açıklanmasını veya dağıtılmasını veya (ii) diğer kişilerin onu değiştirme hakkının olmasını gerektiren lisanstır.
 4. VERİLER. Yazılım, sizin hakkınızda ve yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft’a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak ve ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanılır. Ürün belgelerinde açıklandığı gibi bu senaryoların bir çoğunu geri çevirebilir, ancak tümünü geri çeviremezsiniz. Yazılımda, uygulamalarınızın kullanıcılarından veriler toplamanıza olanak sağlayabilecek bazı özellikler vardır. Bu özellikleri, uygulamalarınızda veri toplanmasına olanak sağlamak üzere kullanırsanız, uygulamalarınızın kullanıcılarına uygun bildirimlerde bulunmak da dahil olmak üzere ilgili yasalara uymanız gerekir. Veri toplama ve kullanımı ile ilgili daha fazla bilgiyi, yardım belgelerinden ve go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096&clcid=0x409 adresindeki gizlilik bildiriminden edinebilirsiniz. Yazılımı kullanmanız, bu uygulamalara verdiğiniz onay yerine geçer.
 5. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu anlaşma yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. www.microsoftvolumelicensing.com. Şunları yapamazsınız:
  • yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
  • Yazılıma dâhil edilmiş olabilecek belirli açık kaynaklı bileşenlerin kullanımının tabi olduğu üçüncü kişi lisans verme koşullarının yalnızca gerekli gördüğü durumlar ve izin verdiği ölçü dışında, yazılımda tersine mühendislik işlemi yapmak, assembler diline çevirmek veya yazılımı kaynak koda dönüştürmek veya bunları yapma girişiminde bulunmak,
  • Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;
  • yazılımı kanuna aykırı bir şekilde kullanmak;
  • yazılımı paylaşmak, yayımlamak, kiralamak veya finansal kiralamaya vermek veya başkalarının kullanımı için barındırılan bağımsız bir çözüm olarak sağlamak.
 6. DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım, “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz.
 7. ANLAŞMANIN TAMAMI. Bu anlaşma ve eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik anlaşmanın tamamını oluşturur.
 8. İHRACAT SINIRLAMALARI. Hedef yer, son kullanıcı ve son kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, (aka.ms/exporting) adresini ziyaret edin.
 9. UYGULANACAK HUKUK. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri’nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlali taleplerinde, Washington eyaleti yasaları ve diğer tüm taleplerde ise yaşadığınız eyaletin yasaları geçerli olacaktır. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
 10. 10. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülke veya devletin kanunları kapsamında tüketici hakları da dâhil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft ile aranızdaki ilişkiden ayrı olarak ve bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, devletinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:
  1. Avustralya. Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır ve bu anlaşmadaki hiçbir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.
  2. Kanada. Bu yazılımı Kanada’da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (öte yandan, internete yeniden bağlanmanız durumunda ve bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye ve yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa, ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara yer verebilir.
  3. Almanya ve Avusturya.
   1. Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden her türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.
   2. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı işlemler, ağır ihmal, Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca taleplerin yanı sıra can kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft kanun uyarınca sorumlu olacaktır.
   3. Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere Microsoft’un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek ve bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca “temel yükümlülükler”) olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft’un hafif ihmaller ile ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 11. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI “OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZCA ÜSTLENİLİR. MİCROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. MİCROSOFT, BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.
 12. ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. MİCROSOFT VE TEDARİKÇİLERİNDEN, 5,00 ABD DOLARI’NA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI TELAFİ EDEMEZSİNİZ.

  Bu sınırlama (a) üçüncü kişi İnternet sitelerinde ya da üçüncü kişi uygulamalarında yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) ile bağlantılı herhangi bir şey ve (b) ilgili yasaların izin verdiği ölçüde sözleşme ihlali, garanti, taahhüt ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil için de geçerlidir.

  Bu sınırlama, Microsoft’un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, eyaletiniz veya ülkeniz müsbet zararlarla bağlantılı, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

* * *

Video codecler hakkında bildirim. Yazılım, H.264/MPEG-4 AVC ve/veya VC-1 kod çözme teknolojisi içerebilir. MPEG LA, L.L.C. aşağıdaki bildirimin yapılmasını zorunlu tutmuştur:

BU ÜRÜNÜN LİSANSI, AVC VE VC-1 PATENT PORTFÖYÜ LİSANSLARI UYARINCA, BİR KULLANICININ KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR AMAÇLA (i) YUKARIDAKİ STANDARTLARA (“VİDEO STANDARTLARI”) UYUMLU VİDEO KODLAMASI VEYA (ii) BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYET ÇERÇEVESİNDE KODLANMIŞ VE/VEYA BU TÜR VİDEOYU TEMİN ETME LİSANSI OLAN BİR VİDEO SAĞLAYICIDAN ALINMIŞ H.264/AVC VE VC-1 VİDEONUN KODUNU ÇÖZMESİ İÇİN VERİLMİŞTİR. LİSANSLARIN HİÇBİRİ, İLGİLİ ÜRÜNÜN BU YAZILIMA TEK BİR MADDEDE DAHİL EDİLİP EDİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN, DİĞER BİR ÜRÜNE UZATILMAMAKTADIR. BAŞKA BİR KULLANIMA YÖNELİK HİÇBİR LİSANS VERİLMEMİŞTİR VE ZIMNİ OLARAK VERİLDİĞİ SONUCU ÇIKARILAMAZ. EK BİLGİ MPEG LA, L.L.C’DEN ELDE EDİLEBİLİR. BKZ. WWW.MPEGLA.COM.

Netlik amacıyla, bu bildirim (i) kod çözme teknolojisinin üçüncü taraflara yeniden dağıtımını veya (ii) üçüncü taraflara dağıtım için VİDEO STANDARTLARI ile uyumlu teknolojiler kullanılarak içerik oluşturulmasını içermeyen normal iş kullanımı için yazılımın kullanılmasını kısıtlamaz.

EULA ID: VS2015_RTM_VSCommunity_TRK.Update2RTW

Geri Bildirim