MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI2018-01-10T08:37:22-08:00

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 UZANTILARI, VISUAL STUDIO KABUKLARI ve C++ YENİDEN DAĞITILABİLİR


Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı şirketi) ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Bu koşullar, yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Koşullar, yazılım için tüm Microsoft hizmetleri veya güncelleştirmeleri için, beraberlerinde başka koşullar bulunmadığı sürece geçerlidir.


BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ.

 1. KURULUM VE KULLANIM HAKLARI. Yazılımın istediğiniz sayıda kopyasını yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
 2. ÖZEL BİLEŞENLER İÇİN KOŞULLAR.
  1. Yardımcı Programlar. Yazılım, http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x41f adresindeki Yardımcı Programlar Listesinde bulunan bazı öğeleri içerebilir. Bu öğeleri, yazılıma dahil olmaları durumunda, yazılımla geliştirdiğiniz uygulamalar ve veritabanlarını dağıtmak ve hata ayıklamak amacıyla kendi makinelerinizde ya da diğer üçüncü taraf makinelerinde yükleyebilir ve kopyalayabilirsiniz. Lütfen Yardımcı Programların geçici kullanım için tasarlandığına, Microsoft’un Yardımcı Programlara yazılımın geri kalanından ayrıca ek veya güncelleştirme yapamayabileceğine ve bazı Yardımcı Programların yapısı gereği yüklü oldukları makinelere başkalarının da erişmesini sağlayabileceğine dikkat edin. Sonuç olarak, uygulamalarınızın ve veritabanlarınızın hata ayıklama veya dağıtılma işlemlerini bitirdikten sonra yüklediğiniz tüm Yardımcı Programları silmeniz gerekir. Microsoft herhangi bir Makineye yüklediğiniz Yardımcı Programlarının herhangi bir üçüncü tarafça kullanımı ya da erişiminden sorumlu değildir.
  2. Microsoft Platformları. Yazılım, Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office ve Microsoft SharePoint’ten bileşenler içerebilir. Bu bileşenler, yükleme dizininde bulunan lisans koşullarında veya yazılımın beraberinde bulunan “Lisanslar” klasöründe açıklandığı gibi, ayrı anlaşmalar ve kendi ürün destek ilkeleri tarafından yönetilir.
  3. Üçüncü Taraf Bileşenleri. Yazılım, bu yazılımla birlikte sağlanan ThirdPartyNotices dosyasında açıklanan şekilde ayrı yasal bildirimlere sahip veya başka anlaşmalarla düzenlenen üçüncü taraf bileşenleri içerebilir. Bu gibi bileşenlerin başka anlaşmalarca yönetilmesi durumunda bile aşağıdaki bildirimler ve tazminata ilişkin sınırlamalar ve istisnalar geçerlidir.
   Yazılım, kaynak kodu kullanılabilirliği yükümlülükleri bulunan açık kaynak lisansları kapsamında lisanslanan bileşenleri de içerebilir. Bu lisansların kopyaları, varsa, Üçüncü Kişi Bildirimleri dosyasında yer almaktadır. İlgili açık kaynak lisansları gereğince bu kaynak kodunu 5,00 ABD Doları tutarında bir banka havalesiyle veya aşağıda belirtilen adrese bir çek göndererek bizden temin edebilirsiniz: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Aşağıda listelenen bileşenlerden bir veya daha fazlası için, ödemenizin açıklama satırında kaynak kodu belirtin:
   • Visual Studio 2015 için Uzak Araçlar;
   • Visual Studio 2015 için Tek Başına Profil Oluşturucu;
   • Visual Studio 2015 için IntelliTraceCollector;
   • Microsoft VC++ Yeniden Dağıtılabilir 2015;
   • Visual Studio 2015 için Çok Baytlı MFC Kitaplığı;
   • Microsoft Derleme Araçları 2015;
   • Geri Bildirim İstemcisi;
   • Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk veya
   • Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk.
   • Aynı zamanda, kaynak kodun bir kopyasını http://thirdpartysource.microsoft.com adresinde de kullanıma sunabiliriz.

 3. VERİLER. Yazılım, sizin hakkınızda ve yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft’a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak ve ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanılır. Ürün belgelerinde açıklandığı gibi bu senaryoların bir çoğunu geri çevirebilir, ancak tümünü geri çeviremezsiniz. Yazılımda, uygulamalarınızın kullanıcılarından veriler toplamanıza olanak sağlayabilecek bazı özellikler vardır. Bu özellikleri, uygulamalarınızda veri toplanmasına olanak sağlamak üzere kullanırsanız, uygulamalarınızın kullanıcılarına uygun bildirimlerde bulunmak da dahil olmak üzere ilgili yasalara uymanız gerekir. Veri toplama ve yardım belgelerinde kullanım ve gizlilik bildirimi hakkında daha fazla bilgiyi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096&clcid=0x41f adresinde bulabilirsiniz. Yazılımı kullanmanız, bu uygulamalara verdiğiniz onay yerine geçer.
 4. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu anlaşma yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:
  • yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
  • yazılıma eklenebilecek belirli açık kaynak kodlu bileşenlerin kullanımını düzenleyen üçüncü taraf lisanslama koşullarının gerektirmesi ve yalnızca gerektirdiği ölçünün dışında, yazılımda tersine mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek veya assembler diline çevirmek ya da bu yöndeki eylemlere girişmek;
  • Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;
  • yazılımı kanuna aykırı bir şekilde kullanmak veya
  • yazılımı paylaşmak, kiralamak veya finansal kiralama yoluyla satmak ya da yazılımı başkalarının kullanımı için tek başına barındırılan bir çözüm olarak sağlamak.
 5. İHRACAT SINIRLAMALARI. Hedef yer, son kullanıcı ve son kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, (aka.ms/exporting) adresini ziyaret edin.
 6. DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz.
 7. ANLAŞMANIN TAMAMI. Bu anlaşma eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik anlaşmanın tamamını oluşturur.
 8. UYGULANACAK HUKUK. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri’nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlali taleplerinde Washington eyaleti yasaları ve diğer tüm taleplerde ise yaşadığınız eyaletin yasaları geçerli olacaktır. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
 9. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülke veya devletin kanunları kapsamında tüketici hakları da dâhil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft ile aranızdaki ilişkiden ayrı olarak ve bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, devletinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:
  1. Avustralya. Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır ve bu anlaşmadaki hiçbir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.
  2. Kanada. Bu yazılımı Kanada’da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (öte yandan, internete yeniden bağlanmanız durumunda ve bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye ve yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa, ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara yer verebilir.
  3. Almanya ve Avusturya.
   1. Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden her türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.
   2. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı işlemler, ağır ihmal, Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca taleplerin yanı sıra can kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft kanun uyarınca sorumlu olacaktır.
   3. Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere Microsoft’un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek ve bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca “temel yükümlülükler”) olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft’un hafif ihmaller ile ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 10. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI “OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. MİCROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL SUNULMAMAKTADIR. MİCROSOFT, BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.
 11. ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. MİCROSOFT VE TEDARİKÇİLERİNDEN, 5,00 ABD DOLARI’NA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR, KAR KAYBI ZARARLARI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI GERİ ALAMAZSINIZ.

  Bu sınırlama (a) üçüncü taraf internet sitelerinde ya da üçüncü taraf uygulamalarında yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) ile bağlantılı herhangi bir şey ve (b) ilgili yasaların izin verdiği ölçüde sözleşme ihlali, garanti, teminat ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil için de geçerlidir.

  Bu sınırlama, Microsoft’un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

  EULAID: VS2015_Update3_ShellsRedist_<TRK>

Geri Bildirim