Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Visual Studio Professional 2015, Visual Studio Test Profess2018-10-18T08:32:09-07:00

MICROSOFT VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2015, VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2015, VISUAL STUDIO TEST PROFESSIONAL 2015 VE DENEME SÜRÜMÜ

Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı şirketi) ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Lütfen bunları okuyun. Bu koşullar, yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Koşullar, yazılım için tüm Microsoft hizmetleri ve güncelleştirmeleri için, beraberlerinde farklı koşullar bulunmadığı sürece geçerlidir.

YAZILIMI KULLANMANIZ BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI KULLANMAYIN. BUNUN YERİNE YAZILIMI ÜCRET İADESİ VEYA YERİNE BAŞKA BİR ÜRÜN ALMAK İÇİN SATICIYA İADE EDİN. Buradan bedeli iade alamıyorsanız, Microsoft’un bedel iadesi ilkeleri hakkında bilgi almak için Microsoft’a veya ülkenizde hizmet veren Microsoft bağlı şirketine başvurun. Bkz. www.microsoft.com/worldwide. ABD’de ve Kanada’da (800) MICROSOFT no’lu telefonu arayın veya https://aka.ms/nareturn sayfasına bakın.


DENEME SÜRÜMÜ KULLANIM HAKLARI. Yazılımın bir deneme sürümü olması durumunda, ilgili deneme sürümü kullanımınız bu Bölüme tabidir.

 1. GENEL. Deneme sürümünün istediğiniz sayıda kopyasını cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Deneme sürümünü iç değerlendirme amaçlarıyla ve yalnızca deneme süresi boyunca kullanabilirsiniz. Deneme sürümü ile yaptığınız hiçbir uygulamayı bir üretim ortamına dağıtamazsınız. Deneme süresi sırasında 250 sanal kullanıcıya kadar yük testleri çalıştırabilirsiniz.
 2. DENEME SÜRESİ VE DÖNÜŞTÜRME. Deneme süresinin uzunluğu, deneme sürümünü yükledikten sonraki ilk otuz (30) gün ve varsa, izin verilen uzatma süresi kadardır. Deneme süresinin sona ermesinden sonra deneme sürümü çalışmayı durdurur. Yazılımı kaydederseniz, deneme sürümünü ek doksan (90) gün daha uzatabilirsiniz. Deneme sürümü çalışmayı durdurduğunda yazılımla birlikte kullanılan verilere erişemeyebilirsiniz. Geçerli bir tam kullanım lisansı alarak deneme haklarınızı istediğiniz zaman aşağıda açıklanan tam kullanım haklarına dönüştürebilirsiniz.
 3. GARANTİ REDDİ BEYANI. DENEME SÜRÜMÜ LİSANSI “OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. MİCROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. MİCROSOFT, BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASINA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.
 4. Deneme sürümü “olduğu gibi” sağlandığından, bu sürüm için destek hizmeti veremeyebiliriz.
 5. ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. MİCROSOFT VE TEDARİKÇİLERİNDEN, 5,00 ABD DOLARI’NA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI TELAFİ EDEMEZSİNİZ.

  Bu sınırlama (a) üçüncü taraf internet sitelerinde ya da üçüncü taraf programlarında deneme sürümü, hizmetler, içerik (kod dahil) ile bağlantılı herhangi bir şey ve (b) ilgili yasaların izin verdiği ölçüde sözleşme ihlali, garanti, teminat ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil için de geçerlidir.

  Bu sınırlama, Microsoft’un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.


YAZILIM İÇİN TAM KULLANIM LİSANSI KOŞULLARI: Geçerli bir lisans aldığınızda ve bir ürün anahtarı girdiğinizde veya yazılımı kaydettiğinizde, aşağıdaki tam kullanım koşulları geçerli olur. Ürün anahtarınızı veya erişim kimlik bilgilerinizi paylaşamazsınız.

 1. GENEL BAKIŞ.
  1. Yazılım. Bu yazılım; geliştirme araçları, uygulamalar ve belgeleri içermektedir.
  2. Lisans Modeli. Yazılım, her kullanıcı için bir adet olma esasına göre lisanslanır.
 2. KULLANIM HAKLARI.
  1. Genel. Bir kullanıcı yazılımın kopyalarını, uygulamalarınızı geliştirmek ve test etmek için kullanabilir. Buna, kendi kullanımınıza tamamen ayrılmış durumda kalan kendi iç sunucularınızdaki yazılım kopyalarının kullanımı dahildir. Ancak, yazılımın bileşenlerini ayıramaz ve bunları bir üretim ortamında ya da farklı cihazlar üzerinde (bu anlaşmada aksi belirtilmemişse) ya da uygulamalarınızı geliştirmek ve test etmek dışında başka herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Yazılımın Microsoft Azure Platform Hizmetlerinde çalıştırılması için ayrı bir lisans gerekir.
  2. Tanıtım Kullanımı. Yukarıda izin verilen kullanıma, yazılımın, uygulamalarınızı tanıtmak için kullanımı da dahildir.
  3. Yedek kopya. Yazılım yeniden yüklenmesi amacıyla tek bir yedek kopyasını oluşturabilirsiniz.
 3. ÖZEL BİLEŞENLER İÇİN KOŞULLAR.
  1. Yardımcı Programlar. Yazılım, go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x409 adresindeki Yardımcı Programlar Listesi’nde bazı öğeler içerir. Bu öğeleri, yazılıma dahil olmaları durumunda, yazılımla geliştirdiğiniz uygulamalar ve veritabanlarını dağıtmak ve hata ayıklamak amacıyla kendi makinelerinizde ya da diğer üçüncü taraf makinelerinde yükleyebilir ve kopyalayabilirsiniz. Lütfen Yardımcı Programların geçici kullanım için tasarlandığına, Microsoft’un Yardımcı Programlara yazılımın geri kalanından ayrıca ek veya güncelleştirme yapamayabileceğine ve bazı Yardımcı Programların yapısı gereği yüklü oldukları makinelere başkalarının da erişmesini sağlayabileceğine dikkat edin. Sonuç olarak, uygulamalarınızın ve veritabanlarınızın hata ayıklama veya dağıtılma işlemlerini bitirdikten sonra yüklediğiniz tüm Yardımcı Programları silmeniz gerekir. Microsoft herhangi bir Makineye yüklediğiniz Yardımcı Programlarının herhangi bir üçüncü tarafça kullanımı ya da erişiminden sorumlu değildir.
  2. Yapı Sunucusu. Yazılım, go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x409 adresindeki Yapı Sunucusu Listesi’nde bazı öğeler içerir. Bu öğelerin yazılıma dahil olmaları durumunda, bunları kopyalayabilir ve yapı makinelerinize yükleyebilirsiniz. Siz ve kuruluşunuzdaki diğer kişiler, yapı cihazlarınızda bulunan bu öğeleri, yalnızca uygulamalarınızı derlemek, inşa etmek, doğrulamak ve arşivlemek veya yapı işleminin bir parçası olarak kalite veya performans testleri gerçekleştirmek amacıyla kullanabilirsiniz.
  3. Yazı Tipi Bileşenleri. Yazılım çalışırken yazı tiplerini içeriği görüntülemek ve yazdırmak için kullanabilirsiniz. Yalnızca şunları yapabilirsiniz: (i) yazı tiplerini, yazı tiplerindeki ekleme sınırlamaları tarafından izin verildiği gibi içeriğe eklemek ve (ii) yazı tiplerini, içeriği yazdırmaya yardımcı olmak için geçici olarak bir yazıcıya veya başka bir çıktı cihazına indirmek.
  4. Diğer Bileşenlerin Lisansları.
   • Microsoft Platformları. Yazılım, Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office ve Microsoft SharePoint’ten bileşenler içerebilir. Bu bileşenler, yükleme dizininde bulunan lisans koşullarında veya yazılımın beraberinde bulunan “Lisanslar” klasöründe açıklandığı gibi, ayrı anlaşmalar ve kendi ürün destek ilkeleri tarafından yönetilir.
   • Geliştirici kaynakları. Yazılımda derleyiciler, diller, çalışma zamanları, ortamlar ve başka kaynaklar bulunur. Bu bileşenler, ayrı anlaşmalar ve kendi ürün destek ilkeleri tarafından yönetiliyor olabilir. İlgili diğer bileşenlerin listesi, www.support.microsoft.com/common/international.aspx adresinde bulunur.
   • Üçüncü Kişi Bileşenleri. Yazılım, beraberinde bulunan ThirdPartyNotices dosyasında açıklandığı gibi, ayrı yasal bildirimlere sahip veya başka anlaşmalarca yönetilen üçüncü taraf bileşenleri içerebilir. Bu gibi bileşenlerin başka anlaşmalarca yönetilmesi durumunda bile aşağıdaki bildirimler ve tazminata ilişkin sınırlamalar ve istisnalar geçerlidir.

    Yazılım, kaynak kodu kullanılabilirliği yükümlülükleri bulunan açık kaynak lisansları kapsamında lisanslanan bileşenleri de içerebilir. Bu lisansların kopyaları, varsa, Üçüncü Kişi Bildirimleri dosyasında yer almaktadır. İlgili açık kaynak lisansları gereğince bu kaynak kodunu 5,00 ABD Doları tutarında bir banka havalesiyle veya aşağıda belirtilen adrese bir çek göndererek bizden temin edebilirsiniz: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Lütfen ödeme notunuzun hatırlatma satırında, “source code for Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Microsoft Visual Studio Professional 2015 veya Microsoft Visual Studio Test Professional 2015” açıklamasını belirtin. Aynı zamanda, kaynak kodun bir kopyasını, thirdpartysource.microsoft.com adresinde de kullanıma sunabiliriz.

  5. PAKET YÖNETİCİLERİ. Yazılım, uygulamanızla birlikte kullanmak üzere tarafınıza, Microsoft ve üçüncü kişi yazılım paketlerini indirme seçeneği sağlayan NuGet gibi paket yöneticileri içerir. Bu paketler bu anlaşmaya değil, kendi lisanslarına tabidir. Microsoft herhangi bir üçüncü taraf paketini dağıtmaz, lisanslamaz veya bunlar için garanti vermez.
 4. DAĞITILABİLİR KOD. Yazılım, bu Bölümde açıklandığı şekilde geliştirdiğiniz uygulamalarda dağıtımını yapabileceğiniz kodu içerir. (Bu Bölüm için “dağıtım” terimi, üçüncü tarafların İnternet üzerinden erişmeleri için uygulamalarınızın dağıtımı anlamına da gelir.)
  1. Kullanım ve Dağıtım Hakkı. Aşağıda listesi verilen kod ve metin dosyaları “Dağıtılabilir Kod”dur.
   • REDIST.TXT Dosyaları. go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x409 adresinde yer alan REDIST listesinde sıralanan kodların nesne kodu biçimini kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
   • Örnek Kod, Şablonlar ve Stiller. “Örnek”, “şablon” ve “basit stiller” veya “taslak stilleri” olarak belirtilen kodun, kaynak ve nesne kodu biçimini, kopyalayabilir, değiştirebilir ve dağıtabilirsiniz.
   • Görüntü Kitaplığı. Görüntü Kitaplığındaki görüntüleri, grafikleri ve animasyonları, yazılım belgelerinde açıklandığı gibi kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
   • Üçüncü Taraf Dağıtımı. Uygulamalarınızın dağıtımcılarının, söz konusu uygulamaların bir parçası olarak Dağıtılabilir Kodu kopyalamalarına ve dağıtmalarına izin verebilirsiniz.
  2. Dağıtım Gereksinimleri. Dağıttığınız herhangi bir Dağıtılabilir Kod için:
   • ona programlarınızda önemli yeni işlevler eklemiş olmanız;
   • dağıtımcıların ve dış son kullanıcıların, Dağıtılabilir Kodu en azından bu anlaşma kadar koruyan koşulları kabul etmelerini zorunlu tutmanız ve
   • yalnızca Dağıtılabilir Kod üzerine dayalı herhangi bir talep olması kapsamına kadar, uygulamalarınızın dağıtımı veya kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan, avukatlık masrafları dahil her türlü hak talebi karşısında Microsoft’u ibra edip masun tutmanız gerekir.
  3. Dağıtım Sınırlamaları. Şunları yapamazsınız:
   • Microsoft’un ticari markalarını uygulamalarınızın adlarında veya markasında kullanmak veya Microsoft kaynaklı olduğunu veya Microsoft tarafından desteklendiğini düşündürecek şekilde kullanmak veya
   • Herhangi bir bölümü bir Kapsam Dışı Lisansa konu olacak şekilde Dağıtılabilir Kodun kaynak kodunu değiştirmek veya dağıtmak. Bir Kapsam Dışı Lisans, bir kullanım, değişiklik ve dağıtım koşulu olarak (i) kodun kaynak kod biçiminde açıklanmasını veya dağıtılmasını veya (ii) diğer kişilerin onu değiştirme hakkının olmasını gerektiren lisanstır.
 5. VERİLER. Yazılım, sizin hakkınızda ve yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft’a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak ve ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanılır. Ürün belgelerinde açıklandığı gibi bu senaryoların bir çoğunu geri çevirebilir, ancak tümünü geri çeviremezsiniz. Yazılımda, uygulamalarınızın kullanıcılarından veriler toplamanıza olanak sağlayabilecek bazı özellikler vardır. Bu özellikleri, uygulamalarınızda veri toplanmasına olanak sağlamak üzere kullanırsanız, uygulamalarınızın kullanıcılarına uygun bildirimlerde bulunmak da dahil olmak üzere ilgili yasalara uymanız gerekir. Veri toplama ve yardım belgelerinde kullanım ve gizlilik bildirimi hakkında daha fazla bilgiyi
  go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096&clcid=0x409 adresinde bulabilirsiniz. Yazılımı kullanmanız, bu uygulamalara verdiğiniz onay yerine geçer.
 6. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu anlaşma yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. www.microsoft.com/licensing. Şunları yapamazsınız:
  • yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
  • Yazılıma dâhil edilmiş olabilecek belirli açık kaynaklı bileşenlerin kullanımının tabi olduğu üçüncü kişi lisans verme koşullarının yalnızca gerekli gördüğü durumlar ve izin verdiği ölçü dışında, yazılımda tersine mühendislik işlemi yapmak, assembler diline çevirmek veya yazılımı kaynak koda dönüştürmek veya bunları yapma girişiminde bulunmak,
  • Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;
  • yazılımı kanuna aykırı bir şekilde kullanmak;
  • yazılımı paylaşmak, yayımlamak, kiralamak veya finansal kiralamaya vermek veya başkalarının kullanımı için barındırılan bağımsız bir çözüm olarak sağlamak.
 7. BELGELER. Bilgisayarınıza veya iç ağınıza geçerli erişimi olan herhangi bir kişi, belgeleri kuruluşunuz içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilir.
 8. YENİDEN SATILAMAZ YAZILIM. “NFR” veya “Yeniden Satılamaz” olarak belirtilen yazılımları satamazsınız.
 9. DİĞER SÜRÜMLERİ VE DAHA DÜŞÜK SÜRÜMLERİ KULLANMA HAKLARI. Yazılımı ve herhangi bir önceki sürümünü, herhangi bir cihazda kullanabilirsiniz. Lisanslı bir sürüm yerine, daha önceki bir sürüm kopyasını veya örneğini, izin verilen farklı bir dil sürümünü veya daha düşük sürümünü oluşturabilir, saklayabilir, yükleyebilir, çalıştırabilir veya bunlara erişebilirsiniz.
 10. LİSANS KANITI. Yazılımı disk veya başka bir ortam üzerinde aldıysanız, Microsoft orijinallik sertifikası ve beraberinde gelen ürün anahtarı ve alım belgeniz, lisans kanıtınız olacaktır. Yazılımın çevrimiçi bir kopyasını satın aldığınız takdirde, ürünle birlikte gelen Microsoft ürün anahtarı ve alım belgeniz ve/veya Microsoft hesabınızdan yazılıma erişebiliyor olmanız lisans kanıtınız olacaktır. Orijinal Microsoft yazılımının nasıl tanınacağı konusunda bkz. www.howtotell.com.
 11. ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVİR. Yazılımın geçerli bir lisans alanı iseniz, yazılımı ve bu lisans anlaşmasını doğrudan başka bir tarafa devredebilirsiniz. Ancak devir işleminden önce söz konusu üçüncü kişinin, yazılımın devri ve kullanımı bakımından bu anlaşmanın uygulanacağını kabul etmesi gerekir. Devre yazılım, Microsoft ürün anahtarı ve (varsa) Lisans Kanıtı etiketi dahil olmalıdır. Devreden, cihazdan devrettikten sonra yazılımın tüm kopyalarını kaldırmalıdır. Devreden, devredilecek orijinal Microsoft ürün anahtarının kopyalarını tutamaz ve yazılım kopyalarını da ancak başka şekilde bunu yapma lisansının olması halinde tutabilir. Yazılımı kullanmak için kalıcı olmayan bir lisans aldıysanız veya yazılım Yeniden Satılamaz olarak işaretliyse, yazılımı ya da yazılım lisans anlaşmasını başka bir tarafa devredemezsiniz.
 12. İHRACAT SINIRLAMALARI. Varış yeri, son kullanıcı ve son kullanım sınırlamaları da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurt içi ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, (aka.ms/exporting) adresini ziyaret edin.
 13. DESTEK HİZMETLERİ. Microsoft, bu yazılım için www.support.microsoft.com/common/international.aspx adresinde açıklanan yazılım destek hizmetlerini sağlamaktadır.
 14. ANLAŞMANIN TAMAMI. Bu anlaşma (aşağıdaki garanti dahil), eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik anlaşmanın tamamını oluşturur.
 15. UYGULANACAK HUKUK. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri’nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlali taleplerinde, Washington eyaleti yasaları ve diğer tüm taleplerde ise yaşadığınız eyaletin yasaları geçerli olacaktır. Bu yazılımı başka bir ülkede satın alırsanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
 16. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülke veya devletin kanunları kapsamında tüketici hakları da dâhil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft ile aranızdaki ilişkiden ayrı olarak ve bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, devletinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:
  1. Avustralya. “Sınırlı Garanti”ye yapılan atıflar, Microsoft, üretici veya yükleyici tarafından sağlanan açık garantiye yapılmıştır. Bu garanti Avustralya Tüketici Yasası kapsamındaki kanuni taahhütlere uygun olarak sahip olduğunuz haklar ve hukuki başvuru yolları dâhil, yasa kapsamında sahip olabileceğiniz diğer hak ve hukuki başvuru yollarına ek olarak verilir.

   Bu bölümde “mallar” terimi, Microsoft, üretici veya yükleyici tarafından açık garantinin sağlandığı yazılıma ilişkindir. Ürünlerimiz Avustralya Tüketici Yasası’nın dışında tutulamayacak taahhütlerle birlikte gelir. Büyük bir arıza nedeniyle değiştirme veya geri ödeme ve mantık dâhilinde öngörülebilir herhangi bir başka kayıp veya hasarın karşılanması hakkına sahipsiniz. Aynı şekilde, ürünler kabul edilebilir kalitenin altında olduğunda ve büyük bir arıza olarak adlandırılmayan arıza durumunda da ürünlerin onarılması veya değiştirilmesi hakkına sahipsiniz.

  2. Kanada. Bu yazılımı Kanada’da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın İnternet bağlantısını keserek (öte yandan, İnternete yeniden bağlanmanız durumunda ve bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye ve yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa, ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara yer verebilir.
  3. Almanya ve Avusturya.
   1. Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden her türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.
   2. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı işlemler, ağır ihmal, Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca taleplerin yanı sıra can kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft kanun uyarınca sorumlu olacaktır.

    Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere, Microsoft’un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek ve bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca “temel yükümlülükler”) olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft’un hafif ihmaller ile ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 17. ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. MICROSOFT VE TEDARİKÇİLERİNDEN, 5,00 ABD DOLARINA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI TELAFİ EDEMEZSİNİZ.

  Bu sınırlama (a) üçüncü taraf internet sitelerinde ya da üçüncü taraf uygulamalarında yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) ile bağlantılı herhangi bir şey ve (b) ilgili yasaların izin verdiği ölçüde sözleşme ihlali, garanti, teminat ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil için de geçerlidir.

  Bu sınırlama, Microsoft’un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, eyaletiniz veya ülkeniz müsbet zararlarla bağlantılı, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.


SINIRLI GARANTİ

 1. SINIRLI GARANTİ. Talimatları izlediğiniz takdirde, yazılım büyük ölçüde, yazılımın içinde veya onunla birlikte elinize geçen Microsoft belgelerinde belirtildiği şekilde çalışacaktır.

  “Sınırlı garanti”ye yapılan atıflar Microsoft tarafından sağlanan açık garantiye yapılmıştır. Bu garanti yerel Tüketici Yasası kapsamındaki kanuni garantiler uyarınca sahip olduğunuz haklar ve çözümler dahil, yasa kapsamında sahip olabileceğiniz diğer hak ve çözümlere ek olarak verilir.

 2. GARANTİ KOŞULU, GARANTİ ALICISI; ZIMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ. SINIRLI GARANTİ YAZILIMI, İLK KULLANICISI TARAFINDAN ALINDIKTAN SONRA BİR YIL İÇİN KAPSAMAKTADIR. SÖZ KONUSU BİR YIL BOYUNCA EKLER, GÜNCELLEŞTİRMELER ALIR VEYA YAZILIMI DEĞİŞTİRİRSENİZ, KALAN GARANTİ SÜRESİ KADAR VEYA 30 GÜN (HANGİSİ DAHA UZUNSA) GARANTİ KAPSAMINDA KALIRSINIZ. İlk kullanıcı yazılımı devrederse, garantinin kalan süresi devralan için geçerli olacaktır.

  YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ZIMNİ GARANTİLER, TEMİNATLAR VEYA KOŞULLAR YALNIZCA SINIRLI GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA DEVAM EDER. Bazı eyaletlerde zımni garantilerin sürelerinin kısıtlanmasına izin verilmediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bazı ülkelerde zımni garantilerin veya koşulların geçerli olacağı süreyle ilgili sınırlamalara izin verilmediği için sizin için de geçerli olmayabilirler.

 3. GARANTİ DIŞI DURUMLAR. Bu garanti sizin yaptığınız veya yapmadığınız, başkalarının yaptığı veya makul sınırlar içinde Microsoft’tun denetiminde olmayan olaylardan kaynaklanan sorunları kapsamaz.
 4. GARANTİ İHLALİNİN TELAFİSİ. MICROSOFT YAZILIMI ÜCRETSİZ OLARAK ONARIR VEYA DEĞİŞTİRİR. MICROSOFT YAZILIMI ONARAMAZ VEYA DEĞİŞTİREMEZSE, YAZILIMIN FATURASINDA BELİRTİLEN TUTARI SİZE İADE EDER. AYRICA EKLERİ, GÜNCELLEŞTİRMELERİ VE DEĞİŞTİRME YAPILMASI HALİNDE YENİ YAZILIMI ÜCRETSİZ OLARAK ONARIR VEYA DEĞİŞTİRİR. MICROSOFT BU ÖĞELERİ ONARAMAZ VEYA DEĞİŞTİREMEZSE,VARSA, BUNLAR İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARI SİZE İADE EDER. BEDELİNİ İADE ALABİLMEK İÇİN YAZILIMI SİLMENİZ, ORTAMLARI VE İLİŞKİLİ MALZEMELERİ SATIN ALMA BELGESİ İLE BİRLİKTE MİCROSOFT’A İADE ETMENİZ GEREKİR. GARANTİ İHLALİ DURUMUNDA HAKKINIZ OLAN TELAFİLER BUNLARDAN İBARETTİR.
 5. TÜKETİCİ HAKLARININ ETKİLENMEMESİ. BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE BU SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ BAŞKA TÜKETİCİ HAKLARINIZ OLABİLİR.
 6. GARANTİLERİN KULLANILMASI USULÜ. Garanti hizmeti için satın almanın belgelenebilmesi gerekir.
  1. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’dan satın alınmış olan yazılımın garanti hizmeti veya bedelini nasıl iade alacağınızla ilgili olarak Microsoft’a aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:
   • (800) MICROSOFT;
   • Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; veya
   • https://aka.ms/nareturn adresini ziyaret edin.
  2. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika. Yazılımı Avrupa, Orta Doğu veya Afrika’da aldıysanız bu sınırlı garantinin sorumlusu Microsoft Ireland Operations Limited kuruluşudur. Bu garanti kapsamında başvurabileceğiniz yerler:
   • Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, İrlanda veya
   • ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşu (bkz. www.microsoft.com/worldwide).
  3. Avustralya. Yazılımı Avustralya’dan aldıysanız başvuru yapmak için aşağıdaki yollarla Microsoft ile temas kurun:
   • 13 20 58 veya
   • Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Avustralya.
  4. ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya Dışında. Yazılımı ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya dışında bir yerde aldıysanız ülkenizde hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşuna başvurun (bkz. www.microsoft.com/worldwide).
 7. BAŞKA GARANTİ VERİLMEMESİ. BU SINIRLI GARANTİ MICROSOFT’TAN ALDIĞINIZ YEGANE DOĞRUDAN GARANTİDİR. MICROSOFT BAŞKA AÇIK GARANTİ VEYA TEMİNAT VERMEMEKTE YA DA KOŞUL BEYAN ETMEMEKTEDİR. YEREL YASALARINIZIN İZİN VERDİĞİ DURUMDA, MICROSOFT SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HAK İHLALİ BULUNMAMASI ZIMNİ GARANTİLERİNİ KAPSAM DIŞI TUTMAKTADIR. Bu sınırlamaya rağmen yerel yasalar size herhangi bir zımni garanti veya hak tanıyorsa bu durumda talep haklarınız, yerel yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde yukarıdaki Garanti İhlali Telafisi maddesinde belirtilenlerle sınırlıdır.
 8. GARANTİ İHLALİ HALİNDE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. YUKARIDAKİ, TAZMİNATLARIN SINIRLANDIRILMASI VE KAPSAM DIŞI TUTULMASI HAKKINDAKİ MADDE BU SINIRLI GARANTİNİN İHLAL EDİLMESİ DURUMLARI İÇİN GEÇERLİDİR.

  BU GARANTİ SİZE BELİRLİ HAKLAR VERMEKTEDİR VE EYALETLER ARASINDA DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.


VIDEO CODECLER HAKKINDA BİLDİRİM:

Yazılım, H.264/MPEG-4 AVC ve/veya VC-1 kod çözme teknolojisi içerebilir. MPEG LA, L.L.C. aşağıdaki bildirimin yapılmasını zorunlu tutmuştur.

BU ÜRÜNÜN LİSANSI, AVC VE VC-1 PATENT PORTFÖYÜ LİSANSLARI UYARINCA, BİR KULLANICININ KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR AMAÇLA (i) YUKARIDAKİ STANDARTLARA (“VİDEO STANDARTLARI”) UYUMLU VİDEO KODLAMASI VEYA (ii) BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYET ÇERÇEVESİNDE KODLANMIŞ VE/VEYA BU TÜR VİDEOYU TEMİN ETME LİSANSI OLAN BİR VİDEO SAĞLAYICIDAN ALINMIŞ H.264/AVC VE VC-1 VİDEONUN KODUNU ÇÖZMESİ İÇİN VERİLMİŞTİR. LİSANSLARIN HİÇBİRİ, İLGİLİ ÜRÜNÜN BU YAZILIMA TEK BİR MADDEDE DAHİL EDİLİP EDİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN, DİĞER BİR ÜRÜNE UZATILMAMAKTADIR. BAŞKA BİR KULLANIMA YÖNELİK HİÇBİR LİSANS VERİLMEMİŞTİR VE ZIMNİ OLARAK VERİLDİĞİ SONUCU ÇIKARILAMAZ. EK BİLGİ MPEG LA, L.L.C’DEN ELDE EDİLEBİLİR. BKZ. WWW.MPEGLA.COM.

Netlik amacıyla, bu bildirim (i) kod çözme teknolojisinin üçüncü taraflara yeniden dağıtımını veya (ii) üçüncü taraflara dağıtım için VİDEO STANDARTLARI ile uyumlu teknolojiler kullanılarak içerik oluşturulmasını içermeyen normal iş kullanımı için yazılımın kullanılmasını kısıtlamaz.

EULAID: VS2015_RTM_EntProTestPro_TRK.Update2RTW

Geri Bildirim