MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI2018-10-30T09:58:04-07:00

MICROSOFT VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER 2015, DENEME SÜRÜMÜ VE

TEAM FOUNDATION SERVER EXPRESS SÜRÜM


Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı kuruluşu) ile sizin aranızda yapılan anlaşmayı oluşturur. Lütfen bunları okuyun. Bu koşullar, yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Koşullar, yazılım için tüm Microsoft hizmetleri ve güncelleştirmeleri için, beraberlerinde farklı koşullar bulunmadığı sürece geçerlidir.

YAZILIMI KULLANMANIZ BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI KULLANMAYIN. BUNUN YERİNE YAZILIMI ÜCRET İADESİ VEYA YERİNE BAŞKA BİR ÜRÜN ALMAK İÇİN SATICIYA İADE EDİN. Buradan bedeli iade alamıyorsanız, Microsoft’un bedel iadesi ilkeleri hakkında bilgi almak için Microsoft’a veya ülkenizde hizmet veren Microsoft bağlı şirketine başvurun. Bkz. www.microsoft.com/worldwide. ABD’de ve Kanada’da (800) MICROSOFT no’lu telefonu arayın veya https://aka.ms/nareturn sayfasına bakın.


TEAM FOUNDATION SERVER DENEM SÜRÜMÜ ve TEAM FOUNDATION SERVER EXPRESS SÜRÜM KULLANIM HAKLARI. Yazılım bir deneme sürümü veya Express sürüm ise bu Bölüm ikisini de kullanımınız için geçerlidir.

DENEME SÜRÜMÜNÜN KULLANIMI. Deneme sürümünü cihazlarınızda yalnızca iç değerlendirme amaçları çerçevesinde kullanabilirsiniz. Örneğin, deneme haklarınız, deneme sürümünün herhangi bir bileşeninin üretim amacıyla kullanılması hakkını içermez.

Deneme sürümünü doksan (90) gün kullanabilirsiniz. Deneme sürümü, yüklendikten altmış (60) gün sonra ve bir kullanıcı, sunucu yönetim konsoluna her oturum açtığında dönüştürme seçeneklerini sunacaktır. İstediğiniz zaman bir tam kullanım lisansı satın alarak ve Microsoft’tan veya dağıtımcılarından birinden bir ürün anahtarı elde ederek deneme haklarınızı aşağıda açıklanan tam haklara dönüştürebilirsiniz. Deneme sürümü çalışmayı durdurduğunda yazılımla birlikte kullanılan verilere erişemeyebilirsiniz.

VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER EXPRESS KULLANIMI.

  1. Sunucu Yazılımının Örneklerini Çalıştırma. Sunucu yazılımının bir tek fiziksel veya sanal işletim sistemi ortamına atanmış yalnızca bir örneğini kullanabilirsiniz. Sunucu yazılımının bir örneğine erişmek için beş (5) adede kadar herhangi bir kullanıcı veya cihaz kombinasyonuyla bağlantı kurabilirsiniz. Bu Express lisans verilmesi amaçları için sunucu yazılımına bağlanan her kullanıcı ve cihaz (5 bağlantıya kadar) bir İstemci Erişim Lisansı (CAL) kabul edilir.
  2. Visual Studio Team Foundation Build Hizmetleri. Visual Studio Team Foundation Build Hizmetlerinin herhangi bir sayıda örneğini, istediğiniz sayıda cihaz üzerindeki, fiziksel veya sanal işletim sistemi ortamlarında çalıştırabilir veya başka şekilde kullanabilirsiniz. Bu ek yazılımları yalnızca sunucu yazılımıyla doğrudan veya başka ek yazılımlar üzerinden dolaylı olarak kullanabilirsiniz.
  3. Bir İstemci Erişim Lisansı Gerektirmeyen Kullanım. Bir CAL’ın gerekmediği durumlar:
   • iş kalemlerinin görüntülenmesi, düzenlenmesi veya girilmesi;
   • Team Foundation Server Raporlamaya erişilmesi;
   • Team Foundation Server 2015 Proxy aracılığıyla Visual Studio Team Services’a erişilmesi;
   • Sürüm Yönetimi iletişim hattının bir parçası olarak aşamalara onay verilmesi veya
   • başka bir entegre uygulama veya hizmetten havuz bağlantısı vasıtasıyla Visual Studio Team Foundation Server’a erişilmesi.

   Team Foundation Server Express 2015’in TFS için Geri Bildirim İstemcisi arabirimi aracılığıyla kullanılması için de bir CAL gerekmez.

  4. GARANTİ REDDİ BEYANI. DENEME SÜRÜMÜ VE TEAM FOUNDATION SERVER EXPRESS SÜRÜM LİSANSI “OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. İKİSİNİN DE KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZCA ÜSTLENİLİR. MİCROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. MİCROSOFT, BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.
  5. AVUSTRALYA İÇİN – AVUSTRALYA TÜKETİCİ YASASI KAPSAMINDA KANUNİ GARANTİLERİNİZ BULUNMAKTADIR VE BU KOŞULLARDAKİ HİÇ BİR ŞEY BU HAKLARI ETKİLEMEYİ AMAÇLAMAZ.
  6. Deneme sürümü ve Team Foundation Server Express sürüm “olduğu gibi” sunulduğundan bunlar için destek hizmetleri sağlayamayabiliriz.
   ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. MİCROSOFT VE TEDARİKÇİLERİNDEN, 5,00 ABD DOLARI’NA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI TELAFİ EDEMEZSİNİZ.
   Bu sınırlama (a) üçüncü taraf internet sitelerinde ya da üçüncü taraf programlarında deneme sürümü, hizmetler, içerik (kod dahil) ile bağlantılı herhangi bir şey ve (b) ilgili yasaların izin verdiği ölçüde sözleşme ihlali, garanti, teminat ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil için de geçerlidir.
   Bu sınırlama, Microsoft’un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz müsbet zararlarla bağlantılı, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

YAZILIM İÇİN TAM KULLANIM LİSANSI KOŞULLARI: Geçerli bir ürün anahtarı alıp girdiğinizde aşağıdaki tam kullanım koşulları geçerli olur. Ürün anahtarınızı paylaşamazsınız.

   1. GENEL BAKIŞ.
    1. Yazılım. Yazılım aşağıdakileri içerir:
     • sunucu yazılımı; ve
     • yalnızca doğrudan sunucu yazılımıyla veya dolaylı olarak diğer ek yazılımlar üzerinden kullanılabilecek ek yazılım.
    2. Ürün Anahtarı. Yazılımı yükleyebilmeniz veya yazılıma erişebilmeniz için bir anahtar gereklidir. Size atanan anahtarların kullanımından siz sorumlusunuz. Anahtarları üçüncü taraflarla paylaşmamalısınız.
    3. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir:
     • çalıştırdığınız sunucu yazılımı örneği sayısı ve
     • sunucu yazılımı örneklerine erişen cihaz ve kullanıcı sayısı.
    4. Virtual Server ve Diğer Benzer Teknolojilerle Birlikte Kullanım için Lisans Koşulları.
     1. Örnek. Yazılımın kurulumunu veya yükleme prosedürünü gerçekleştirerek veya mevcut bir örneği kopyalayarak, yazılımın bir “örneğini” oluşturmuş olursunuz. Bu sözleşmede yazılıma yapılan atıflar, yazılımın “örneklerini” de kapsar.
     2. Örneği Çalıştırma. Yazılımın bir örneğini belleğe yükleyerek ve yönergelerinden biri veya birkaçını yürüterek yazılımın “bir örneğini çalıştırırsınız”. Bir kez çalıştırıldığında, örnek (komutlarının yürütülmeye devam edilip edilmemesinden bağımsız olarak) bellekten kaldırılana kadar çalışıyor kabul edilir.
     3. İşletim Sistemi Ortamı (“OSE”). Bir OSE
      • ayrı bilgisayar kimliğine (birincil bilgisayar adı veya benzeri türde benzersiz bir tanıtıcı) veya ayrı yönetici haklarına olanak tanıyan bir işletim sistemi örneğinin tümü veya bir kısmıdır veya sanal (veya başka bir şekilde benzetimli) bir işletim sistemi örneğinin tümü veya bir kısmıdır ve
      • eğer varsa, yukarıda tanımlanan işletim sistem örneği veya kısımları üzerinde çalışacak şekilde yapılandırılmış uygulamaların örnekleridir.

      İki tür OSE vardır: fiziksel ve sanal.
      Bir “fiziksel OSE” doğrudan bir fiziksel donanım sisteminde çalışmak üzere yapılandırılmıştır. Donanım sanallaştırmayı (örneğin Microsoft Virtual Server ya da benzeri teknolojiler) çalıştırmak için ya da donanım sanallaştırma hizmetleri için (örneğin Microsoft Hyper-V Server ya da benzer teknolojiler) kullanılan işletme sistemi örneği, fiziksel OSE’nin bir parçası olarak kabul edilir.
      Bir “Sanal OSE”, bir sanal donanım sisteminde çalışmak üzere yapılandırılmıştır.
      Fiziksel bir donanım sisteminde şunlar bulunabilir:

      • bir fiziksel işletim sistemi ortamı ve/veya
      • bir veya daha fazla sanal işletim sistemi ortamı.
     4. Sunucu. Sunucu, sunucu yazılımlarını çalıştırabilen fiziksel bir donanım sistemidir.
     5. Lisans Atama. Bir lisansı atamak, söz konusu lisansı bir cihaza veya kullanıcıya atamak anlamına gelir.
   2. KULLANIM HAKLARI.
    1. Lisanslı Sunucu.
     1. Lisanslı sunucu, bir lisansın atandığı tek sunucu anlamına gelir. Bir donanım bölümü veya kanadı ayrı bir sunucu veya ayrı bir fiziksel donanım sistemi olarak ele alınır.
     2. Bir yazılım sunucu lisansını son atamadan itibaren 90 gün sonra tekrar atayabilirsiniz. Kalıcı bir donanım arızası sonucu lisanslı cihazı kullanımdan çıkarırsanız, sunucu lisansını daha erken tekrar atayabilirsiniz. Bir lisansı yeniden atarsanız, yazılımı eski sunucudan kaldırmanız gerekir. Lisansı yeniden atadığınız sunucu, bu lisans için yeni lisanslı sunucu haline gelir.
    2. Sunucu Yazılımının Örneklerini Çalıştırma. Her bir sunucu lisansı için sunucu yazılımının tek bir örneğini lisanslı sunucu üzerindeki bir fiziksel veya sanal işletim sistemi ortamında lisanslı sunucu üzerinde kullanabilirsiniz.
    3. Ek Yazılımın Örneklerini Çalıştırma. Aşağıda listelenen ek yazılımların herhangi bir sayıda örneğini, istediğiniz sayıda cihaz üzerindeki fiziksel veya sanal işletim sistemi ortamlarında çalıştırabilir veya başka şekilde kullanabilirsiniz. Ek yazılımları yalnızca doğrudan sunucu yazılımıyla veya dolaylı olarak başka ek yazılımlar üzerinden kullanabilirsiniz.
     • Visual Studio Team Foundation Build Hizmetleri
     • Visual Studio Team Foundation Server SharePoint Uzantıları
     • Visual Studio Team Foundation Server Project Server Uzantıları
    4. Sunucularınızın ya da Depolama Ortamlarınızın Üzerinde Örneklerin Oluşturulması ve Depolanması. Edindiğiniz her yazılım lisansı için sunucularınız ve depolama ortamınızda yazılımın istediğiniz kadar örneğini oluşturabilir ve depolayabilirsiniz. Bu salt geçerli kullanım haklarında açıklandığı gibi lisanslarınızdan herhangi bir uyarınca sahip olduğunuz örnekleri çalıştırma hakkınızı kullanmak için yapılabilir (ör., örnekleri üçüncü taraflara dağıtamazsınız).
    5. Dahil Olan Microsoft Uygulamaları. Yazılım başka Microsoft uygulamalarını içerir. Bu uygulamaları kullanımız için de bu lisans koşulları geçerlidir, ancak Bölüm 5’te belirtilen Microsoft uygulamaları kendi lisans koşullarına tabidir.
    6. Üçüncü Taraf Bileşenleri. Yazılım, beraberinde bulunan ThirdPartyNotices dosyasında açıklanmış olabileceği gibi, ayrı yasal bildirimlere sahip veya başka anlaşmalarca yönetilen üçüncü taraf bileşenleri içerebilir. Bu gibi bileşenlerin başka anlaşmalarca yönetilmesi durumunda bile aşağıdaki bildirimler ve tazminata ilişkin sınırlamalar ve istisnalar geçerlidir.
   3. EK LİSANS GEREKSİNİMLERİ VE/VEYA KULLANIM HAKLARI.
    1. İstemci Erişim Lisansları (CAL’ler). Burada açıklandığı durum dışında tüm sunucu yazılımı erişimleri CAL gerektirir. Her CAL’i bir kullanıcıya veya cihaza atamalısınız. Şunlar için CAL gerekmez:
     • başka bir Lisanslı Sunucu tarafından erişim veya
     • yazılımı yönetmek için iki adede kadar kullanıcı veya cihaz.

     CAL’ler, sunucu yazılımının (sürüm düşürme hakları kapsamında kullanılan daha önceki sürümler dahil) ilgili sürümüne veya önceki sürümlerine erişime izin verir. Daha önceki bir sürümün örneklerine erişiyorsanız, söz konusu sürüme ait CAL’leri de kullanabilirsiniz.
     İki tür CAL vardır: biri cihazlar için, diğeri kullanıcılar için. Her bir CAL lisansı, herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılan bir cihaza lisanslı sunucunuzdaki sunucu yazılımınızın örneklerine erişim izni verir. Her kullanıcı CAL’i, herhangi bir cihazı kullanan bir kullanıcıya, lisanslı sunucularınızdaki sunucu yazılımı örneklerine erişim izni verir. cihaz ve kullanıcı CAL’lerinin bir birleşimini kullanabilirsiniz. CAL’leriniz yalnızca sizin (üçüncü bir tarafın değil) lisanslı sunucunuza erişime izin verir.

    2. Bir İstemci Erişim Lisansı Gerektirmeyen Kullanım. Bir CAL’ın gerekmediği durumlar:
     • iş kalemlerinin görüntülenmesi, düzenlenmesi veya girilmesi;
     • Team Foundation Server Raporlamaya erişilmesi;
     • Team Foundation Server 2015 Proxy aracılığıyla Visual Studio Team Services’a erişilmesi;
     • Sürüm Yönetimi iletişim hattının bir parçası olarak aşamalara onay verilmesi veya
     • başka bir entegre uygulama veya hizmetten havuz bağlantısı vasıtasıyla Visual Studio Team Foundation Server’a erişilmesi.
    3. Visual Studio Team Foundation Server Build Hizmetleri. Visual Studio Enterprise Subscription (MSDN), Visual Studio Professional Subscription (MSDN) veya yukarıdakilerin yerine geçenler için bir veya daha fazla lisanslı kullanıcıya sahipseniz, o zaman Visual Studio yazılımını da yükleyebilir ve yazılımın lisanslı kullanıcılarının ve lisanslı cihazlarının Team Foundation Server 2015 Build Hizmetleri’nin bir parçası olarak bu yazılıma erişmesine ve kullanmasına izin verebilirsiniz.
    4. CAL’lerin Yeniden Atanması. Aşağıdakileri yapabilirsiniz
     • bir cihaz CAL’ını bir cihazdan diğerine, bir kullanıcı CAL’ını bir kullanıcıdan diğerine kalıcı olarak yeniden atayabilir veya
     • hizmet dışı olan bir cihazın kullanılamazlık durumunu kapatmak amacıyla, bir cihaz CAL’ını bir cihazdan diğerine veya bir kullanıcının yokluğunu kapatmak amacıyla bir kullanıcı CAL’ını bir kullanıcıdan diğerine geçici olarak (kısa süreli) yeniden atayabilirsiniz. CAL’lerin geçici kısa süreli yeniden atanmasına izin verilse de başka bir amaçla ya da süreli olarak bu lisansların yeniden atanması sürekli olmalıdır. Buna göre A cihazından B cihazına bir lisansı yeniden atarsanız, o lisanslı B cihazından geri A cihazına yeniden tahsis edemezsiniz
      [geçici yeniden atama olarak izin verildiği durumlar dışında].
    5. Gerekli Ek Lisanslar. Yazılımda şu özellikleri kullanmak için:
     • Test Yönetimi,
     • Geri Bildirim İsteme ve Yönetme ve
     • Sürüm Yönetimi,

     bir kullanıcının Visual Studio Test Professional 2015 with MSDN, Visual Studio Enterprise 2015 with MSDN veya MSDN Platformlarının biri için lisanslı olması gerekir.

    6. Çoğullama. Aşağıdaki işlemlerden (bazen “çoğullama” veya “biriktirme” olarak anılır) herhangi birini yapmak için kullandığınız donanım veya yazılım, sunucu yazılımına erişmek veya sunucu yazılımını kullanmak için gereken herhangi bir türdeki istemci erişim lisansı sayısını azaltmaz.
     • bağlantıları bir araya toplamak;
     • bilgileri yeniden yönlendirmek;
     • ürüne erişen veya ürünü kullanan cihaz veya kullanıcı sayısını azaltmak veya
     • ürünün doğrudan yönettiği işletim sistemi ortamı, cihaz veya kullanıcı sayısını azaltmak.
    7. Sunucu Yazılımı Ayrılamaz. Sunucu yazılımını, açıkça izin verilmedikçe, bir tek lisans çerçevesinde birden fazla işletim sistemi ortamında kullanmak üzere ayıramazsınız. Bu, işletim sistemleri aynı fiziksel donanım sisteminde yer alsalar bile geçerlidir.
    8. Ek İşlevler. Microsoft yazılım için ek işlevler sağlayabilir. Bu durumda, başka lisans koşulları ve ücretleri geçerli olabilir.
   4. VERİLER. Yazılım, sizin hakkınızda ve yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft’a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak ve ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanılır. Ürün belgelerinde açıklandığı gibi bu senaryoların bir çoğunu geri çevirebilir, ancak tümünü geri çeviremezsiniz. Yazılımda, uygulamalarınızın kullanıcılarından veriler toplamanıza olanak sağlayabilecek bazı özellikler vardır. Bu özellikleri, uygulamalarınızda veri toplanmasına olanak sağlamak üzere kullanırsanız, uygulamalarınızın kullanıcılarına uygun bildirimlerde bulunmak da dahil olmak üzere ilgili yasalara uymanız gerekir. Veri toplama ve yardım belgelerinde kullanım ve gizlilik bildirimi hakkında daha fazla bilgiyi go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096&clcid=0x409 adresinde bulabilirsiniz. Yazılımı kullanmanız, bu uygulamalara verdiğiniz onay yerine geçer.
   5. EK MICROSOFT ÜRÜNLERİ.
    1. Microsoft SQL Server Yazılım Bileşenleri için Lisans Koşulları. Yazılımla birlikte, yazılım yükleme dizinindeki “Lisanslar” klasöründe bulunan ilgili SQL Server lisansları koşulları kapsamında lisanslı olan Microsoft SQL Server yazılım bileşenleri de gelmektedir. Yazılımda SQL Server 2014 Standard Sürüm varsa, bu SQL Server Standard Sürümü kullanımınız, o sürüm için olan lisans koşullarının yanı sıra aşağıdaki değiştirilmiş kullanım koşullarına tabidir:
     • Herhangi bir anda SQL Server 2014 Standard Sürümün yalnızca bir tek örneğini, bir tek sunucudaki bir fiziksel veya sanal işletim sistemi ortamında yalnızca yazılımı desteklemek için çalıştırabilirsiniz. Bu kullanım için SQL Server CAL’leri gerekmez. Burada belirtildiği gibi SQL Server 2014 Edition’ın bir örneğini çalıştırma hakkınızı kullanmak amacıyla, SQL Server 2014 Edition’ın istediğiniz sayıda örneğini herhangi bir sunucunuzda veya depolama ortamınızda oluşturabilir ve depolayabilirsiniz.
    2. Microsoft Platformları. Yazılım, Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office ve Microsoft SharePoint’ten bileşenler içerebilir. Bu bileşenler, yükleme dizininde bulunan lisans koşullarında veya yazılımın beraberinde bulunan “Lisanslar” klasöründe açıklandığı gibi, ayrı anlaşmalar ve kendi ürün destek ilkeleri tarafından yönetilir.
   6. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu anlaşma yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. www.microsoft.com/licensing. Şunları yapamazsınız:
    • yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
    • aşağıda belirtilen kapsam dışında yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek veya assembler diline çevirmek ya da başka şekilde yazılımın kaynak kodunu elde etme girişiminde bulunmak: (i) bu sınırlamaya rağmen, ilgili yasa tarafından izin verilen veya (ii) yazılıma eklenen veya yazılım ile bağlantılı GNU İkincil Genel Kamu Lisansı kapsamında lisanslanan tüm kitaplıklardaki değişikliklerin hatalarını ayıklamak için gereken ölçüde;
    • Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;
    • yazılımı kanuna aykırı bir şekilde kullanmak veya
    • yazılımı paylaşmak, yayımlamak veya ödünç vermek veya başkalarının kullanımı için barındırılan bağımsız bir çözüm olarak sağlamak.
   7. ALTERNATİF SÜRÜMLER. Yazılım, 32 bit ve 64 bit gibi birden çok sürüm içerebilir. Bir seferde yalnızca bir sürüm kullanabilirsiniz.
   8. YEDEK KOPYA. Yazılım yeniden yüklenmesi amacıyla tek bir yedek kopyasını oluşturabilirsiniz.
   9. BELGELER. Bilgisayarınıza veya iç ağınıza geçerli erişimi olan herhangi bir kişi, belgeleri kuruluşunuz içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilir.
   10. YENİDEN SATILAMAZ YAZILIM. “NFR” veya “Yeniden Satılamaz” olarak belirtilen yazılımları satamazsınız.
   11. DİĞER SÜRÜMLERİ VE DAHA DÜŞÜK SÜRÜMLERİ KULLANMA HAKLARI. Yazılımı ve herhangi bir eski sürümünü herhangi bir cihazda kullanabilirsiniz. Lisanslı bir sürüm yerine daha önceki bir sürüm kopyası veya örneği, izin verilen farklı bir dil sürümünü veya daha düşük sürümünü oluşturabilir, saklayabilir, yükleyebilir, çalıştırabilir veya bunlara erişebilirsiniz.
   12. LİSANS KANITI. Yazılımı disk veya başka bir ortam üzerinde aldıysanız, Microsoft orijinallik sertifikası ve beraberinde gelen ürün anahtarı ve alım belgeniz, lisans kanıtınız olacaktır. Yazılımın çevrimiçi bir kopyasını satın aldığınız takdirde, ürünle birlikte gelen Microsoft ürün anahtarı ve alım belgeniz ve/veya Microsoft hesabınızdan yazılıma erişebiliyor olmanız lisans kanıtınız olacaktır. Orijinal Microsoft yazılımının nasıl tanınacağı konusunda bkz. www.howtotell.com.
   13. ÜÇÜNCÜ TARAFLARA DEVİR. Yazılımın geçerli bir lisans alanı iseniz, yazılımı ve bu lisans anlaşmasını doğrudan başka bir tarafa devredebilirsiniz. Ancak devir işleminden önce söz konusu üçüncü kişinin, yazılımın devri ve kullanımı bakımından bu sözleşmenin uygulanacağını kabul etmesi gerekir. Devre yazılım, Microsoft ürün anahtarı ve (varsa) Lisans Kanıtı etiketi dahil olmalıdır. Devreden, cihazdan devrettikten sonra yazılımın tüm kopyalarını kaldırmalıdır. Devreden, devredilecek orijinal Microsoft ürün anahtarının kopyalarını tutamaz ve yazılım kopyalarını da ancak başka şekilde bunu yapma lisansının olması halinde tutabilir.
   14. İHRACAT KISITLAMALARI. Microsoft yazılımı, çevrimiçi hizmetleri, profesyonel hizmetleri ve ilgili teknolojisi ABD ihracat mevzuatına tabidir. Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri ile ilgili ABD ve diğer devletler tarafından çıkarılan ABD İhracat İdari Yönetmelikler, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemeleri, Yabancı Varlıkları Kontrolü Ofisi yaptırım programları ve son kullanıcı, son kullanım ve varış yeri kısıtlamaları dahil olmak üzere geçerli tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymalısınız. Daha fazla bilgi için bkz. www.microsoft.com/exporting.
   15. DESTEK HİZMETLERİ. Microsoft, bu yazılım için www.support.microsoft.com/common/international.aspx adresinde açıklanan yazılım destek hizmetlerini sağlamaktadır.
   16. ANLAŞMANIN TAMAMI. Bu anlaşma (aşağıdaki garanti dahil), eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik anlaşmanın tamamını oluşturur.
   17. UYGULANACAK HUKUK. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri’nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlali taleplerinde, Washington eyaleti yasaları ve diğer tüm taleplerde ise yaşadığınız eyaletin yasaları geçerli olacaktır. Bu yazılımı başka bir ülkede satın alırsanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
   18. YASAL ETKİSİ. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülke veya eyaletin kanunlarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, eyaletiniz veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin veya eyaletinizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.
   19. ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. MICROSOFT VE TEDARİKÇİLERİ, EN ÇOK YAZILIM KARŞILIĞINDA ÖDEDİĞİNİZ TUTAR KADAR OLMAK ÜZERE YALNIZCA DOĞRUDAN ZARARLARI KARŞILAMAKTADIR. NETİCEDE OLUŞAN, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI TELAFİ EDEMEZSİNİZ.
    Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir:

    • üçüncü tarafların İnternet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü tarafların uygulamaları ile ilgili tüm konular ve
    • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde anlaşmanın ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler.

    Bu sınırlama aşağıdaki durumlarda da geçerlidir:

    • yazılımın onarılması, değiştirilmesi veya bedelinin iadesinin herhangi bir kaybınızı tümüyle karşılamaması durumunda; veya
    • Microsoft’un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi

Bazı eyaletlerde arızi veya neticede oluşan zararlar nedeniyle sorumluluğun kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlama veya sorumluluk kapsamı dışında tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bunlar ayrıca, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.


SINIRLI GARANTİ

    1. SINIRLI GARANTİ. Talimatları izlediğiniz takdirde, yazılım büyük ölçüde, yazılımın içinde veya onunla birlikte elinize geçen Microsoft belgelerinde belirtildiği şekilde çalışacaktır.
     “Sınırlı garanti” ye yapılan atıflar Microsoft tarafından sağlanan açık garantiye yapılmıştır. Bu garanti yerel Tüketici Yasası kapsamındaki kanuni garantiler uyarınca sahip olduğunuz haklar ve çözümler dahil, yasa kapsamında sahip olabileceğiniz diğer hak ve çözümlere ek olarak verilir.
    2. GARANTİ KOŞULU, GARANTİ ALICISI; ZIMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ. SINIRLI GARANTİ YAZILIMI, İLK KULLANICISI TARAFINDAN ALINDIKTAN SONRA BİR YIL İÇİN KAPSAMAKTADIR. SÖZ KONUSU BİR YIL BOYUNCA EKLER, GÜNCELLEŞTİRMELER ALIR VEYA YAZILIMI DEĞİŞTİRİRSENİZ, KALAN GARANTİ SÜRESİ KADAR VEYA 30 GÜN (HANGİSİ DAHA UZUNSA) GARANTİ KAPSAMINDA KALIRSINIZ. İlk kullanıcı yazılımı devrederse, garantinin kalan süresi devralan için geçerli olacaktır.
     YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ZIMNİ GARANTİLER, TEMİNATLAR VEYA KOŞULLAR YALNIZCA SINIRLI GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA DEVAM EDER. Bazı eyaletlerde zımni garantilerin sürelerinin kısıtlanmasına izin verilmediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bazı ülkelerde zımni garantilerin veya koşulların geçerli olacağı süreyle ilgili sınırlamalara izin verilmediği için sizin için de geçerli olmayabilirler.
    3. GARANTİ DIŞI DURUMLAR. Bu garanti sizin yaptığınız veya yapmadığınız, başkalarının yaptığı veya makul sınırlar içinde Microsoft’tun denetiminde olmayan olaylardan kaynaklanan sorunları kapsamaz.
    4. GARANTİ İHLALİNİN TELAFİSİ. MICROSOFT YAZILIMI ÜCRETSİZ OLARAK ONARIR VEYA DEĞİŞTİRİR. MICROSOFT YAZILIMI ONARAMAZ VEYA DEĞİŞTİREMEZSE, YAZILIMIN FATURASINDA BELİRTİLEN TUTARI SİZE İADE EDER. AYRICA EKLERİ, GÜNCELLEŞTİRMELERİ VE DEĞİŞTİRME YAPILMASI HALİNDE YENİ YAZILIMI ÜCRETSİZ OLARAK ONARIR VEYA DEĞİŞTİRİR. MICROSOFT BU ÖĞELERİ ONARAMAZ VEYA DEĞİŞTİREMEZSE,VARSA, BUNLAR İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARI SİZE İADE EDER. BEDELİNİ İADE ALABİLMEK İÇİN YAZILIMI SİLMENİZ, ORTAMLARI VE İLİŞKİLİ MALZEMELERİ SATIN ALMA BELGESİ İLE BİRLİKTE MİCROSOFT’A İADE ETMENİZ GEREKİR. GARANTİ İHLALİ DURUMUNDA HAKKINIZ OLAN TELAFİLER BUNLARDAN İBARETTİR.
    5. TÜKETİCİ HAKLARININ ETKİLENMEMESİ. BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE BU SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ BAŞKA TÜKETİCİ HAKLARINIZ OLABİLİR.
    6. GARANTİLERİN KULLANILMASI USULÜ. Garanti hizmeti için satın almanın belgelenebilmesi gerekir.
     1. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’dan satın alınmış olan yazılımın garanti hizmeti veya bedelini nasıl iade alacağınızla ilgili olarak Microsoft’a aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:
      • (800) MICROSOFT;
      • Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; veya
      • https://aka.ms/nareturn adresini ziyaret edin.
     2. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika. Yazılımı Avrupa, Orta Doğu veya Afrika’da aldıysanız bu sınırlı garantinin sorumlusu Microsoft Ireland Operations Limited kuruluşudur. Bu garanti kapsamında başvurabileceğiniz yerler:
      • Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, İrlanda veya
      • ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşu (bkz. www.microsoft.com/worldwide).
     3. Avustralya. Yazılımı Avustralya’dan aldıysanız başvuru yapmak için aşağıdaki yollarla Microsoft ile temas kurun:
      • 13 20 58 veya
      • Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia.
     4. ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya Dışında. Yazılımı ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya dışında bir yerde aldıysanız ülkenizde hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşuna başvurun (bkz. www.microsoft.com/worldwide).
    7. BAŞKA GARANTİ VERİLMEMESİ. BU SINIRLI GARANTİ MICROSOFT’TAN ALDIĞINIZ YEGANE DOĞRUDAN GARANTİDİR. MICROSOFT BAŞKA AÇIK GARANTİ VEYA TEMİNAT VERMEMEKTE YA DA KOŞUL BEYAN ETMEMEKTEDİR. YEREL YASALARINIZIN İZİN VERDİĞİ DURUMDA, MICROSOFT SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HAK İHLALİ BULUNMAMASI ZIMNİ GARANTİLERİNİ KAPSAM DIŞI TUTMAKTADIR. Bu sınırlamaya rağmen yerel yasalar size herhangi bir zımni garanti veya hak tanıyorsa bu durumda talep haklarınız, yerel yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde yukarıdaki Garanti İhlali Telafisi maddesinde belirtilenlerle sınırlıdır.
     SADECE AVUSTRALYA İÇİN. Bu paragrafta “mallar” terimi, Microsoft tarafından açık garantinin sağlandığı yazılıma ilişkindir. Ürünlerimiz Avustralya Tüketici Kanunu’nun dışında tutulamayacak garantilerle birlikte gelir. Büyük bir arıza nedeniyle değiştirme veya geri ödeme ve mantık dahilinde öngörülebilir herhangi bir başka kayıp veya hasarın karşılanması hakkına sahipsiniz. Aynı şekilde, ürünler kabul edilebilir kalitenin altında olduğunda ve büyük bir arıza olarak adlandırılmayan arıza durumunda da ürünlerin onarılması veya değiştirilmesi hakkına sahipsiniz. Onarım için sunulan mallar değiştirilmek yerine aynı tipteki yenilenmiş mallarla değiştirilebilir. Yenilenmiş parçalar malları onarmak için kullanılabilir.
    8. GARANTİ İHLALİ HALİNDE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. YUKARIDAKİ, TAZMİNATLARIN SINIRLANDIRILMASI VE KAPSAM DIŞI TUTULMASI HAKKINDAKİ MADDE BU SINIRLI GARANTİNİN İHLAL EDİLMESİ DURUMLARI İÇİN GEÇERLİDİR.

BU GARANTİ SİZE BELİRLİ HAKLAR VERMEKTEDİR VE EYALETLER ARASINDA DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.

EULAID: VS2015_RTM_TFS_TRK

Geri Bildirim