MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI2018-01-10T08:36:27-08:00

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 YAZILIM GELİŞTİRME KİTİ


Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı kuruluşu) ile sizin aranızda yapılan anlaşmayı oluşturur. Bu koşullar, yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Koşullar, yazılım için tüm Microsoft hizmetleri veya güncelleştirmeleri için, beraberlerinde başka koşullar bulunmadığı sürece geçerlidir.


BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ.

 1. KURULUM VE KULLANIM HAKLARI.
  1. Yükleme ve Kullanım. Bir kullanıcı, kendi yazılımını geliştirmek ve test etmek amacıyla bu yazılımı kullanabilir.
  2. Tanıtım Kullanımı. Yukarıda izin verilen kullanımlara, yazılımın, uygulamalarınızı tanıtmak için kullanımı da dahildir.
  3. Yedek Kopya. Yazılım yeniden yüklenmesi amacıyla tek bir yedek kopyasını oluşturabilirsiniz.
 2. DAĞITILABİLİR KOD. Yazılım, bu Bölümde açıklandığı şekilde geliştirdiğiniz uygulamalarda dağıtımını yapabileceğiniz kodu içerir. (Bu Bölüm için “dağıtım” terimi, üçüncü tarafların İnternet üzerinden erişmeleri için uygulamalarınızın dağıtımı anlamına da gelir.)
  1. Kullanım ve Dağıtım Hakkı. Aşağıda listelenen kod ve metin dosyaları “Dağıtılabilir Kod” dur.
   • REDIST.TXT Dosyaları. Şu adreste bulunan REDIST listesinde verilen kodun nesne kodu biçimini kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x41f.
   • Örnek Kod, Şablonlar ve Stiller. “Örnek”, “şablon” ve “Basit Stiller” veya “Taslak Stiller” olarak işaretlenmiş kaynak ve nesne kodu biçimini kopyalayabilir, değiştirebilir ve dağıtabilirsiniz.
   • Görüntü Kitaplığı. Görüntü Kitaplığındaki görüntüleri, grafikleri ve animasyonları, yazılım belgelerinde açıklandığı gibi kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
   • Üçüncü Taraf Dağıtımı. Uygulamalarınızın dağıtımcılarının, söz konusu uygulamaların bir parçası olarak Dağıtılabilir Kodu kopyalamalarına ve dağıtmalarına izin verebilirsiniz.
   1. Dağıtım Gereksinimleri. Dağıttığınız herhangi bir Dağıtılabilir Kod için:
    • ona programlarınızda önemli yeni işlevler eklemiş olmanız;
    • Dağıtıcıların ve harici son kullanıcıların Dağıtılabilir Kodu en azından işbu anlaşmada sağlanabildiği ölçüde korumaya yönelik koşulları kabul etmesini mecburi kılmanız ve bunun dışında, müşterilerinize, Visual Studio Kabuğu ile ilgili olarak; müşterilerinize Visual Studio Kabuğu’na ilişkin yükleme ve kullanım hakları veren, Kabuğu, en azından ilgili olduğu Microsoft Yazılım Lisans Koşullarında sağlanabildiği ölçüde korumaya yönelik koşulları kabul etmesini mecburi kılmanız gerekir ve
    • yalnızca Dağıtılabilir Kod üzerine dayalı herhangi bir talep olması kapsamına kadar, uygulamalarınızın dağıtımı veya kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan, avukatlık masrafları dahil her türlü hak talebi karşısında Microsoft’u ibra edip masun tutmanız gerekir.
   2. Dağıtım Sınırlamaları. Şunları yapamazsınız:
    • Microsoft’un ticari markalarını uygulamalarınızın adlarında veya markasında kullanmak veya Microsoft kaynaklı olduğunu veya Microsoft tarafından desteklendiğini düşündürecek şekilde kullanmak veya
    • Herhangi bir bölümü bir Kapsam Dışı Lisansa konu olacak şekilde Dağıtılabilir Kodun kaynak kodunu değiştirmek veya dağıtmak. Bir Kapsam Dışı Lisans, bir kullanım, değişiklik ve dağıtım koşulu olarak (i) kodun kaynak kod biçiminde açıklanmasını veya dağıtılmasını veya (ii) diğer kişilerin onu değiştirme hakkının olmasını gerektiren lisanstır.
  2. Visual Studio Shell için geliştirme (Entegre ve İzole Modlar). Yukarıda açıklanan Dağıtılabilir Kod için gereksinimler ve kısıtlamalara ek olarak, Visual Studio Shell ile çalışan uygulamalarınız için aşağıdakiler de geçerlidir:
   • Visual Studio Shell (İzole) – Ürün Bilgileri. Visual Studio alt markamızı, Visual Studio Shell (İzole) giriş ekranının köşesinde değiştirmeyecek ya da gizlemeyeceksiniz ve bu uygulamaların size ait olduğunu müşterilerinize bildirmek üzere kendi birincil markanızı temin edeceksiniz.
   • Uzantıların Kısıtlanması. Visual Studio için yazılımda uygulanmış teknik kısıtlamaları aşacak şekilde uzantılar geliştirmeyecek veya başkalarının geliştirmesini sağlamayacaksınız. Örneğin, Visual Studio Shell (İzole) içinde son kullanıcının makinesine önceden yüklenmiş şekilde belirli Microsoft paketlerinin (ticari Visual Studio ürünü yazılımının paketleri de dahil) yüklenemeyeceğine dair teknik kısıtlamalar bulunur.
   • Visual Studio’yu Alçaltmama. Uygulamalarınızı, Visual Studio ürün ailesinin herhangi bir sürümünün özelliklerini devreden çıkarmayacak veya çalışmasını kötü etkilemeyecek şekilde tasarlayacak ve yüklenmesini, kaldırılmasını ve çalışmasını buna göre test edeceksiniz.
 3. VERİLER.
  1. Toplama ve Kullanma. Yazılım, sizin hakkınızda ve yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft’a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak ve ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanılır. Ürün belgelerinde açıklandığı gibi bu senaryoların bir çoğunu geri çevirebilir, ancak tümünü geri çeviremezsiniz. Yazılımda, uygulamalarınızın kullanıcılarından veriler toplamanıza olanak sağlayabilecek bazı özellikler vardır. Bu özellikleri, uygulamalarınızda veri toplanmasına olanak sağlamak üzere kullanırsanız, uygulamalarınızın kullanıcılarına uygun bildirimlerde bulunmak da dahil olmak üzere ilgili yasalara uymanız gerekir. Veri toplama ve kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi yardım belgelerinde ve http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=528096 adresindeki gizlilik bildiriminde bulabilirsiniz. Yazılımı kullanmanız, bu uygulamalara verdiğiniz onay yerine geçer.
  2. Otomatik İndirme Özelliği. Visual Studio Shell’de, müşterinizin makinesinde Visual Studio Shell’in çalışması için gerek duyulan .NET Framework gibi Microsoft bileşenlerin olup olmadığını tespit etme özelliği bulunmaktadır. Bunlar müşterinizin makinesinde yoksa, Visual Studio Shells bu bileşenleri İnternet üzerinden otomatik olarak indirip yükleyecektir. Visual Studio Shell bu bileşenlerin yüklendiğine dair kullanıcıya bilgi vermez. Müşterinizi bu otomatik indirme özelliği hakkında bilgilendirmek için gerekli bildirim yükümlülükleri ve ilgili tüm yasalara uyumlu hareket edeceksiniz.
 4. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu anlaşma yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:
  • yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
  • yazılıma eklenebilecek belirli açık kaynak kodlu bileşenlerin kullanımını düzenleyen üçüncü taraf lisanslama koşullarının gerektirmesi ve yalnızca gerektirdiği ölçünün dışında, yazılımda tersine mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek veya assembler diline çevirmek ya da bu yöndeki eylemlere girişmek;
  • Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;
  • yazılımı kanuna aykırı bir şekilde kullanmak veya
  • yazılımı paylaşmak, yayımlamak, kiralamak veya finansal kiralamaya vermek veya başkalarının kullanımı için barındırılan bağımsız bir çözüm olarak sağlamak.
 5. İHRACAT KISITLAMALARI. Hedef yer, son kullanıcı ve son kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, (aka.ms/exporting) adresini ziyaret edin.
 6. DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz.
 7. ANLAŞMANIN TAMAMI. Bu anlaşma ve eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik anlaşmanın tamamını oluşturur.
 8. UYGULANACAK HUKUK. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri’nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlali taleplerinde Washington eyaleti yasaları ve diğer tüm taleplerde ise yaşadığınız eyaletin yasaları geçerli olacaktır. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
 9. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülke veya devletin kanunları kapsamında tüketici hakları da dâhil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft ile aranızdaki ilişkiden ayrı olarak ve bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, devletinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:
  1. Avustralya. Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır ve bu anlaşmadaki hiçbir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.
  2. Kanada. Bu yazılımı Kanada’da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (öte yandan, internete yeniden bağlanmanız durumunda ve bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye ve yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa, ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara yer verebilir.
  3. Almanya ve Avusturya.
   1. Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden her türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.
   2. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı işlemler, ağır ihmal, Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca taleplerin yanı sıra can kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft kanun uyarınca sorumlu olacaktır.

   Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere Microsoft’un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek ve bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca “temel yükümlülükler”) olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft’un hafif ihmaller ile ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 10. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI “OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZA AİTTİR. MİCROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. MİCROSOFT, BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.
 11. ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. MİCROSOFT VE TEDARİKÇİLERİNDEN, 5,00 ABD DOLARI’NA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI TELAFİ EDEMEZSİNİZ.

  Bu sınırlama (a) üçüncü taraf internet sitelerinde ya da üçüncü taraf uygulamalarında yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) ile bağlantılı herhangi bir şey ve (b) ilgili yasaların izin verdiği ölçüde sözleşme ihlali, garanti, teminat ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil için de geçerlidir.

  Bu sınırlama, Microsoft’un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

Lütfen dikkat: Bu yazlım Quebec, Kanada’da da dağıtıldığı için bu sözleşmedeki bazı maddeler aşağıdaki Fransızca olarak verilmiştir.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection dues consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne:

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers ; et
 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles ci ne le permettent pas.

EULAID: VS2015_Update3_VSSDK_<TRK>

Geri Bildirim