MICROSOFT VISUAL C++ CROSS-PLATFORM MOBILE DEVELOPMENT (IOS)2018-01-10T08:36:09-08:00

MICROSOFT ÖN SÜRÜM YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT VISUAL C++ ÇAPRAZ PLATFORM MOBİL GELİŞTİRME (IOS)


Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı şirketi) ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Lütfen bunları okuyun. Bu koşullar, hem yukarıda adı verilen yayın sürüm yazılımı için hem de eğer yazılım bir ortam üzerinde alınmışsa söz konusu ortam için geçerlidir. Bu koşullar, yazılıma ve çevrimiçi hizmete yönelik her türlü Microsoft

 • güncelleştirmeleri,
 • ekleri,
 • İnternet tabanlı hizmetleri ve
 • destek hizmetleri

için de (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır.

YAZILIMI KULLANMANIZ BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI KULLANMAYIN.


BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ.

 1. KURULUM VE KULLANIM HAKLARI.
  1. Yükleme ve Kullanım.
   • Programlarınızın yazılımla birlikte kullanımını tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için yazılımın istediğiniz sayıda kopyasını tesislerinizde yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
 2. ÖZEL BİLEŞENLER İÇİN KOŞULLAR.
  1. Paket Yöneticileri. Yazılım, uygulamanızla birlikte kullanmak üzere size, Microsoft ve üçüncü taraf yazılım paketlerini indirme seçeneği sağlayan NuGet gibi paket yöneticileri içerir. Bu paketler bu anlaşmaya değil, kendi lisanslarına tabidir. Microsoft herhangi bir üçüncü taraf paketini dağıtmaz, lisanslamaz veya bunlar için garanti vermez.
  2. Üçüncü Taraf Bileşenleri.
   1. Yazılım, beraberinde bulunan ThirdPartyNotices dosyasında açıklandığı gibi, ayrı yasal bildirimlere sahip veya başka anlaşmalarca yönetilen üçüncü taraf bileşenleri içerebilir. Bu gibi bileşenlerin başka anlaşmalarca yönetilmesi durumunda bile aşağıdaki bildirimler ve tazminata ilişkin sınırlamalar ve istisnalar geçerlidir.
   2. Yazılım, kaynak kodu kullanılabilirliği yükümlülükleriyle birlikte açık kaynak lisansları kapsamında lisanslanan, üçüncü kişi telif hakkına sahip yazılım içerir. Bu lisansların kopyaları, Üçüncü Kişi Bildirimleri dosyasında veya bunlarla birlikte gönderilen bildirimler dosyasında yer almaktadır. Havale yaparak veya şu adrese 5,00 ABD dolarlık bir çek göndererek ilgili açık kaynak lisansı kapsamında gereken şekilde bizden ilgili kaynak kodunun tamamını alabilirsiniz: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ABD. Lütfen ödemenizin bilgi satırına “source code for Microsoft Visual C++ Cross-Platform Mobile Development (IOS)” (Microsoft Visual C++ Çapraz Platform Mobil Geliştirme (IOS) için kaynak kodu) yazın. Kaynağın bir kopyasını aka.ms/getsource adresinde de bulabilirsiniz.
 3. SÜRE. İşbu anlaşmanın süresi, ilk önce hangisi gerçekleşirse, 12/4/2016 (gün/ay/yıl) tarihine veya yazılımın ticari olarak piyasaya sürülmesine kadardır.
 4. ÖN SÜRÜM YAZILIM. Bu yazılım bir yayın öncesi sürümdür. Yazılımın son sürümünün çalıştığı gibi çalışmayabilir. Son, ticari sürümde değişiklikler yapabiliriz. Bir ticari sürüm çıkartmayabiliriz.
 5. GERİ BİLDİRİM. Yazılım hakkında Microsoft’a geri bildirimde bulunursanız, Microsoft’a, ücretsiz olarak, verdiğiniz geri bildirimi herhangi bir yolla ve herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma ve ticari olarak kullanma hakkını tanımış olursunuz. Üçüncü taraflara, geri bildirimi içeren Microsoft yazılımı veya hizmetinin belirli parçalarıyla birlikte kullanmak veya bunlarla arabirim oluşturmak üzere ürünleri, teknolojileri ve hizmetleri için gereken her türlü patent hakkını da ücretsiz olarak vermiş olursunuz. Geri bildiriminizi bunlara dahil ettiğimiz için Microsoft’un yazılımını veya belgelerini üçüncü taraflara lisanslamasını gerektirecek şekilde lisansa tabi bir geri bildirim veremezsiniz. Bu haklar bu anlaşmanın bitiminden sonra da geçerlidir.
 6. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu anlaşma yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:
  • yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
  • bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve assembler diline çevirmek,
  • yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak,
  • yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlamak,
  • yazılımı kiralamak, finansal kiralama yoluyla satmak veya ödünç vermek,
  • yazılımı veya bu anlaşmayı bir üçüncü tarafa devretmek veya
  • yazılımı ticari yazılım barındırma hizmetleri için kullanmak.
 7. İHRACAT SINIRLAMALARI. Yazılım, ABD ihracat yasaları ve yönetmeliklerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yeri, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için bkz. www.microsoft.com/exporting.
 8. DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz.
 9. ANLAŞMANIN TAMAMI. Bu anlaşma eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik anlaşmanın tamamını oluşturur.
 10. UYGULANACAK HUKUK.
  1. Amerika Birleşik Devletleri. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri’nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlali iddiaları, milletlerarası bağlama kuralları hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil kapsamındakiler de dahil diğer tüm talepler bakımından yaşadığınız eyaletin kanunları geçerli olacaktır.
  2. Amerika Birleşik Devletleri dışında. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
 11. YASAL ETKİSİ. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülkenin yasalarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.
 12. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI “OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. MİCROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL SUNULMAMAKTADIR. YEREL YASALARA GÖRE BU ANLAŞMANIN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ EK TÜKETİCİ HAKLARINA VEYA KANUNİ GARANTİLERE SAHİP OLABİLİRSİNİZ. MİCROSOFT, BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.

  AVUSTRALYA İÇİN – AVUSTRALYA TÜKETİCİ YASASI KAPSAMINDA KANUNİ GARANTİLERİNİZ BULUNMAKTADIR VE BU KOŞULLARDAKİ HİÇBİR ŞEY BU HAKLARI ETKİLEMEYİ AMAÇLAMAZ.

 13. TELAFİLER VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. MİCROSOFT VE TEDARİKÇİLERİNDEN, 5,00 ABD DOLARI’NA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI TELAFİ EDEMEZSİNİZ.

  Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir:

  • Üçüncü tarafların Internet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü tarafların programları ile ilgili konular ve
  • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde anlaşmanın ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler.

  Bu sınırlama, Microsoft’un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

Geri Bildirim