VC MDD Android2018-01-10T08:36:06-08:00

MICROSOFT ÖNSÜRÜM YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT VISUAL C++ CROSS-PLATFORM MOBILE DEVELOPMENT (ANDROID)


Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation kuruluşu (veya yaşadığınız göre bir bağlı şirketi) ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Lütfen bunları okuyunuz. Bu koşullar, hem yukarıda adı verilen önsürüm yazılımı için hem de eğer yazılım bir ortam üzerinde alınmışsa söz konusu ortam için geçerlidir. Bu koşullar, yazılıma yönelik her türlü Microsoft

 • güncelleştirmeleri,
 • ekleri,
 • Internet tabanlı hizmetleri ve
 • destek hizmetleri

için (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır.

YAZILIMI KULLANMANIZ BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI KULLANMAYIN.


BU LİSANS KOŞULLARINA UYMANIZ KOŞULUYLA AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHIP OLURSUNUZ.

 1. YÜKLEME VE KULLANIM HAKLARI.
  1. Yükleme ve Kullanım.
   • Yazılımın, yazılımla birlikte kullanmak üzere programlar geliştirmek ve programlarınızı sınamak amacıylaistediğiniz sayıda kopyasını tesislerinizde yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
 2. ÖZEL BİLEŞENLER İÇİN KOŞULLAR.
  1. Paket Yöneticileri. Yazılım, uygulamanızla birlikte kullanmak üzere size, Microsoft ve üçüncü taraf yazılım paketlerini indirme seçeneği sağlayan NuGet gibi paket yöneticileri içerir. Bu paketler bu anlaşmaya değil, kendi lisanslarına tabidir. Microsoft herhangi bir üçüncü taraf paketini dağıtmaz, lisanslamaz veya bunlar için garanti vermez.
 3. SÜRE. Bu sözleşmenin süresi 31/10/2015 (gün/ay/yıl) tarihine kadardır veya yazılımın ilk olarak piyasaya sürüldüğü tarihe kadardır (hangisi daha önceyse).
 4. ÖNSÜRÜM YAZILIM. Bu yazılım bir önsürümdür. Yazılımın son sürümünün çalıştığı gibi çalışmayabilir. Son, ticari sürümde değişiklikler yapabiliriz. Bir ticari sürüm çıkartmayabiliriz.
 5. GERİ BİLDİRİM. Yazılım hakkında Microsoft’a geri bildirim verirseniz Microsoft’a, ücretsiz olarak, verdiğiniz geri bildirimi herhangi bir yolla ve herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma ve ticari olarak kullanma hakkını tanımış olursunuz. Üçüncü taraflara geri bildirimi içeren Microsoft yazılımı veya hizmetinin belirli parçalarıyla birlikte kullanmak veya bunlarla arabirim oluşturmak üzere ürünleri, teknolojileri ve hizmetleri için gereken her türlü patent hakkını da, ücretsiz olarak vermiş olursunuz. Geri bildiriminizi içine dahil ettiğimiz için Microsoft’un yazılımını veya belgelerini lisanslamasını gerektirecek şekilde bir lisansa tabi geri bildirim veremezsiniz. Bu haklar bu sözleşmenin bitiminden sonra da geçerlidir.
 6. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Aşağıdakileri yapamazsınız:
  • yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
  • bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak,
  • yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak,
  • yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlamak,
  • yazılımı kiralamak, finansal kiralamayla satmak, ödünç vermek,
  • yazılımı veya bu sözleşmeyi herhangi bir üçüncü tarafa devretmek, veya
  • yazılımı ticari yazılım ana makine hizmetleri için kullanmak.
 7. İHRACAT SINIRLAMALARI. Yazılım, ABD ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yeri, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için bkz: www.microsoft.com/exporting.
 8. DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz.
 9. SÖZLEŞMENİN TAMAMI. Bu sözleşme eklerin, güncelleştirmelerin, Internet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik sözleşmenin tamamını oluşturur.
 10. UYGULANACAK HUKUK.
  1. ABD. Yazılımı ABD’de aldıysanız, bu sözleşmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları, milletlerarası bağlama kuralları hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil kapsamındakiler de dahil diğer tüm talepler bakımından yaşadığınız eyaletin kanunları geçerli olacaktır.
  2. ABD dışında. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
 11. YASAL ETKİSİ. Bu sözleşmede belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız ülkenin kanunlarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.
 12. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI “OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. MİCROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL SUNULMAMAKTADIR. YEREL YASALARA GÖRE BU ANLAŞMANIN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ EK TÜKETİCİ HAKLARINA VEYA KANUNİ GARANTİLERE SAHİP OLABİLİRSİNİZ. MİCROSOFT, BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.

  AVUSTRALYA İÇİN – AVUSTRALYA TÜKETİCİ YASASI KAPSAMINDA KANUNİ GARANTİLERİNİZ BULUNMAKTADIR VE BU KOŞULLARDAKİ HİÇ BİR ŞEY BU HAKLARI ETKİLEMEYİ AMAÇLAMAZ.

 13. TELAFİLERİN VE ZARARLARIN SINIRLANMASI VE HARİÇ TUTULMASI. MICROSOFT VEYA TEDARİKÇİLERİ YALNIZCA 5,00 ABD DOLARINA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARI KARŞILAMAKTADIR. NETİCEDE OLUŞAN, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI TALEP EDEMEZSİNİZ.

  Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir:

  • Üçüncü şahısların Internet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü şahısların programları ile ilgili konular ve
  • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşmenin ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler.

  Bu sınırlama, Microsoft’un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

Geri Bildirim