MICROSOFT PRE-RELEASE SOFTWARE LICENSE TERMS2018-01-10T08:35:54-08:00

MICROSOFT ÖN SÜRÜM YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER 2015


Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı kuruluşu) ile sizin aranızda yapılan anlaşmayı oluşturur. Bu koşullar, yukarıda adı geçen yayın öncesi sürüm yazılımı için geçerlidir. Koşullar, yazılım için tüm Microsoft hizmetleri veya güncelleştirmeleri için, beraberlerinde başka koşullar bulunmadığı sürece geçerlidir.


Bu lisans koşullarına uyduğunuz takdirde aşağıdaki haklara sahip olursunuz.

 1. TANIMLAR.
  1. “Sunucu”, sunucu yazılımlarını çalıştırabilen fiziksel bir donanım sistemi anlamına gelir. Bir donanım bölümü veya blade ayrı bir fiziksel donanım sistemi ele alınır.
  2. “Diğer Ek Yazılımlar” şu anlama gelir:
   • Visual Studio Team Foundation Build Hizmetleri
   • Visual Studio Team Foundation Server SharePoint Uzantıları
   • Visual Studio Team Foundation Server Project Server Uzantıları
 2. KURULUM VE KULLANIM HAKLARI.
  1. Bu lisans koşullarına uyduğunuz takdirde, aşağıdakilerin gerçekleşmesi şartıyla, programlarınızı tasarlamak, geliştirmek ve test etmek üzere yazılımın kopyalarını kuruluşunuz içinde bulunan Sunucularda yükleyebilir ve kullanabilirsiniz ve yazılımı canlı bir üretim ortamında kullanabilirsiniz:
   1. verilerinizi yedeklemek ve korumak için yeterli ihtiyati önlemleri alırsanız;
   2. Microsoft’tan bildirim gelmesi durumunda bu tür kullanımı hemen durdurmayı kabul ederseniz ve
   3. böyle bir üretim ortamına sadece çalışanlarınız ve yüklenicileriniz erişebiliyorsa.
  2. Ek Yazılımın kopyalarını istediğiniz sayıda cihazda kurabilir ve kullanabilirsiniz. Ek Yazılımı yalnızca Sunucu yazılımıyla birlikte kullanabilirsiniz.
 3. YAYIN ÖNCESİ SÜRÜM YAZILIMI. Bu yazılım bir yayın öncesi sürümdür. Doğru biçimde veya yazılımın son sürümünün çalıştığı gibi çalışmayabilir. Microsoft son, ticari sürümde değişiklikler yapabilir. Bir ticari sürüm çıkartmayabiliriz. Microsoft, yazılım ile ilgili tarafınıza bakım hizmeti, teknik destek veya güncellemeler sağlamakla yükümlü değildir.
 4. ZAMANA DUYARLI YAZILIM. Yazılım 31 March 2016 tarihinde çalışmayı durdurur. Başka bir bildirim almazsınız. Yazılım çalışmayı durdurduğunda yazılımla birlikte kullanılan verilere erişemeyebilirsiniz.
 5. DAHİL OLAN MİCROSOFT PROGRAMLARI. Bu sözleşmede aksi belirtilmedikçe, bu lisans koşulları yazılımın içerdiği olan tüm Microsoft programları için geçerlidir.
 6. ÜÇÜNCÜ TARAF BİLDİRİMLERİ. Yazılım, beraberinde bulunan ThirdPartyNotices dosyasında açıklandığı gibi, ayrı yasal bildirimlere sahip veya başka anlaşmalarca yönetilen üçüncü taraf bileşenleri içerebilir. Bu gibi bileşenlerin başka anlaşmalarca yönetilmesi durumunda bile aşağıdaki bildirimler ve tazminata ilişkin sınırlamalar ve istisnalar geçerlidir.
 7. GÜNCELLEMELER; TAKİP EDEN SÜRÜMLER.
  1. Microsoft, yazılımda hata düzeltmeleri, güvenlik düzeltmeleri veya başka yanlışlık düzeltmeleri yaparsa, yazılımı güncelleştirmek amacıyla bunları yüklemek için ticari olarak makul çabayı göstereceğinizi kabul edersiniz.
  2. Yazılımın, yazılımın ticari sürümünden önce büyük ölçüde değişebildiğini ve programlarınızın, yazılımın bu sonraki sürümleriyle birlikte çalışamayabileceğini anlar ve kabul edersiniz. Bu anlaşma, eğer varsa, takip eden yayın öncesi sürüm versiyonlarına veya ticari versiyonlara hiçbir hak sağlamaz.
 8. VERİLER. Yazılım, sizin hakkınızda ve yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft’a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak ve ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanabilir. Kullanıcılar bu senaryoların bir çoğunu geri çevirebilir, ancak ürün belgelerinde açıklandığı gibi tümünü geri çeviremez. Yazılımda, yazılımı kullanarak geliştirdiğiniz uygulamaların kullanıcılarından veriler toplamanıza olanak sağlayabilecek bazı özellikler vardır. Bu özellikleri, uygulamalarınızda veri toplanmasına olanak sağlamak üzere kullanırsanız, uygulamalarınızın kullanıcılarına uygun bildirimlerde bulunmak da dahil olmak üzere ilgili yasalara uymanız gerekir. Veri toplama ve kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096. adresindeki yardım belgeleri ve gizlilik bildiriminde bulabilirsiniz. Yazılımı kullanmanız, bu uygulamalara verdiğiniz onay yerine geçer.
 9. GERİ BİLDİRİM. Yazılım hakkında Microsoft’a geri bildirimde bulunursanız, Microsoft’a, ücretsiz olarak, verdiğiniz geri bildirimi herhangi bir yolla ve herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma ve ticari olarak kullanma hakkını tanımış olursunuz. Üçüncü taraflara, geri bildirimi içeren Microsoft yazılımı veya hizmetinin belirli parçalarıyla birlikte kullanmak veya bunlarla arabirim oluşturmak üzere ürünleri, teknolojileri ve hizmetleri için gereken her türlü patent hakkını da ücretsiz olarak vermiş olursunuz. Geri bildiriminizi bunlara dahil ettiğimiz için Microsoft’un yazılımını veya belgelerini üçüncü taraflara lisanslamasını gerektirecek şekilde lisansa tabi bir geri bildirim veremezsiniz. Bu haklar bu anlaşmanın bitiminden sonra da geçerlidir.
 10. MICROSOFT PLATFORMLARI. Yazılım, Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office ve Microsoft SharePoint’ten bileşenler içerebilir. Bu bileşenler, yükleme dizininde bulunan lisans koşullarında veya yazılımın beraberinde bulunan “Lisanslar” klasöründe açıklandığı gibi, ayrı anlaşmalar ve kendi ürün destek ilkeleri tarafından yönetilir.
  1. Microsoft SQL Server
  2. Microsoft Platformu koşullarına ek olarak, bir seferde, yalnızca yazılımı desteklemek amacıyla, bir tek sunucudaki bir fiziksel veya sanal işletim sistemi ortamında SQL Server 2014 Standard Edition’ın yalnızca bir tek örneğini çalıştırabilirsiniz. Bu kullanım için SQL Server CAL’leri gerekmez. Burada belirtildiği gibi SQL Server 2014 Edition’ın bir örneğini çalıştırma hakkınızı kullanmak amacıyla, SQL Server 2014 Edition’ın istediğiniz sayıda örneğini herhangi bir sunucunuzda veya depolama ortamınızda oluşturabilir ve depolayabilirsiniz.
 11. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu anlaşma yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:
  • yazılım üzerinde yapılan güç ölçüm testlerinin sonuçlarının, önceden Microsoft’un yazılı onayı olmadan üçüncü taraflara açıklanması;
  • Yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
  • yalnızca (i) bu kısıtlamaya rağmen ilgili yasa tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında veya (ii) yazılım ile birlikte dahil edilen veya yazılım ile bağlantılı olan GNU İkincil Genel Kamu Lisansı kapsamında lisanslanan tüm kitaplıklardaki değişikliklerin hatalarını ayıklamak için gereken ölçüde, yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek veya assembler diline çevirmek ya da başka şekilde yazılımın kaynak kodunu elde etme girişiminde bulunmak;
  • Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;
  • yazılımı kanuna aykırı bir şekilde kullanmak;
  • yazılımı paylaşmak, yayımlamak veya ödünç vermek veya başkalarının kullanımı için bağımsız barındırılan bir çözüm olarak sağlamak veya yazılımı veya bu anlaşmayı üçüncü bir tarafa devretmek.
 12. İHRACAT KISITLAMALARI. Microsoft yazılımı, çevrimiçi hizmetleri, profesyonel hizmetleri ve ilgili teknolojisi ABD ihracat mevzuatına tabidir. Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri ile ilgili ABD ve diğer devletler tarafından çıkarılan ABD İhracat İdari Yönetmelikler, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemeleri, Yabancı Varlıkları Kontrolü Ofisi yaptırım programları ve son kullanıcı, son kullanım ve varış yeri kısıtlamaları dahil olmak üzere geçerli tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymalısınız. Ek bilgi için bkz. https://www.microsoft.com/exporting.
 13. DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz.
 14. ANLAŞMANIN TAMAMI. Bu anlaşma eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik anlaşmanın tamamını oluşturur.
 15. İLGİLİ YASALAR. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri’nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlali taleplerinde Washington eyaleti yasaları ve diğer tüm taleplerde ise yaşadığınız eyaletin yasaları geçerli olacaktır. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
 16. YASAL ETKİSİ. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülke veya eyaletin kanunlarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, eyaletiniz veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin veya eyaletinizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez. Yukarıdaki hükümlerin sınırlamasına bakılmaksızın, Avustralya için, AVUSTRALYA TÜKETİCİ YASASI KAPSAMINDA KANUNİ GARANTİLERİNİZ BULUNMAKTADIR VE BU KOŞULLARDAKİ HİÇBİR ŞEY BU HAKLARI ETKİLEMEYİ AMAÇLAMAZ.
 17. GARANTİ REDDİ BEYANI YAZILIMIN LİSANSI “OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. MİCROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. MİCROSOFT, BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.
 18. TELAFİLER VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. MİCROSOFT VE TEDARİKÇİLERİNDEN, 5,00 ABD DOLARI’NA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI TELAFİ EDEMEZSİNİZ.

  Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir:

  • Üçüncü tarafların Internet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü tarafların programları ile ilgili konular ve
  • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşmenin ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler.

  Bu sınırlama, Microsoft’un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

EULAID: TFS VS2015_PREV_VSU_GL.1_TRK

Geri Bildirim