Visual Studio Yalıtılmış Kabuğu2023-05-15T12:22:29-07:00

Visual Studio Yalıtılmış Kabuğu

Visual Studio Kabuğu, Visual Studio İş Ortaklarının Visual Studio IDE üzerinde araçlar ve uygulamalar derlemesini sağlar. Tümleşik modu kullanarak, Visual Studio’yu yüklememiş müşterilerin kullanımına yönelik bir Visual Studio uzantısı yayınlayabilirsiniz. Yalıtılmış modda, Visual Studio IDE özelliklerinin bir alt kümesini kullanan özel bir uygulama yayınlayabilirsiniz.

Visual Studio Shell; Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 ve Visual Studio 2010’da kullanılabilir. Visual Studio 2017 ve üzeri sürümleri için kullanılamaz.

Visual Studio Shell indirmelerine ve belgelerine erişmek için aşağıdaki Microsoft Yazılımı Lisans Koşullarını kabul etmelisiniz.

Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları
Microsoft Visual Studio Yalıtılmış ve Tümleşik Kabuklar

Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bağlı bir kuruluşu) ile sizin aranızda yapılan anlaşmayı oluşturur. Bu koşullar yukarıda belirtilen yazılımlar için geçerlidir. Bu koşullar, yazılıma yönelik tüm Microsoft hizmetleri veya güncelleştirmeleri için de bunların farklı olan koşullarını etkilemeyecek şekilde geçerlidir.

Bu lisans koşullarına uymanız durumunda aşağıdaki haklara sahip olursunuz.

1. Kurulum ve Kullanım Hakları.

a. Yükleme ve Kullanım. Siz ve kuruluşunuz, uygulamalarınızı geliştirip test etmek için Visual Studio 2008, Visual Studio 2010, Visual Studio 2012, Visual Studio 2013 veya Visual Studio 2015 ile Visual Studio Yalıtılmış ya da Tümleşik Kabukların (“yazılım” veya “kabuk”) kopyalarını kullanabilirsiniz.

b. Tanıtım Kullanımı. Uygulamalarınızı tanıtırken yazılımı kullanmanız, yukarıda izin verilen kullanımlara dahildir.

c. Örnek Kod ve Şablonlar. Siz ve kuruluşunuz, uygulamalarınızı özelleştirmek için yazılımdaki örnek kodu ve şablonları kullanabilir ve değiştirebilirsiniz.

d. Üçüncü Taraf Bileşenleri. Yazılım, kendisiyle birlikte sunulan Üçüncü Taraf Bildirimleri dosyasında açıklanabileceği gibi ayrı yasal bildirimlere ya da başka anlaşmalara tabi olan üçüncü taraf bileşenler içerebilir. Farklı anlaşmalara tabi olan böyle bileşenler olsa bile aşağıdaki bildirimlerin yanı sıra zararlara ilişkin sınırlamalar ve dışlamalar da geçerlidir.

2. Dağıtılabilir Kod. Yazılım, aşağıdaki koşullara uymanız durumda geliştirdiğiniz uygulamalarda dağıtımını yapabileceğiniz kod içerir. (Bu bölümde kullanılan “dağıtım” terimi, uygulamalarınıza üçüncü tarafların İnternet üzerinden erişmesi için dağıtım gerçekleştirmeyi de kapsar.)

a. Dağıtım Hakları.

 • Kabuk. Microsoft tarafından sağlanan yazılımın değiştirilmemiş nesne kodu formunu kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz. Belirli yapılandırma dosyalarını
  yazılımla ilgili belgelerde belirtildiği gibi değiştirebilirsiniz.
 • Üçüncü Taraf Dağıtımı. Uygulamalarınızın dağıtımcılarına, bu uygulamaların bir parçası olarak yazılımı kopyalayıp dağıtma
  izni verebilirsiniz.

b. Dağıtım Gereksinimleri. Kabuğu dağıtabilmeniz için şu koşulları sağlamanız gerekir:

 • Uygulamalarınızda kabuğa önemli yeni işlevler eklemiş olma;
 • Dağıtımcıların ve dışarıdaki son kullanıcıların yazılımı en az bu sözleşmenin kapsamıyla aynı düzeyde koruyan koşulları kabul etmelerini zorunlu tutma;
 • Uygulamalarınızın dağıtımı ve kullanımına ilişkin herhangi bir yasal talep söz konusu olduğunda, talebin yalnızca yukarıdaki 2. Bölümde açıklandığı gibi, dağıtılabilir kodu temel aldığı durumlar hariç olmak üzere Microsoft’u avukatlık masrafları dahil tüm hak talepleri karşısında ibra edip masun tutma.

c. Dağıtım Kısıtlamaları. Şunları yapamazsınız:

 • Microsoft’un ticari markalarını uygulamalarınızın adlarında ya da uygulamanızın Microsoft kaynaklı olduğunu veya Microsoft tarafından desteklendiğini düşündürecek şekilde kullanmak;
 • Microsoft’un sağlıyor olabileceği herhangi bir ayıklama betiğini dağıtmak veya
 • Yazılımı, herhangi bir bölümü bir Kapsam Dışı Lisansa konu olacak şekilde değiştirmek veya dağıtmak. Kapsam Dışı Lisans kullanım, değişiklik veya dağıtım koşulu olarak (i)yazılımın kaynak kod biçiminde ya da (ii) başkalarının değiştirme hakkı olacağı şekilde ifşa edilmesini veya dağıtılmasını gerektirir.

d. Kabuk için geliştirme. Yazılımla ilgili yukarıda açıklanan gereksinim ve kısıtlamalara ek olarak, yazılımla çalışan uygulamalarınız için aşağıdakiler geçerlidir:

 • Uzantılar ve İşlevsellik Sınırlamaları. Yazılımda uygulanan teknik sınırlamaları etkisiz hale getiren ya da başka bir şekilde herhangi bir Microsoft ürünüyle çok benzer olan veya rekabet eden yazılım işlevleri ya da uzantıları geliştiremez ve başkalarının geliştirmesine olanak tanıyamazsınız.
 • Visual Studio’nun Performansı Düşürülmemelidir. Uygulamalarınızı yüklenmesi, kaldırılması ve çalışması gibi işlemlerin
  Visual Studio ürün ailesinin herhangi bir sürümündeki özellikleri devre dışı bırakmayacak ya da ürünün işlevselliğini etkilemeyecek biçimde tasarlayıp test etmeniz gerekir.

3. Veri.

a. Toplama ve Kullanım. Yazılım, siz ve yazılımı kullanma biçiminiz hakkında bilgi toplayıp Microsoft’a gönderebilir. Microsoft, bu bilgileri hizmetlerin sağlanması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi amacıyla kullanabilir. Ürün belgelerinde açıklandığı gibi bu senaryolardan bir kısmını geri çevirme hakkınız olsa da tümü için aynısı geçerli değildir. Yazılımda, uygulamanızın kullanıcılarından sizin ve Microsoft’un veri toplamasına
olanak tanıyabilecek bazı özellikler de var. Bu özellikleri kullanıyorsanız, uygulamalarınızın kullanıcılarına gerekli bildirimleri sağlama dahil olmak üzere ilgili kanunlara uymanız ve kullanıcılarınıza gizlilik bildirimimizin bir kopyasını sağlamanız gerekir. Gizlilik bildirimimizi burada bulabilirsiniz.
Yardım belgelerinde veri toplama ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve gizlilik bildirimimizi inceleyebilirsiniz. Yazılımı kullanıyor olmanız, bu uygulamaları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

b. Otomatik İndirme Özelliği. Yazılım, müşterinizin makinesinin yazılımı çalıştırmak için gerekli olan .NET Framework gibi Microsoft bileşenleri içerip içermediğini algılayan bir özellik içerir. Müşterinizin makinesinde bu bileşenler yoksa yazılım tarafından otomatik olarak İnternet’ten indirilip yüklenir. Yazılım, kullanıcıya bu bileşenlerin yüklendiğine ilişkin bildirim göndermez. Müşterilerinizi bu otomatik indirme özelliği hakkında bilgilendirmek için tüm ilgili yasalara ve gerekli bildirim yükümlülüklerine uymanız gerekir.

4. Lisans Kapsamı. Yazılım satılmaz, lisanslanır. Bu anlaşma yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft, diğer tüm haklarını saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımla gelen ve yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanmanıza izin veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir.
Şunları yapamayabilirsiniz:

 • yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek;
 • yazılıma dahil edilmiş olabilecek belirli açık kaynak bileşenlerin kullanımına ilişkin üçüncü taraf lisanslama koşullarının kapsamı hariç olmak üzere yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek veya ayrıştırmak ya da başka bir şekilde kaynak kodu elde etmeye çalışmak.
 • yazılımda Microsoft’un veya tedarikçilerinin bildirimlerini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;
 • yazılımı yasalara aykırı herhangi bir biçimde kullanmak veya
 • yazılımı paylaşmak, yayımlamak veya kiralamak ya da yazılımı tek başına bir barındırılan çözüm olarak başkalarının kullanımına sunmak veya yazılımı
  ya da bu anlaşmayı herhangi bir üçüncü tarafa aktarmak.

5. İhracat Sınırlamaları. Hedefler, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin sınırlamalar dahil olmak üzere yazılım için geçerli olan tüm yurt içi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uymalısınız. İhracat kısıtlamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.microsoft.com/exporting adresini ziyaret edin.

6. Destek Hizmetleri. Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz.

7. Anlaşmanın Tamamı.Bu anlaşma ve eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik anlaşmanın tamamını oluşturur.

8. Geçerli Yasalar. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri’nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlaline ilişkin talepler Washington eyaleti kanunlarına, diğer tüm taleplerse yaşadığınız yerin yasalarına tabi olur. Yazılımı başka bir ülkede satın alırsanız o ülkenin yasaları geçerli olur.

9. Tüketici Hakları; Bölgesel Farklılıklar. Bu anlaşma, belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız eyaletin veya ülkenin kanunları kapsamında, tüketici hakları dahil olmak üzere başka haklarınız olabilir. Microsoft ile ilişkinizden ayrı ve bağımsız olarak yazılımı satın aldığınız tarafa karşı da haklarınız olabilir. Bu anlaşma, yaşadığınız eyaletin veya ülkenin kanunlarına göre bu diğer hakların değiştirilmesi yasaksa diğer hakları etkilemez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde satın aldıysanız veya uyulması zorunlu olan bir ülke yasası söz konusuysa sizin için aşağıdaki hükümler geçerli olur:

a. Avustralya. Avustralya Tüketici Mevzuatı uyarınca kanuni garantilere sahipsiniz ve işbu koşullardaki hiçbir husus söz konusu haklara tesir etmeye yönelik değildir.

b. Kanada. Bu yazılımı Kanada’da satın aldıysanız otomatik güncelleme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek ya da yazılımı kaldırarak güncelleştirme almayı durdurabilirsiniz. Bununla birlikte, İnternet’e yeniden bağlandığınızda yazılım, güncelleştirmeleri denetleyip yüklemeye devam eder. Varsa ürün belgelerinde de cihazınıza veya yazılıma özel olarak güncelleştirmelerin nasıl kapatılacağı belirtilmiş olabilir.

c. Almanya ve Avusturya.
(i) Garanti. Uygun şekilde lisanslanan yazılım, yazılımla birlikte verilen Microsoft malzemelerinde de açıklandığı gibi sağlam bir performans sağlayacaktır. Ancak Microsoft, lisanslı yazılıma ilişkin bir sözleşmeli garanti vermez.
(ii) Yükümlülük Sınırlaması. Kasıtlı davranış, ağır ihmal ve Ürün Sorumluluğu Yasasını temel alan hak taleplerinin yanı sıra bireysel ölüm ya da fiziksel yararlanma söz konusu olduğunda Microsoft, kanunlar doğrultusunda sorumluluk kabul eder.

Bir önceki madde (ii) doğrultusunda Microsoft, yerine getirilmesi anlaşmanın performansını artırırken, ihlal edilmesi anlaşmanın amacını boşa çıkaran ve bir tarafın koşullara uyulacağına dair sürekli güvenini zedeleyen bu tür somut sözleşme yükümlülüklerini (“ana yükümlülükler” denir) ihlal etmesi durumunda yalnızca hafif ihmalden sorumlu olur. Hafif ihmalin söz konusu olduğu diğer durumlarda
Microsoft, hafif ihmalden sorumlu olmaz.

10. Garanti Bildirimi. Yazılım “olduğu gibi” lisanslanır. kullanım ile ilgili riskler size aittir. Microsoft açık bir garanti, teminat veya koşul sağlamaz. Microsoft, yerel yasalarınız çerçevesinde izin verildiği ölçüde, katkı sahipleri, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme teminatlarını açık bir şekilde dışlar.

11. Zararlara İlişkin Sınırlama VE Dışlama. Microsoft ve tedarikçilerinden yalnızca 5,00 ABD Dolarına kadar olan doğrudan zararlar için tazminat alabilirsiniz. Dolaylı, kayıp kar, özel,dolaylı veya arızi hasarlar dahil olmak üzere başka hiç bir hasarı karşılayamazsınız.

Bu sınırlama, (a) üçüncü taraf site veya uygulamalardaki yazılımlar, hizmetler ve içerikler (kod dahil) ile ilgili her şeyin yanı sıra (b) sözleşme ihlali; garanti, teminat veya koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal veya diğer haksız fiiller için yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Bu sınırlama, Microsoft’un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz müsbet zararlarla bağlantılı, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

Visual Studio 2010

KB3107629

Visual Studio 2015

Tümleşik Kabuk Yalıtılmış Kabuk
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (cs-CZ) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (cs-CZ)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (de-DE) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (de-DE)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (en-US) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (en-US)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (es-ES) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (es-ES)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (fr-FR) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (fr-FR)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (it-IT) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (it-IT)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (ja-JP) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (ja-JP)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (ko-KR) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (ko-KR)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (pl-PL) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (pl-PL)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (pt-BR) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (pt-BR)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (ru-RU) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (ru-RU)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (tr-TR) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (tr-TR)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (zh-CN) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (zh-CN)
Visual Studio 2015 Tümleşik Kabuk – Dil Paketi (zh-TW) Visual Studio 2015 Yalıtılmış Kabuk – Dil Paketi (zh-TW)

Geri Bildirim