Visual Studio – centrum aplikací | Visual Studio2023-05-15T12:52:16-07:00
Visual Studio App Center logo

Visual Studio App Center

Integrované vývojářské služby pro vytváření, testování, vydávání a monitorování mobilních a desktopových aplikací

Obrázek pro video VSAC
Swift logo Obj-C logo Java logo Xamarin logo React logo

Rychlejší a jistější dodávání kvalitnějších aplikací

Automatizujte životní cyklus svých aplikací pro iOS, Android, Windows a macOS. Připojte své úložiště a během několika minut můžete sestavovat v cloudu, testovat na tisících skutečných zařízení, distribuovat testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi a monitorovat reálné využití díky datům o chybách a analytickým datům. Vše na jednom místě.

Průběžná integrace během několika minut

Rychlejší a častější sestavování aplikací

Průběžná integrace – snadné
Stálá kvalita – důležité

Stálá kvalita na skutečných zařízeních

Dodávání kvalitnějších aplikací s jistotou

Automatizujte testy uživatelského rozhraní na tisících skutečných zařízení a stovkách konfigurací v cloudu s využitím oblíbených rozhraní, jako je Appium, Espresso nebo XCUITest. Testujte všechny interakce s uživatelským rozhraním, které uživatel může provést, a diagnostikujte chyby a problémy s výkonem při každém sestavení. Můžete přitom využít podrobné záznamy sledování, snímky obrazovky a protokoly.

Průběžné doručování, které funguje

Snadné nasazení kdekoli

Svou aplikaci můžete distribuovat testerům beta verzí a uživatelům na platformě Android, iOS, Windows a macOS při každém potvrzení nebo na vyžádání. Různým skupinám testerů můžete odesílat různá sestavení a upozorňovat je prostřednictvím aktualizací přímo v aplikaci. Až budete připraveni, můžete vydat verzi v Apple App Store, Google Play a Microsoft Intune.

Průběžné doručování

Růst díky průběžnému učení

Užitečné zprávy o chybách

Monitorujte stav svojí aplikace s využitím pokročilých možností, jako jsou inteligentní seskupování a správa chyb, rychlejší ladění s mapováním symbolů a podrobné zprávy o chybách. Získávejte upozornění a opravujte problémy okamžitě při jejich vzniku.

Analýza v reálném čase

Rozšiřte svou cílovou skupinu tím, že se zaměříte na to, co je důležité, a využijete přitom podrobné informace o relacích uživatelů, nejčastějších zařízeních, verzích operačních systémů, analýzy chování a snímače událostí pro své aplikace pro iOS, Android, Windows a macOS. Jednoduše vytvářejte vlastní události a sledujte cokoli.

snímek obrazovky s přehledem analýz

Flexibilita a možnost volby

Vyberte si na platformě App Center jen ty služby, které potřebujete

Máte vlastní analytické řešení? Používáte jinou platformu pro distribuci beta verzí? Žádný problém. Naše open source sady SDK a rozhraní API umožňují integrovat z centra aplikací pouze služby, které potřebujete.

ikony opensourcových sad SDK a rozhraní API

Automatizace životního cyklu vývoje aplikací pro iOS, Android, Windows a macOS

1. Integrace pomocí CocoaPods

Pokud jste si nástroj CocoaPods ještě nenainstalovali, stáhněte si aplikaci nebo na terminálu spusťte tento příkaz:

$ sudo gem install cocoapods

Pokud ještě nepoužíváte CocoaPods, vytvořte soubor Podfile spuštěnímpod init v kořenovém adresáři vaší aplikace.

Do souboru Podfile přidejte následující kód, kterým do své aplikace zahrnete všechny služby z centra aplikací:

pod ‘AppCenter’

Uložte soubor a v terminálu spusťte tento příkaz:

$ pod install

Otevřít.xcworkspace pro vaši aplikaci.

2. Spuštění sady SDK

OtevřeteAppDelegate.swift a přidejte následující řádky pod vlastní příkazy importu.

import AppCenter
import AppCenterAnalytics
import AppCenterCrashes

Ve stejném souboru přidejte následující kód dodidFinishLaunchingWithOptions metodu delegáta.

MSAppCenter.start(“2b17e7b3-f7d8-4f72-8245-48d873b9ed6e”, withServices:[
MSAnalytics.self,
MSCrashes.self
])

1. Integrace pomocí CocoaPods

Pokud jste si nástroj CocoaPods ještě nenainstalovali, stáhněte si aplikaci nebo na terminálu spusťte tento příkaz:

$ sudo gem install cocoapods

Pokud ještě nepoužíváte CocoaPods, vytvořte soubor Podfile spuštěnímpod init v kořenovém adresáři vaší aplikace.

Do souboru Podfile přidejte následující kód, kterým do své aplikace zahrnete všechny služby z centra aplikací:

pod ‘AppCenter’

Uložte soubor a v terminálu spusťte tento příkaz:

$ pod install

Otevřít.xcworkspace pro vaši aplikaci.

2. Spuštění sady SDK

OtevřeteAppDelegate.m a přidejte následující řádky pod vlastní příkazy importu.

@import AppCenter;
@import AppCenterAnalytics;
@import AppCenterCrashes;

Ve stejném souboru přidejte následující kód dodidFinishLaunchingWithOptions metodu delegáta.

[MSAppCenter start:@”2b17e7b3-f7d8-4f72-8245-48d873b9ed6e” withServices:@[MSAnalytics class],[MSCrashes class]
];

1. Přidání sady SDK do projektu

Vapp/build.gradle přidejte následující řádky:

dependencies {
def AppCenterSdkVersion = ‘1.0.0’
compile “com.microsoft.appcenter:appcenter-analytics:${appCenterSdkVersion}”
compile “com.microsoft.appcenter:appcenter-crashes:${appCenterSdkVersion}”
}

2. Spuštění sady SDK

Otevřete třídu hlavní aktivity vaší aplikace a přidejte následující příkazy importu.

import com.microsoft.appcenter.AppCenter;
import com.microsoft.appcenter.analytics.Analytics;
import com.microsoft.appcenter.crashes.Crashes;

VyhledejteonCreate a přidejte následující kód.

AppCenter.start(getApplication(), “0dbacd70-10a8-4ba3-b13b-44eb2125d559”,
Analytics.class, Crashes.class);

1. Přidání balíčků NuGet do řešení

VyhledatApp Center a ve výsledcích najděte následující balíčky:
• Pokud jste na počítači Mac, vyberteApp Center Analytics ,App Center Crashes a přidejte oba balíčky.
• Pokud jste ve Windows, nainstalujteMicrosoft.AppCenter.Analytics aMicrosoft.AppCenter.Crashes balíčky.

Pokud používáte sadu SDK centra aplikací v přenositelném projektu, je nutné nainstalovat balíčky v přenositelném projektu i v projektu pro iOS.

2. Spuštění sady SDK

V
aplikaceAppDelegate.cs přidejte následujícíusing .

using Microsoft.AppCenter;
using Microsoft.AppCenter.Analytics;
using Microsoft.AppCenter.Crashes;

Ve stejném souboru přidejte do metodyFinishedLaunching() metoda.

AppCenter.Start(“8abff201-dc8e-4068-b0d0-15b80d46b181”,
typeof(Analytics), typeof(Crashes));

1. Přidání sady SDK do projektu

V okně terminálu otevřeném v kořenovém adresáři projektu pro React Native zadejte následující řádek, kterým do své aplikace přidáte služby chyb a analýz:

$ npm install appcenter appcenter-analytics appcenter-crashes –save

2. Připojení sady SDK

Připojte moduly plug-in k aplikaci React Native pomocí příkazu react-native link. Tento příkaz připojí všechny nainstalované moduly plug-in pro React Native.

$ react-native link

Sada SDK pro každou platformu požádá o tajný kód aplikace, který se přiřazuje v centru aplikací. Tajný kód již může být předem vyplněný a zobrazený vedle dotazu. Pokud je předem vyplněný tajný kód správný, stiskněte Enter a pokračujte.

What is the Android app secret? 49deeb18-5fcc-4bf9-b5b0-1cb3aa5bd5e3
What is the iOS app secret? (From corresponding iOS app in App Center)

Sada SDK se dále zeptá, jestli se mají zprávy o chybách a události uživatelů odesílat automaticky, což doporučujeme pro usnadnění nastavení. Pokud chcete mít větší kontrolu nad ochranou osobních údajů uživatelů, tuto možnost zamítněte.

App Center vám pomůže vytvářet, testovat, nasazovat a monitorovat aplikace – pro iOS, Android, Windows a macOS na jednom místě.

Integrace pomocí nástrojů, které už používáte

Rychlejší dodávání prvotřídních aplikací pro iOS, Android, Windows a macOS

Váš názor