Podpora pro předplatná sady Visual Studio - Visual Studio Skip to content
Podpora pro předplatná sady Visual Studio2020-06-23T09:52:05-07:00

Podpora pro předplatné

Projděte si nejčastější dotazy, kde najdete odpovědi na běžné dotazy týkající se podpory pro předplatná, účty a fakturaci. Pro přepínání mezi předplatitelem a správcem použijte tlačítka napravo.

Nejčastější dotazy

K portálu pro správu předplatných sady Visual Studio můžete získat přístup tak, že se připojíte k webu https://manage.visualstudio.com a přihlásíte se pomocí e-mailové adresy přidružené k vašemu účtu správce. Pokud nejste správce, může vás přidat supersprávce účtu.

Proces správy správců se liší v závislosti na způsobu, jakým vaše organizace nakupuje předplatná. Další informace najdete na následujících odkazech:

Na webové stránce pro správce najdete všechny aktuální informace, videa a důležité odkazy. Písemné pokyny ke správcovství pak najdete v naší dokumentaci.
Pokud jste supersprávce, můžete přidávat nebo odebírat ostatní supersprávce nebo správce. Správci můžou přidávat nebo odebírat pouze předplatitele a na webu manage.visualstudio.com se jim nezobrazí karta Spravovat správce.

Správa správců:

 1. V horní části stránky na webu manage.visualstudio.com vyberte kartu Spravovat správce.
 2. Při přidání vyberte Přidat a zadejte jméno a e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete přidat, v rozevírací nabídce vyberte odpovídající smlouvu, vyberte jazyk uvítacího e-mailu, který se jim odešle, a vyberte supersprávce.
 3. Při odebrání stačí vybrat uživatele, kterého chcete odebrat, a vybrat Odstranit.

Cloudová předplatná spravují správci, kteří jsou přiřazeni k předplatnému Azure použitému k jejich nákupu. Vlastník předplatného se automaticky přiřadí jako první správce.

Přiřazení dalších správců:

 1. Připojte se k webu Azure Portal na adrese portal.azure.com.
 2. Přihlaste se k účtu, který jste použili k nákupu cloudových předplatných sady Visual Studio.
 3. V levém navigačním podokně se posuňte dolů k části Cost Management a fakturace.
 4. V seznamu Moje předplatná zvolte předplatné Azure, které jste použili k nákupu.
 5. V horní části seznamu v levém navigačním podokně klikněte na Řízení přístupu.
 6. V horní části stránky klikněte na kartu Přidat.
 7. V kontextovém podokně na pravé straně klikněte na jméno předplatitele, ze kterého chcete udělat správce.
 8. V horní části podokna klikněte na rozevírací nabídku Role, posuňte se dolů a vyberte Správce uživatelských přístupů.
 9. Klikněte na Uložit.

Další informace o správě cloudových předplatných

Předplatná můžete přiřazovat postupně jednotlivým koncovým uživatelům, případně můžete pomocí funkce Hromadné přidání rychle a snadno nahrát velký počet předplatitelů najednou.

Individuální přiřazení předplatných:

 1. V horní části stránky na webu manage.visualstudio.com vyberte kartu Spravovat předplatitele.
 2. Vyberte Přidat a zadejte jméno a e-mailovou adresu uživatele, kterému chcete přiřadit předplatné.
  1. Pokud vaše organizace využívá Azure Active Directory, v poli pro jméno se budou vyhledávat lidé v aktuálním adresáři. Uživatele můžete vybrat z výsledků hledání nebo přidat ručně.
 3. Pokud chcete předplatiteli po přihlášení k portálu předplatných sady Visual Studio umožnit přístup ke stažení softwaru, nezapomeňte v části Nastavení stahování ponechat zapnutý přepínač Stahování.
 4. Vyplňte část Předvolby komunikace, abychom věděli, v jakém jazyce máme předplatiteli odeslat e-mail o přiřazení.
 5. Pokud chcete k přiřazení přidat nějaké poznámky, udělejte to v části Reference.
 6. Výběrem možnosti Přidat v dolní části kontextového panelu dokončete přiřazení předplatného. Předplatitel obdrží e-mail a může okamžitě začít používat své předplatné sady Visual Studio (od předplatitele se nevyžaduje aktivace).

Hromadné přiřazení předplatných:

 1. V horní části stránky na webu manage.visualstudio.com vyberte kartu Spravovat předplatitele.
 2. Vyberte Hromadné přidání, stáhněte si šablonu aplikace Excel a uložte si její lokální kopii.
 3. Vyžaduje se vyplnění všech polí s výjimkou pole Reference.
  1. Aby bylo nahrání bezproblémové, dodržujte následující osvědčené postupy:
   1. Ujistěte se, že žádné z polí formuláře neobsahuje čárky.
   2. Odstraňte mezery na začátku a konci polí formuláře.
   3. Ujistěte se, že jména a příjmení skládající se z více částí neobsahují mezery mezi jednotlivými částmi (pokud má například jméno uživatele dvě části jako Maggie May, mělo by se zadat jako MaggieMay).
 4. Vraťte se na web manage.visualstudio.com, vyberte Hromadné přidání a nahrajte uloženou kopii šablony aplikace Excel.
 5. Po úspěšném nahrání se zobrazí stránka s potvrzením a seznam předplatitelů s vašimi novými předplatiteli. Předplatitelé obdrží e-mail a můžou okamžitě začít používat svá předplatná sady Visual Studio (od předplatitelů se nevyžaduje aktivace).

Další informace o rychlém a snadném přiřazování předplatných najdete v tématu věnovaném přiřazování předplatných na portálu správce předplatných sady Visual Studio.

Pokud jste zákazník MPN:

Předplatná sady Visual Studio můžou využívat partneři, kteří získají oprávnění nebo kteří si v MPN zakoupí akční balíček. Licence těchto předplatných jsou vázané na uživatele a předplatná platí pouze v případě, že jsou přiřazená konkrétně pojmenovaným uživatelům, kteří pracují pro partnerskou společnost. Předplatná by se měla přiřadit na webu Partner Membership Center. Zjistěte, jak spravovat předplatná sady Visual Studio nabízená pomocí programu Microsoft Partner Network (MPN), nebo si přečtěte podrobné informace v tématu Předplatná sady Visual Studio nabízená partnerům v programu Microsoft Partner Network (MPN).

Cloudová předplatná spravují správci, kteří jsou přiřazeni k předplatnému Azure použitému k jejich nákupu. Vlastník předplatného se automaticky přiřadí jako první správce.

Přiřazení dalších správců:

 1. Připojte se k webu Azure Portal na adrese portal.azure.com.
 2. Přihlaste se k účtu, který jste použili k nákupu cloudových předplatných sady Visual Studio.
 3. V levém navigačním podokně se posuňte dolů k části Cost Management a fakturace.
 4. V seznamu Moje předplatná zvolte předplatné Azure, které jste použili k nákupu.
 5. V horní části seznamu v levém navigačním podokně klikněte na Řízení přístupu.
 6. V horní části stránky klikněte na kartu Přidat.
 7. V kontextovém podokně na pravé straně klikněte na jméno předplatitele, ze kterého chcete udělat správce.
 8. V horní části podokna klikněte na rozevírací nabídku Role, posuňte se dolů a vyberte Správce uživatelských přístupů.
 9. Klikněte na Uložit.

Další informace o správě cloudových předplatných

Osoby s přiřazeným předplatným budou dostávat pravidelné zprávy od týmu sady Visual Studio, mezi které patří i e-mail s informací o přiřazení předplatného. Pokud se tyto e-maily mají odesílat na jinou e-mailovou adresu, než kterou používají k přihlášení k portálu předplatných sady Visual Studio nebo integrovanému vývojovému prostředí (IDE) sady Visual Studio, můžete při přidávání předplatitele nebo úpravě stávajícího předplatitele přidat e-mailovou adresu pro oznámení.

Můžete exportovat předplatitele z předchozí smlouvy a pomocí tlačítka Hromadné přidání je přidat k nové smlouvě. Poznámka: Vaši předplatitelé po přiřazení nového předplatného obdrží e-mail. Další informace o exportu předplatitelů a používání funkce Hromadné přidání

Pokud v předchozí smlouvě máte více než 200 předplatitelů, může vám pomoct náš tým podpory. Vyberte Account, Subscription and Billing Support (Podpora k účtům, předplatným a fakturaci) a vyberte vaši zemi. V závislosti na vašem umístění může být k dispozici podpora přes e-mail, chat nebo telefon.

Předplatným se vždy přiřadí nejlepší dostupné datum ukončení. Například pokud jsou v rámci vaší smlouvy objednávky, z nichž jedna má datum ukončení 20. 6. 2020 a druhá má datum ukončení 20. 6. 2021, první předplatné, které se z těchto dvou dostupných objednávek přiřadí, se ukončí 20. 6. 2021. Pokud máte důvěryhodnou smlouvu v přetíženém stavu, datum ukončení bude 3 roky od data přiřazení předplatného.
Platnost smluv SLP a MPSA nikdy nevyprší, ale v současné době je na našem portálu při zřizování smlouvy potřeba zvolit datum ukončení. Pro všechny objednávky v rámci smlouvy SLP v současné době používáme datum ukončení, které je více než 20 let v budoucnosti. Pokud v rámci smlouvy SLP máte více objednávek z různých dnů, budou mít rozdílná data ukončení.

Počet nalezených výsledků: 0.

Po přiřazení předplatného pomocí portálu správce sady Visual Studio je předplatné okamžitě aktivní a může se začít používat. Předplatitel se může okamžitě přihlásit k portálu pro předplatitele sady Visual Studio nebo integrovanému vývojovému prostředí (IDE) sady Visual Studio a obdrží uvítací e-mail s informací o přiřazení předplatného.
Na stránce výhod předplatného sady Visual Studio si můžete prohlédnout a porovnat úplný seznam výhod a softwaru ke stažení v rámci předplatného sady Visual Studio v závislosti na úrovni předplatného.
V závislosti na konkrétním produktu, který si předplatitel stáhne, ho bude možné aktivovat přihlášením pomocí e-mailové adresy vázané k předplatnému nebo uplatněním kódu Product Key na portálu pro předplatitele sady Visual Studio.
Pokud má vaše organizace smlouvu Enterprise pro Azure, vaši vývojáři mají na výběr mezi 50 až 150 USD v kreditech Azure nebo cenami pro vývoj a testování s 50% slevou. Obojí ve stejném předplatném využít nemůžou. Podrobnosti o tom, jak vývojářům povolit možnost cen pro vývoj a testování, najdete ve videu Pomozte vašim předplatitelům s využitím Azure na maximum.

Počet nalezených výsledků: 0.

Účet Microsoft (MSA) je osobní e-mailový účet vlastněný jednotlivcem, který umožňuje přístup ke službám Microsoftu, když organizace nepoužívá spravovaného tenanta pro Office 365 nebo Azure Active Directory. Pracovní účet vlastní organizace, která ho vydala, a slouží k přístupu ke službám v tenantech Office 365 nebo Azure Active Directory. Úplné informace o rozdílech mezi účty MSA a pracovními účty najdete v tématu Informace o rozdílech při používání účtů MSA (účtů Microsoft) a pracovních účtů (Azure Active Directory nebo Office 365) a o možném vlivu na vaši organizaci.

Přidáním alternativního účtu získají vývojáři přístup k některým výhodám předplatného sady Visual Studio (integrované vývojové prostředí sady Visual Studio, Azure DevOps a Azure) pomocí jiné identity, než ke které je předplatné přiřazené. Tato možnost nezajistí kopii předplatného pro druhý účet, pouze umožní přístup k příslušným dvěma výhodám pomocí alternativního účtu. Další informace o identitách předplatného sady Visual Studio

Počet nalezených výsledků: 0.

Proces prodloužení předplatného závisí na způsobu jeho nákupu.

Maloobchodní prodej: V případě předplatných zakoupených přes Microsoft Store se připojte k Microsoft Storu a v části Podnikový software se posuňte dolů k části Visual Studio, kde se zobrazí dostupná předplatná. Nezapomeňte vybrat úroveň prodlouženého předplatného a aktivovat ho tady: https://my.visualstudio.com/subscriptions/activate.

Cloudová předplatná: Pokud používáte cloudová předplatná, nemusíte je prodlužovat. Dokud je nezrušíte, prodlužují se automaticky. Další informace o nákupu cloudových předplatných

Multilicence: Pokud chcete prodloužit předplatná zakoupená prostřednictvím multilicenčních programů, obraťte se na svého prodejce. Najděte si prodejce ve vaší oblasti.

Při zrušení cloudového předplatného sady Visual Studio dojde ke zrušení automatického prodlužování. Předplatné bude fungovat dál až do normálního data prodloužení a pak jeho platnost vyprší. Po vypršení platnosti předplatného už předplatitel sady Visual Studio nebude moct využívat sadu Visual Studio ani další výhody, které se s ním pojí.

U měsíčních cloudových předplatných ke zrušení dojde první den následujícího měsíce. Pokud zrušíte pouze některá ze svých měsíčních cloudových předplatných, nezapomeňte první den následujícího měsíce odebrat uživatele, abyste zajistili, že ti správní lidé budou mít i nadále přiřazená aktivní předplatná.

U ročních cloudových předplatných ke zrušení dojde první den měsíce následujícího 12 měsíců od původního nákupu nebo 12 měsíců od posledního ročního poplatku za prodloužení. Pokud jste si například 3. ledna 2018 koupili roční cloudové předplatné sady Visual Studio Professional, toto předplatné zůstane aktivní až do 1. února 2019, kdy dojde k jeho automatickému prodloužení o další rok. Pokud kdykoli mezi tímto datem a 1. únorem 2020 předplatné zrušíte, platnost předplatného vyprší 1. února 2020. Za předčasné zrušení ročních cloudových předplatných před uplynutím celého roku není žádná sleva.

Další informace o cloudových předplatných najdete v tématu věnovaném způsobu zpracování poplatků.

Počet nalezených výsledků: 0.

Pokud chcete získat přístup k předplatnému, měli byste se přihlásit pomocí e-mailové adresy, ke které je předplatné přiřazené. Předplatná se ve většině případů přiřazují v práci nebo ve škole, takže byste k přihlášení k portálu pro předplatitele měli použít svůj pracovní nebo školní účet a odpovídající přihlašovací údaje.
Pokud si nejste jistí, jaký je váš pracovní e-mail nebo jaké jsou vaše přihlašovací údaje AAD, měli byste se obrátit na správce sítě. Z důvodu ochrany osobních údajů Microsoft nemůže poskytovat informace o přihlašovacích údajích.

Pokud jste své předplatné získali v práci nebo ve škole, můžete se s žádostí o pomoc obrátit na správce uvedené ve smlouvě. Stačí se připojit k webu https://my.visualstudio.com/subscriptions a kliknout na tlačítko Kontaktovat mého správce. Další informace najdete v našem článku věnovaném kontaktování správce předplatného.

Informace o vašich předplatných jsou k dispozici na portálu pro předplatitele. Pokud chcete zobrazit seznam vašich předplatných a informace, jako jsou data vypršení platnosti a informace o podpoře, připojte se k webu https://my.visualstudio.com/subscriptions. Na této stránce můžete také prodloužit maloobchodní předplatná.

Cloudová předplatná zakoupená přes Visual Studio Marketplace se prodlužují automaticky, takže pokud používáte měsíční nebo roční cloudové předplatné, nemusíte si dělat starosti s vypršením jeho platnosti, dokud ho sami nezrušíte.

Přidáním alternativního účtu k předplatnému sady Visual Studio získáte přístup k výhodám předplatného, jako jsou Azure DevOps a Azure, pomocí jiné identity, než ke které je předplatné přiřazené. Tato funkce byla v minulosti k dispozici pouze v případě, že vaše předplatné sady Visual Studio (VS) bylo přiřazeno k účtu Microsoft (MSA). Rozšířili jsme tuto funkci na pracovní nebo školní účty v Azure Active Directory (Azure AD).

Tato možnost nezajistí kopii předplatného pro druhý účet, pouze umožní přístup k příslušným dvěma výhodám pomocí alternativního účtu.
Pro všechna předplatná můžete přidat pracovní nebo školní účet, abyste pomocí tohoto účtu mohli využívat výhody, které vyžadují přihlášení (integrované vývojové prostředí sady Visual Studio, Azure DevOps a Azure).

Přidání alternativního ID je snadné. Připojte se k adrese https://my.visualstudio.com/subscriptions, klikněte na Přidat alternativní účet, zadejte e-mailovou adresu a klikněte na Přidat. Další informace o používání alternativních identit najdete v našem článku o alternativních identitách.

Počet nalezených výsledků: 0.

Dostupnost softwaru ke stažení závisí na konkrétních předplatných. Pokud máte více než jedno předplatné, ve všech předplatných se zobrazí soubory ke stažení pro předplatné nejvyšší úrovně. Díky tomu můžete snadno získávat požadované soubory ke stažení bez přepínání mezi předplatnými.

Podívejte se na tento seznam souborů ke stažení dostupných podle úrovně předplatného.

Další informace o souborech ke stažení najdete v následujících článcích:

Produkty ne vždy vyžadují aktivaci. V některých případech je možné jeden kód použít několikrát. Obecně platí, že pokud se vyžaduje kód Product Key, během procesu instalace nebo při prvním použití se zobrazí výzva k jeho zadání.

Kódy Product Key můžete získat na dvou místech:

 • Při stahování produktu můžete kliknout na odkaz Získat kód uvedený vedle stahovaného produktu.
 • Kódy najdete také na portálu pro předplatitele na stránce Kódy Product Key.

Další informace o získání a používání kódů Product Key najdete v těchto článcích:

Pokud chcete mít přístup ke svým kódům Product Key i po vypršení platnosti vašeho předplatného, musíte vyžádané kódy exportovat dříve, než předplatné vyprší. Po vypršení jeho platnosti už kódy nebudete moct získat.

Pokud chcete exportovat své kódy, stačí úplně vpravo na stránce Kódy Product Key kliknout na odkaz Exportovat všechny kódy. Vytvoří se soubor XML s názvem KeysExport.xml a budete mít možnost soubor otevřít nebo uložit. Bude potřeba otevřít soubor pomocí aplikace, která je schopná zpracovávat soubory XML. Soubor můžete otevřít například jako sešit jen pro čtení v aplikaci Excel. Tento soubor bude obsahovat všechny kódy, které jste si vyžádali, i všechny statické kódy, které se automaticky vyžádaly za vás.

Počet nalezených výsledků: 0.

Dostupné výhody se liší podle úrovně předplatného a můžou se změnit. Pokud chcete zjistit, které výhody jsou pro jednotlivé úrovně předplatného k dispozici, navštivte prosím web https://visualstudio.microsoft.com/cs/vs/benefits/. Můžete vybrat předplatné, které vás zajímá, a potom zjistit, které výhody jsou k dispozici v různých kategoriích – Nástroje, Azure, Software a stažení, Služby, Školení a Podpora.

Stejně jako se liší typy výhod, liší se také způsoby jejich aktivace a používání. Řadu z našich výhod například poskytují partneři a procesy nastavení účtů, instalace softwaru a používání online prostředků se výrazně liší.

Pro jednotlivé výhody, které jsou k dispozici na portálu pro předplatitele, jsme připravili články obsahující například informace o tom, jaká předplatná je zahrnují, a postup jejich aktivace.

Pokud se chcete dozvědět víc, přejděte na web https://docs.microsoft.com/visualstudio/subscriptions, v levém navigačním podokně klikněte na Předplatná a zvolte Výhody.

Počet nalezených výsledků: 0.

Pokud aktuálně máte maloobchodní předplatné, můžete ho prodloužit dvěma způsoby:

Poznámka: Abyste měli nárok na ceny po prodloužení, musíte předplatné prodloužit do 30 dnů od vypršení platnosti.

Měsíční i roční cloudová předplatná se prodlužují automaticky, dokud je nezrušíte, takže pro jejich prodloužení není potřeba provádět žádnou akci.

Počet nalezených výsledků: 0.

Za využívání těchto kreditů se neúčtují žádné poplatky. Jsou součástí vašeho předplatného sady Visual Studio. Když vyčerpáte kredit přidělený pro daný měsíc, nebudete ho moct dál využívat, dokud se další měsíc neresetuje.

Informace o nastavení kreditů Azure najdete v našem článku věnovaném kreditu Azure v části Postup aktivace.

Měsíční kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio jsou určené výhradně k individuálnímu použití pro účely vývoje a testování. Pokud chcete spouštět produkční úlohy, musíte upgradovat na placené předplatné Azure, například předplatné s průběžnými platbami.

Kredity je potřeba aktivovat pomocí e-mailu přidruženého k vašemu předplatnému sady Visual Studio nebo pomocí alternativního účtu (další informace o používání alternativních identit najdete v našem článku věnovaném alternativním identitám).

Na předplatná Azure vytvořená prostřednictvím výhody Předplatná sady Visual Studio se můžou vztahovat omezení, která neplatí pro placená předplatná. V některých oblastech možná nebude možné vytvářet virtuální počítače a služby Azure a určité typy služeb nemusí být k dispozici. Výchozí kvóta může být nižší než u placených předplatných.

Slučování kreditů do společného fondu není k dispozici. Tato výhoda je určená k osobnímu použití předplatitelem sady Visual Studio.

Měsíční kredit Azure pro předplatitele sady Visual Studio je určený pouze k vývoji a testování a nevztahuje se na něj finančně zajištěná smlouva SLA. Vyhrazujeme si právo pozastavit jakoukoli instanci (virtuální počítač nebo cloudovou službu), která běží nepřetržitě déle než 120 hodin nebo u které zjistíme, že se používá pro produkční účely. Tuto schopnost zpřístupňujeme pro předplatitele sady Visual Studio na základě nejvyššího úsilí a její dostupnost není nijak zaručená.

Měsíční kredit se nevztahuje na nákup následujících služeb:

 • Plány podpory
 • Application Insights
 • Předplatná sady Visual Studio
 • Azure DevOps
 • Visual Studio App Center
 • Produkty jiných značek
 • Produkty prodávané přes Visual Studio Marketplace
 • Produkty prodávané jiným způsobem odděleně od Azure (například Azure Active Directory Premium)

Abyste si mohli koupit tyto služby, musíte odebrat svůj limit útraty a zadat platební kartu pro účely fakturace.

Další informace o principech fungování kreditů Azure najdete na naší stránce Měsíční kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio.

Počet nalezených výsledků: 0.

Nenašli jste to, co potřebujete? Kontaktujte nás.

Zákazníky hledající podporu upozorňujeme, že naše doba odezvy je v současnosti delší, než se očekávalo. Vážíme si vaší trpělivosti a pracujeme na tom, abychom všechny dotazy zpracovali co nejrychleji.

Váš názor