Feedback

/Visual Studio IDE | Microsoft Visual Studio
Visual Studio IDE | Microsoft Visual Studio 2018-08-17T13:46:42+00:00

Integrované vývojové prostředí (IDE) nástroje Visual Studio

Plnohodnotné integrované vývojové prostředí (IDE)
pro Android, iOS, Windows, web i cloud
Plnohodnotné integrované vývojové prostředí (IDE)
pro Android, iOS, macOS, web i cloud

Novinky v sadě Visual Studio

Plně vybavené integrované vývojové prostředí (IDE) a produktivita pro každou aplikaci.

Integrované vývojové prostředí (IDE) zaměřené na mobilní a cloudové služby. Vytvořeno pro Mac.

Získejte nejnovější funkce, které ještě nejsou v sadě Visual Studio 2017.

Visual Studio 2017 RC IDE

Plně vybavené integrované vývojové prostředí (IDE) a produktivita pro každou aplikaci.

Visual Studio for Mac IDE

Integrované vývojové prostředí (IDE) zaměřené na mobilní a cloudové služby. Vytvořeno pro Mac.

Rychlá navigace, psaní a opravy kódu

Visual Studio umožňuje přesné a efektivní vytváření kódu bez ztráty kontextu aktuálního souboru. Můžete si snadno přiblížit podrobnosti, jako je struktura volání, související funkce, vrácení se změnami a stav testování. Naše funkce můžete dál využít k refaktoringu, identifikaci a řešení potíží s kódem.
Další informace

Visual Studio IDE Screenshot

Snadné ladění, profilování a diagnostika

Pomocí ladicího programu sady Visual Studio můžete rychle vyhledávat a opravovat chyby napříč jazyky, místně i vzdáleně, a s využitím historických dat vašeho kódu. Díky nástrojům profilace dokážete najít a diagnostikovat problémy s výkonem, aniž byste museli opustit ladicí pracovní postup.
Další informace

Screenshot of debugging tools

Vytvářejte vysoce kvalitní kód s využitím komplexních testovacích nástrojů.

Testovací nástroje sady Visual Studio vám pomohou zajistit vysoce kvalitní software. Využijte tyto nástroje k plánování, spouštění a sledování všech testovacích operací. Udržte si přehled o vašem testovacím plánu pomocí kvalitních metrik, indikátorů a komplexního generování sestav o stavu testování.
Další informace

Screenshot of tests in Visual Studio IDE

Správa verzí, flexibilita, efektivní spolupráce

Zdrojový kód si můžete spravovat v úložištích Git, jejichž hostitelem je libovolný poskytovatel, včetně GitHubu. Nebo můžete ke správě kódu a řešení chyb a pracovních položek pro celý projekt využívat službu Visual Studio Team Services.
Další informace

Screenshot of comments on code

Přizpůsobení sady Visual Studio

Funkce sady Visual Studio můžete rozšířit využitím nástrojů, ovládacích prvků a šablon od Microsoftu, partnerů a komunity. Nebo můžete jít ještě dál a přizpůsobit si je vytvořením vlastních rozšíření.
Další informace

Screenshot of Visual Studio extensions

Rychlá navigace, psaní a opravy kódu

Visual Studio pro Mac umožňuje přesné a efektivní psaní kódu bez ztráty kontextu aktuálního souboru. Můžete si snadno přiblížit podrobnosti, jako je struktura volání, související funkce, vrácení se změnami a stav testování. Naše funkce můžete dál využít k refaktoringu, identifikaci a řešení potíží s kódem.
Další informace

Visual Studio IDE Screenshot on macOS

Snadné ladění, profilování a diagnostika

Pomocí ladicího programu sady Visual Studio rychle najdete a opravíte chyby v jakémkoli jazyce. Využití profilovacích nástrojů k vyhledání a diagnostice problémů s výkonem.
Další informace

Visual Studio IDE Debug on macOS

Vytvářejte vysoce kvalitní kód s využitím testovacích nástrojů

Nástroj Test Runner, integrovaný do sady Visual Studio pro Mac, pomáhá spouštět a ladit testy jednotek a provádět automatické testy uživatelského rozhraní.
Další informace

Visual Studio IDE Test on macOS

Správa verzí, flexibilita, efektivní spolupráce

Zdrojový kód můžete spravovat v úložištích Git hostovaných u libovolného poskytovatele, včetně GitHubu a služby Visual Studio Team Services.
Další informace

Visual Studio IDE Collaboration on macOS

Co chcete sestavit?

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual developers

Free download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small teams

Free trial

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all sizes

Free trial

Free, fully-featured IDE for students, open-source and individual developers

Download

Professional developer tools, services, and subscription benefits for small teams

Download

End-to-end solution to meet demanding quality and scale needs of teams of all sizes

Download