Visual Studio 2019 IDE – programovací nástroj pro vývojáře softwaru Skip to content
Visual Studio 2019 | Visual Studio2021-09-21T14:22:59-07:00

Visual Studio 2019

Rychlejší psaní kódu. Efektivnější práce. Špičkové prostředí IDE pro formování budoucnosti.

Vývoj s využitím kompletní sady nástrojů od úvodního návrhu až po finální nasazení

Novinky
Sada Visual Studio ve verzi Preview

Vývoj s využitím kompletní sady nástrojů od úvodního návrhu až po finální nasazení

  • Vylepšený výkon IntelliSense pro soubory C++
  • Místní vývoj s využitím řady běžných emulátorů
  • Zjednodušený testovací přístup v Průzkumníku řešení
  • Špičkové prostředí Git pro vytváření a klonování úložišť, správu větví a řešení konfliktů při slučování přímo v sadě Visual Studio
  • Podpora Kubernetes teď součástí úloh Microsoft Azure
Novinky
Sada Visual Studio ve verzi Preview
Logo Visual Studio 2022 pro Windows Preview

Připojeno ke cloudu

Využijte Visual Studio 2019 na maximum

  • Stále v obraze
  • Efektivnější kódování s využitím integrovaných a stažených funkcí
  • Bezproblémová spolupráce bez nutnosti opustit editor
Illustration of cloud

Psaní kódu s menším počtem chyb

Využijte možnost rychlého a přesného psaní proměnných s využitím návrhů kódu IntelliSense , pokud si nevíte rady. Při přechodu na libovolnou deklaraci symbolu, členu, typu nebo souboru si zachováte rychlost bez ohledu na to, o jak složitou situaci jde. Provádějte rychlá vylepšení kódu s využitím žárovek, které navrhují akce, jako je přejmenování funkce nebo přidání parametru.

Obrázek GIF znázorňující žárovku (šroubovák) nástroje IntelliSense pro návrhy kódu Obrázek GIF znázorňující žárovku (šroubovák) nástroje IntelliSense pro návrhy kódu

Další informace o vašem kódu

CodeLens pomáhá snadno zjišťovat důležité informace, například jaké změny se v kódu provedly, jaký je dopad těchto změn a jestli vaše metoda prošla testem jednotek. Můžete si projít stručný přehled referencí, autorů, testů, historie potvrzení a dalších důležitých informací.

Obrázek GIF znázorňující úspěšné provedení testu s přehledy CodeLens Obrázek GIF znázorňující úspěšné provedení testu s přehledy CodeLens

Rychlé vyhledání a oprava chyb

Visual Studio umožňuje pozastavit provádění kódu v okamžiku, kdy si chcete prohlédnout chybu, a to s využitím zarážky a metody, kterou potřebujete. Pokud jste prošli o krok dál, než jste chtěli, nebo narazili na neočekávanou chybu, můžete přejít zpátky k libovolnému řádku kódu. Není přitom potřeba restartovat relaci ani znovu vytvářet váš stav.

Obrázek GIF znázorňující historické ladění v C++ v sadě Visual Studio Obrázek GIF znázorňující historické ladění v C++ v sadě Visual Studio

Efektivní práce

Využijte možnost snadného procházení a uspořádání vaší sady testů, abyste mohli analyzovat, kolik kódu testujete, a okamžitě viděli výsledky. Okamžitě zjistíte dopad každé provedené změny a pokročilé funkce budou kód testovat už během zadávání. Chyby můžete opravit, jakmile k nim dojde, a snadno zjistíte, jestli se na nové změny vztahují stávající testy.

Obrázek GIF znázorňující, jestli byl test úspěšný, nebo ne. Informace se zobrazuje jako vložená s plovoucími indikátory. Obrázek GIF znázorňující, jestli byl test úspěšný, nebo ne. Informace se zobrazuje jako vložená s plovoucími indikátory.

Zvýšení produktivity vývojářů díky předem připravené integraci Gitu a GitHubu

Použijte Git jako výchozí prostředí pro správu verzí v sadě Visual Studio 2019 nebo Team Foundation Version Control (TFVC), pokud hned potřebujete centralizovanou správu verzí. Z nové nabídky Git můžete klonovat, vytvářet nebo otevírat vlastní úložiště. Integrovaná okna nástrojů Git můžete využít k potvrzení a nasdílení změn do vašeho kódu, správě větví, zajištění aktuálnosti pro vzdálená úložiště a řešení konfliktů při slučování.

Sdílení nejenom obrazovek

Rychlá a přirozená spolupráce s využitím Live Share umožňuje celému týmu úpravy a ladění v reálném čase bez ohledu na jazyk nebo platformu. Relaci si můžete přizpůsobit pomocí nastavení řízení přístupu a vlastních nastavení editoru, které vynucují konzistentní styly kódování pro každého.

Obrázek GIF znázorňující, jak Live Share funguje, když do stejného souboru zapisuje kód více než jeden vývojář Obrázek GIF znázorňující, jak Live Share funguje, když do stejného souboru zapisuje kód více než jeden vývojář

Sestavování pro cloud

Šablony pro běžné typy aplikací a místní emulátory Azure vám umožní rychlé zprovoznění a není přitom potřeba účet Azure. Můžete také zřídit závislosti aplikací, jako jsou databáze Azure SQL a účty Azure Storage, aniž byste opustili Visual Studio. Vzdálený ladicí program sady Visual Studio, který se připojí přímo k vaší aplikaci, vám pomůže rychle diagnostikovat libovolné potíže.

Obrázek GIF znázorňující, jak nasadit jednoduchou webovou aplikaci se vzdáleným laděním pomocí Azure Obrázek GIF znázorňující, jak nasadit jednoduchou webovou aplikaci se vzdáleným laděním pomocí Azure

Úlohy sady Visual Studio

Instalace jenom nástroje a sad komponent, které potřebujete k vývoji v sadě Visual Studio

Web & cloud

Desktop & Mobile

Gaming

Other toolsets

Visual Studio zjednodušuje vývoj pro Azure

Rozšíření a integrace

Naše oblíbené doplňky zajišťují pohodlí a produktivitu

Videa k uvedení sady Visual Studio 2019

Video titled 'Not your average keynote'

Rozhodně žádná průměrná přednáška

Video titled 'Live Q&A with Visual Studio Big Wigs'

Živé otázky a odpovědi s Visual Studio VIP

Video titled 'Write beautiful code, faster'

Rychlejší psaní pěkného kódu

Video titled 'Streamline your dream dev team'

Zjednodušení vašeho vývojářského týmu snů

Video titled 'Squash bugs and improve code quality'

Zlepšení kvality kódu a pryč s chybami

Video titled 'Taking DevOps to the next level with GitHub and Azure DevOps'

DevOps na zcela nové úrovni díky GitHubu a Azure DevOps

Video titled 'AI-infused Break'

Přestávka plná AI

Video titled 'Accelerate your C++ development'

Zrychlení vývoje v C++

Video titled 'Cross-platform iOS & Android development with Xamarin'

Vývoj pro více platforem iOS a Androidu v Xamarinu

Video titled 'To the cloud with Visual Studio and Azure'

Do cloudu pomocí sady Visual Studio a Azure

Video titled 'Build amazing web apps with .NET Core'

Tvorba úžasných webových aplikací s využitím .NET Core

Video titled 'A tour of Visual Studio for Mac for .NET development'

Visual Studio pro Mac pro vývoj na platformě .NET

Video titled 'Amazing devs doing amazing things'

Skvělí vývojáři dělají skvělé věci

Video titled 'Docker all the things!'

Docker pro všechno!

Paul Yuknewicz

Video titled 'So you have a Visual Studio Subscription? Now what?'

Takže už máte Visual Studio Subscription? A co teď?

James Tramel

Video titled 'Python development with Visual Studio'

Vývoj v Pythonu s využitím sady Visual Studio

Tyreke White

Video titled 'Unifying Windows desktop development with .NET Core 3.0'

Sjednocení vývoje pro Windows Desktop s využitím .NET Core 3.0

Olia Gavrysh a Scott Hunter

Video titled 'Visual Studio 2019 slam dunks on game development with Unity'

Bezkonkurenční výhody sady Visual Studio 2019 při vývoji her na platformě Unity

Jb Evain a evangelisté platformy Unity

Video titled 'Uniting all containers and Kubernetes fans in this Visual Studio 2019 session'

Spojení všech příznivců Kubernetes a kontejnerů v této relaci Visual Studio 2019

Lisa Guthrie

Video titled 'What’s Coming with .NET Core 3.0'

Co přináší .NET Core 3.0

Scott Hunter

Video titled 'CI/CD for your mobile apps and games with Visual Studio App Center'

CI/CD pro vaše mobilní aplikace a hry s využitím služeb Visual Studio App Center

James White

Video titled 'Machine Learning and Artificial Intelligence for every developer with ML.NET and Visual Studio 2019'

Strojové učení a umělá inteligence pro všechny vývojáře s využitím ML.NET a sady Visual Studio 2019

Pranav Rastogi

Video titled 'Quickly take your applications to the “edge” with IoT and .NET Core'

Rychlé přenesení vašich aplikací na hraniční zařízení s využitím IoT a .NET Core

Richard Lander

Video titled 'Simplifying IoT development with Azure Sphere and Visual Studio'

Zjednodušení vývoje pro IoT s využitím služby Azure Sphere a sady Visual Studio

Marc Goodner

Váš názor