Visual Studio 2022 | Visual Studio2022-11-29T13:04:15-08:00

Kódujte rychleji, pracujte chytřeji

Vytvářejte budoucnost s Visual Studio 2022

Vaše nápady si zaslouží nejlepší nástroje

Productive

Produktivní

Škálování pro práci na projektech libovolné velikosti a složitosti s využitím 64bitového integrovaného vývojového prostředí (IDE). Kódujte s novým editorem Razor, který dokáže refaktorovat napříč soubory. Diagnostikujte problémy s vizualizacemi pro asynchronní operace a automatické analyzátory.

Modern

Moderní

Vývoj mobilních a desktopových aplikací pro různé platformy pomocí .NET MAUI. Sestavujte responzivní webová uživatelská rozhraní v jazyce C# pomocí Blazoru. Vytváření, ladění a testování aplikací pro .NET a C++ v různých prostředích Linuxu. Používejte funkce opětovného načítání za provozu napříč aplikacemi .NET a C++. Upravujte spuštěné stránky ASP.NET v zobrazení webového návrháře.

Inovativní

Dokončování kódu využívající umělou inteligenci. Spolupráce v reálném čase se sdílenými relacemi kódování. Klonování úložišť, procházení pracovních položek a příprava jednotlivých řádků pro potvrzení. Umožňuje automaticky nastavit pracovní postupy CI/CD, které se dají nasadit do Azure.

PUBLIC PREVIEW

Kódujte v cloudu

Přesuňte svou pracovní stanici do cloudu pomocí služby Microsoft Dev Box.

Kódujte odkudkoli na libovolném zařízení pomocí služby Microsoft Dev Box. Zjednodušte nastavení pomocí samoobslužných vysoce výkonných vývojářských počítačů, které jsou předem nakonfigurované pro vaše projekty, a přizpůsobte si vývojářský počítač podle svých preferencí a pracovních stylů. Pracujte vzdáleně na jakémkoli zařízení, aniž byste ohrozili sebe nebo vaši organizaci.

Škáluje se na libovolný projekt

Visual Studio 2022 je vůbec nejlepší Visual Studio. Naše první 64bitové integrované vývojové prostředí (IDE) usnadňuje práci s ještě většími projekty a složitějšími úlohami. Věci, které děláte každý den – jako je psaní kódu a přepínání větví, — jsou plynulejší a lépe reagují. A chyby v podobě nedostatku paměti? Stanou se jen vzdálenou vzpomínkou.

Uvnitř editoru kódu

Méně pište, více kódujte

IntelliCode je výkonná sada nástrojů pro automatické dokončování kódu, která rozumí kontextu kódu: názvům proměnných, funkcím a typu kódu, který píšete. To umožňuje IntelliCode dokončit celý řádek najednou, což vám pomůže kódovat přesněji a s jistotou.

Podrobné přehledy o kódu

CodeLens vám pomůže snadno najít důležité přehledy, jako jsou provedené změny, co tyto změny způsobily a jestli jste spustili testování jednotek ve vaší metodě. Základní informace – jako jsou reference, autoři, testy a historie potvrzení – vás přímo nasměrují k nejlepším a nejinformovanějším rozhodnutím týkajícím se vaší práce.

Sdílení nejenom obrazovek

Relace spolupráce v reálném čase Live Share urychlují cykly úprav a ladění vašeho týmu bez ohledu na jazyk nebo platformu. Přizpůsobené relace s řízením přístupu a vlastním nastavením editoru zajistí, aby kód všech zůstal konzistentní.

Probíhá příprava na odeslání

Zastavte problémy dříve, než budou problémy

Integrované ladění je základní součástí každého produktu Visual Studio. Můžete procházet kód a podívat se na hodnoty uložené v proměnných, nastavit kukátka na proměnné, abyste viděli, kdy se hodnoty změní, prozkoumat cestu spuštění kódu a cokoli dalšího, co potřebujete zkontrolovat na pozadí.

Okamžitý dopad

Analyzujte, kolik kódu testujete, a podívejte se na okamžité výsledky v sadě testů, která je optimalizovaná z hlediska efektivity. Zjistíte dopad každé provedené změny díky pokročilým funkcím, které kód testují už během zadávání. Díky integraci WSL můžete testovat ve Windows i Linuxu, abyste měli jistotu, že vaše aplikace poběží všude.

Bezproblémová integrace cloudu

Využijte Visual Studio 2022 na maximum

Nasazení Azure

Nasazování do cloudu je ještě jednodušší. Poskytujeme všechny šablony, které budete potřebovat pro běžné typy aplikací a místní emulátory. A můžete zůstat přímo v aplikaci Visual Studio a zřizovat závislosti, jako jsou databáze Azure SQL a účty Azure Storage. Pomocí vzdáleného ladicího programu spojeného přímo s aplikaci můžete dokonce rychle diagnostikovat všechny problémy.
screenshot for Integrated version control

Integrovaná správa verzí

Visual Studio 2022 má integrovanou podporu správy verzí Git pro klonování, vytváření a otevírání vlastních úložišť. Okno nástroje Git obsahuje vše, co potřebujete k potvrzení a odeslání změn do kódu, správě větví a řešení konfliktů při slučování. Pokud máte účet GitHub, můžete tato úložiště spravovat přímo v aplikaci Visual Studio.

Váš názor