Skip to content
Home/Visual Studio 2019 | Visual Studio/Visual Studio Preview | Visual Studio
Visual Studio Preview | Visual Studio2020-03-12T14:53:00-07:00

Visual Studio Preview

Získejte jako první přístup k budoucnosti sady Visual Studio

Jaké výhody mi to přinese?
S naší předběžně vydanou verzí získáte dřívější přístup k novým funkcím, které ještě nejsou v sadě Visual Studio.
Vyzkoušení vedle sebe
Verzi Preview si můžete nainstalovat hned vedle své hlavní verze a produkční instalace zůstane nenarušená.*

Integrovaný terminál a flexibilní rozložení karet

Sada Visual Studio je teď vybavená integrovaným terminálovým prostředíma nabízí profily pro Developer PowerShell, Developer Command Prompt a libovolné dostupné distribuce WSL. Integrovaný terminál sdílí většinu svého jádra s terminálem Windows. Výsledkem je robustnější terminálové prostředí a rychlejší přijímání nových funkcí.
Karty dokumentů teď můžete kromě horní části editoru kódu spravovat také ve svislém seznamu na levé nebo na pravé straně editoru.
Screenshot of demonstration of vertical tabs

Zpráva k vydání verze

Profiler výkonu

Nástroj Využití procesoru v profileru výkonu (který je dostupný stisknutím kombinace kláves ALT+F2 nebo v nabídce Ladění) teď při otevření stromu volání automaticky zobrazí indikátor „kritická cesta“ (rudý plamen). To vám při běžném prošetřování výkonu a využití procesoru ušetří jedno kliknutí.

Screenshot of Performance Profiler

Navigaci dopředu a dozadu v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio teď využívá i profiler výkonu. Při přecházení do různých zobrazení nástrojů v profileru výkonu (který je dostupný stisknutím kombinace kláves ALT+F2 nebo v nabídce Ladění) se ukládají navigační body spolu s dalšími navigačními položkami. Můžete je použít kliknutím na navigační tlačítka nebo voláním navigačních příkazů v sadě Visual Studio.

Poznámky k verzi

Projekty v .NET Core 3.1

V sadě Visual Studio 2019 teď můžete vytvářet projekty v .NET Core 3.1. Projekty pracovních procesů můžete dál publikovat ve službě Azure Container Registry, na DockerHubu atd. Sada Visual Studio teď podporuje přidávání nových odkazů na služby Open API a GRPC do projektů .NET Core 3.1

.
Poznámky k verzi

Zapojení do naší komunity

Jsme přesvědčeni o tom, že abychom pro vás mohli vytvořit skvělý produkt, měli bychom vám naslouchat a být s vámi ve spojení v každé fázi vývoji.
Když budete hodnotit novinky v sadě Visual Studio Preview, můžete hlásit chyby nebo navrhovat funkce v naší komunitě vývojářů, kde můžete komunikovat přímo s našimi produktovými inženýry. Váš názor nám pomůže posunout se dál a zajistit nejvyšší kvalitu výsledného produktu.

Komunita vývojářů
Vyzkoušet verzi Preview v Azure
Screenshot of creating a virtual machine

Váš názor