Porovnání nabídek produktů sady Visual Studio | Visual Studio2024-03-11T13:58:21-07:00

Porovnání edicí sady Visual Studio 2022

Podporované funkce Visual Studio
Komunita

Visual Studio
Professional

Visual Studio
Enterprise

Jednotliví vývojáři
Učení v učebně
Akademický výzkum
Přispívání do opensourcových projektů
Nepodnikové organizace 1,
až pro 5 uživatelů
Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Enterprise Funkce se nepodporuje
Podpora vývojové platformy 2 One hundred percent feature support One hundred percent feature support One hundred percent feature support
Podporované funkce Komunita Visual Studia Visual Studio Professional Visual Studio Enterprise
Ověřování závislostí naživo Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Diagramy vrstev architektury Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Ověřování architektury Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Klon kódu Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
CodeLens
Náhled definice
Refaktoring
Nasazení webu jedním kliknutím
Prohlížeč modelových prostředků
Vizualizace řešení pomocí grafů závislostí a map kódu 3 3
Multi-Targeting
Podporované funkce Komunita Visual Studia Visual Studio Professional Visual Studio Enterprise
IntelliTrace Funkce se nepodporuje
Integrace ladicího programu map kódu Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
.NET – analýza výpisu paměti Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Metriky kódu
Ladění grafiky
Statická analýza kódu
Centrum výkonu a diagnostiky 4
Snapshot Debugger Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Ladění cesty časem (Preview) Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Podporované funkce Komunita Visual Studia Visual Studio Professional Visual Studio Enterprise
Live Unit Testing Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
IntelliTest Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Microsoft Fakes (izolace testu jednotek) Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Pokrytí kódu Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Testování jednotek
Podporované funkce Komunita Visual Studia Visual Studio Professional Visual Studio Enterprise
Vložená sestavení Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Xamarin Inspector Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Xamarin Profiler Funkce se nepodporuje Funkce se nepodporuje
Remoted iOS Simulator pro Windows
Sdílení kódu mezi platformami Android a iOS pomocí Xamarinu
Nástroje pro navrhování nativních uživatelských rozhraní pro iOS a Android
Xamarin.Forms
Podporované funkce Komunita Visual Studia Visual Studio Professional Visual Studio Enterprise
Scénáře aplikace PowerPoint
Revize kódu
Pozastavení/obnovení úlohy
Team Explorer (podpora nástrojů pro vývoj od třetích stran)
Visual Studio Live Share
Podporované funkce Visual Studio
Komunita

Visual Studio
Professional

Visual Studio
Enterprise

Podporované scénáře použití + Seventy-five percent feature support One hundred percent feature support One hundred percent feature support
Jednotliví vývojáři
Učení v učebně
Akademický výzkum
Přispívání do opensourcových projektů
Nepodnikové organizace 1,
až pro 5 uživatelů
Enterprise
Podpora vývojové platformy 2 One hundred percent feature support One hundred percent feature support One hundred percent feature support
Integrované vývojové prostředí + Seventy-five percent feature support Seventy-five percent feature support One hundred percent feature support
Ověřování závislostí naživo
Diagramy vrstev architektury
Ověřování architektury
Klon kódu
CodeLens Feature supported
Náhled definice
Refaktoring
Nasazení webu jedním kliknutím
Prohlížeč modelových prostředků
Vizualizace řešení pomocí grafů závislostí a map kódu 3 3
Multi-Targeting
Rozšířené ladění a diagnostika + Fifty percent feature support Fifty percent feature support One hundred percent feature support
IntelliTrace
Integrace ladicího programu mapy kódu
.NET – analýza výpisu paměti
Metriky kódu
Ladění grafiky
Statická analýza kódu
Centrum výkonu a diagnostiky 4
Testovací nástroje + Twenty-five percent feature support Twenty-five percent feature support One hundred percent feature support
Live Unit Testing
Správa testovacích případů
Zátěžové testování a testování výkonnosti webů
IntelliTest
Microsoft Fakes (Izolace testování částí)
Pokrytí kódu
Lab Management
Programové testování uživatelského rozhraní
Manuální testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager
Průzkumné testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager
Přechod na libovolný krok manuálního testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager
Testování částí
Vývoj pro různé platformy + Fifty percent feature support Fifty percent feature support One hundred percent feature support
Vložená sestavení
Xamarin Inspector
Xamarin Profiler
Vzdálený simulátor iOS pro Windows
Sdílení kódu mezi platformami Android a iOS pomocí Xamarinu
Nástroje pro navrhování nativních uživatelských rozhraní pro iOS a Android
Xamarin.Forms
Xamarin Instant Player
Nástroje a funkce pro spolupráci + One hundred percent feature support One hundred percent feature support One hundred percent feature support
Scénáře aplikace PowerPoint
Revize kódu
Pozastavit nebo obnovit úlohu
Team Explorer (podpora nástrojů pro vývoj od třetích stran)
Visual Studio Live Share

Další informace o sadě Visual Studio pro Mac najdete na stránce Co je nového.

Pokud vás zajímají informace o výhodách pro předplatitele, můžete navštívit stránku Předplatná.

Zajímalo by vás porovnání jednotlivých předplatných sady Visual Studio? Přejděte na stránku Ceny sady Visual Studio.

Další informace o podpoře projektů Visual Studio 2022 najdete v naší dokumentaci.

Další informace o komunitě najdete v licenčních podmínkách sady Visual Studio Community.

Další informace o sadě Visual Studio pro Mac najdete na stránce Co je nového.

Pokud vás zajímají informace o výhodách pro předplatitele, můžete navštívit stránku Předplatná.

Zajímalo by vás porovnání jednotlivých předplatných sady Visual Studio? Přejděte na stránku Ceny sady Visual Studio.

Další informace o komunitě najdete v licenčních podmínkách sady Visual Studio Community.

Poznámky:

  1. Jako velké podniky (enterprise) se definují organizace s 250 počítači nebo s ročními příjmy na úrovni 1 milionu amerických dolarů.
  2. Desktopové aplikace pro Windows, univerzální aplikace pro Windows, webové aplikace (ASP.NET), Office 365, Business Applications, Azure Stack, vývoj knihoven jazyka C++ pro různé platformy, Python, Node.js, .NET Core, nástroje Dockeru
  3. Umožňuje otevírat diagramy generované v jiných edicích nástroje Visual Studio jen pro čtení.
  4. Zahrnuje profilování interakce vrstev.

Váš názor