Porovnání nabídek produktů sady Visual Studio | Visual Studio2023-05-24T12:21:22-07:00

Porovnání edicí sady Visual Studio 2022

Podporované funkce Visual Studio
Community

Visual Studio
Professional

Visual Studio
Enterprise

Jednotliví vývojáři
Učení v učebně
Akademický výzkum
Přisouzení do opensourcových projektů
Nepodnikové organizace 1,
až pro 5 uživatelů
Enterprise
Ověřování závislostí naživo
Diagramy vrstev architektury
Ověření architektury
Klonování kódu
CodeLens
Náhled definice
Refaktoring
Vývoj pro web jedním kliknutím
Prohlížeč modelových prostředků
Vizualizace řešení pomocí grafů závislostí a map kódu 3 3
Cílení na více verzí
IntelliTrace
Integrace mapy kódu s ladicím programem
.NET – analýza výpisu paměti
Metriky kódu
Ladění grafiky
Statická analýza kódu
Centrum pro výkon a diagnostiku 4
Snapshot Debugger
Time Travel Debugging (Preview)
Testování částí naživo
IntelliTest
Microsoft Fakes (Izolace testování částí)
Pokrytí kódu
Testování jednotek
Zabudovaná sestavení
Xamarin Inspector
Xamarin Profiler
Simulátor vzdáleného iOS pro Windows
Sdílení kódu mezi Androidem a iOS pomocí Xamarinu
Nástroje pro navrhování nativních uživatelských rozhraní pro iOS a Android
Xamarin.Forms
Scénáře aplikace PowerPoint
Revize kódu
Pozastavit / Pokračovat v úloze
Team Explorer (podpora vývojových nástrojů třetích stran)
Visual Studio Live Share
Podporované funkce Visual Studio
Community

Visual Studio
Professional

Visual Studio
Enterprise

Jednotliví vývojáři
Učení v učebně
Akademický výzkum
Přispívání do opensourcových projektů
Nepodnikové organizace 1,
až pro 5 uživatelů
Enterprise
Ověřování závislostí naživo
Diagramy vrstev architektury
Ověřování architektury
Klon kódu
CodeLens Feature supported
Náhled definice
Refaktoring
Nasazení webu jedním kliknutím
Prohlížeč modelových prostředků
Vizualizace řešení pomocí grafů závislostí a map kódu 3 3
Multi-Targeting
IntelliTrace
Integrace ladicího programu mapy kódu
.NET – analýza výpisu paměti
Metriky kódu
Ladění grafiky
Statická analýza kódu
Centrum výkonu a diagnostiky 4
Live Unit Testing
Správa testovacích případů
Testování zátěže a výkonu webu
IntelliTest
Microsoft Fakes (Izolace testování částí)
Pokrytí kódu
Správa laboratoře
Programové testování uživatelského rozhraní
Manuální testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager
Průzkumné testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager
Přechod na libovolný krok manuálního testování pomocí nástroje Microsoft Test Manager
Testování částí
Vložená sestavení
Xamarin Inspector
Xamarin Profiler
Vzdálený simulátor iOS pro Windows
Sdílení kódu mezi platformami Android a iOS pomocí Xamarinu
Nástroje pro navrhování nativních uživatelských rozhraní pro iOS a Android
Xamarin.Forms
Xamarin Instant Player
Scénáře aplikace PowerPoint
Revize kódu
Pozastavit nebo obnovit úlohu
Team Explorer (podpora nástrojů pro vývoj od třetích stran)
Visual Studio Live Share

Další informace o sadě Visual Studio pro Mac najdete na stránce Co je nového.

Pokud vás zajímají informace o výhodách pro předplatitele, můžete navštívit stránku Předplatná.

Zajímalo by vás porovnání jednotlivých předplatných sady Visual Studio? Přejděte na stránku Ceny sady Visual Studio.

Další informace o podpoře projektů Visual Studio 2022 najdete v naší dokumentaci.

Další informace o komunitě najdete v licenčních podmínkách sady Visual Studio Community.

Další informace o sadě Visual Studio pro Mac najdete na stránce Co je nového.

Pokud vás zajímají informace o výhodách pro předplatitele, můžete navštívit stránku Předplatná.

Zajímalo by vás porovnání jednotlivých předplatných sady Visual Studio? Přejděte na stránku Ceny sady Visual Studio.

Další informace o komunitě najdete v licenčních podmínkách sady Visual Studio Community.

Poznámky:

  1. Jako velké podniky (enterprise) se definují organizace s 250 počítači nebo s ročními příjmy na úrovni 1 milionu amerických dolarů.
  2. Desktopové aplikace pro Windows, univerzální aplikace pro Windows, webové aplikace (ASP.NET), Office 365, Business Applications, Azure Stack, vývoj knihoven jazyka C++ pro různé platformy, Python, Node.js, .NET Core, nástroje Dockeru
  3. Umožňuje otevírat diagramy generované v jiných edicích nástroje Visual Studio jen pro čtení.
  4. Zahrnuje profilování interakce vrstev.

Váš názor