Novinky sady Visual Studio pro Mac | Visual Studio2022-11-29T13:04:18-08:00

Visual Studio for Mac

Vývoj aplikací a her pro iOS, Android a web s využitím .NET

Stáhnout Visual Studio pro Mac

Integrované vývojové prostředí .NET přizpůsobené pro Mac

Visual Studio 2022 pro Mac plně využívá prostředí macOS s nativními ovládacími prvky v celém integrovaném vývojovém prostředí( IDE), novým tmavým režimem a nativními nástroji pro usnadnění přístupu pro macOS.

Rychlé a plynulé

Visual Studio 2022 pro Mac přináší nové, plně nativní uživatelské rozhraní macOS založené na .NET 7 a navíc nativní podporu pro čip Apple M1. To vše přispívá k rychlejšímu a plynulejšímu každodennímu kódování.

Visual Studio for Mac video screenshot

Moderní vývoj s využitím .NET 7

Visual Studio 2022 pro Mac obsahuje téměř vše, co budete potřebovat pro vývoj v .NET 7, od responzivních webových uživatelských rozhraní jazyka C# v Blazoru až po řešení založená na událostech s využitím Azure Functions.

Rozšířená technologie IntelliSense

Díky výkonu Roslynu přináší Visual Studio pro Mac IntelliSense na dosah ruky. IntelliSense průběžně popisuje rozhraní API a nabízí automatické doplňování, které zvyšuje rychlost a přesnost psaní kódu.

Popisky nástrojů Rychlé informace umožňují kontrolovat definice rozhraní API. Podtržení vlnovkou v editoru při psaní zvýrazňuje problémy v reálném čase.

Inteligentní refaktoring

Jak se váš projekt rozrůstá, může se stát, že budete restrukturovat a refaktorovat kód dříve napsaný vámi nebo někým jiným. Je to o hodně jednodušší, když za vás těžkou práci odvede Visual Studio pro Mac.

Integrovaná správa verzí

Visual Studio 2022 má integrovanou podporu správy verzí Git pro klonování, vytváření a otevírání vlastních úložišť. Okno nástroje Git obsahuje všechno, co potřebujete k potvrzení a nasdílení změn do kódu.

Efektivní ladění

Integrované ladění je základní součástí každého produktu Visual Studio. Můžete procházet kód a podívat se na hodnoty uložené v proměnných, nastavit kukátka na proměnné, abyste viděli, kdy se hodnoty změní, prozkoumat cestu spuštění kódu a cokoli dalšího, co potřebujete zkontrolovat na pozadí.

Porovnat Visual Studio pro Mac a PC

Porovnat Visual Studio pro Mac a PC
FUNKCE Visual Studio 2022 pro Mac
Stáhnout Visual Studio pro Mac
Visual Studio 2022

Vývoj pro web a cloud pomocí C#
ASP.NET Core a .NET Core
feature available feature available
Publikovat do Azure
feature available feature available
Azure Functions
feature available feature available
Připojené služby Azure
feature available feature available
Nástroje pro kontejnery Dockeru
feature available feature available
Vývoj desktopových aplikací
WPF a Windows Forms
feature available
UPW
feature available
Aplikace pro Mac používající Xamarinu a C#
feature available
Nativní aplikace s C++ feature available feature available
Desktopové aplikace pomocí C++ feature available
Mobilní zařízení a hry
Vývoj pro mobilní zařízení v .NET pomocí Xamarinu a C#
feature available feature available
Vývoj her pomocí Unity a C#
feature available feature available
Vývoj pro mobilní zařízení a vývoj her pomocí C++ feature available
Další sady funkcí a nástroje
Jazyky JavaScript nebo TypeScript feature available feature available
Python feature available
Datové nástroje SQL Serveru
feature available
Node.js
feature available feature available
Testování částí
feature available feature available
Správa verzí pomocí Gitu
feature available feature available
Porovnat Visual Studio pro Mac a PC
FUNKCE Visual Studio 2022 pro Mac
Stáhnout Visual Studio pro Mac
Visual Studio 2022

Vývoj pro mobilní zařízení v .NET pomocí Xamarinu a C#
Vývoj her pomocí Unity a C#
Vývoj pro mobilní zařízení a vývoj her pomocí C++

Váš názor