Visual Studio 2019 pro Mac – integrované vývojové prostředí (IDE) pro macOS
Novinky sady Visual Studio pro Mac | Visual Studio2021-11-19T14:01:13-08:00
screenshot of ASP.NET Core
screenshot of Xamarin
Screenshot of Unity

Visual Studio for Mac

Vývoj aplikací a her pro iOS, Android
a web s využitím .NET

Stáhnout Visual Studio pro Mac
VS Mac Preview

V sadě Visual Studio pro Mac můžete psát kód v jazyce C#, F#, Razor, HTML5, CSS, Javascript, Typescript, XAML a XML.

Csharp iconFsharp iconHTML icon
Javascript iconTypeScript icon
Intellisense screenshot

Rozšířená technologie IntelliSense

S podporu Roslynu sada Visual Studio pro Mac přináší IntelliSense přímo k vám. IntelliSense průběžně popisuje rozhraní API a nabízí automatické doplňování, které zvyšuje rychlost a přesnost psaní kódu.

Popisky Rychlé informace umožňují zkontrolovat definice rozhraní API. Podtržení vlnovkou v editoru zvýrazňují problémy v reálném čase během psaní.

Debugging screenshot

Efektivní ladění

Pomocí ladicího programu sady Visual Studio rychle najdete a opravíte chyby v jakémkoli jazyce.

Ladicí program sady Visual Studio pro Mac umožňuje vstup do kódu nastavením zarážek a pomocí příkazů Krokovat s přeskočením a Krokovat s vnořením/vystoupením z funkcí a zkoumání aktuálního stavu zásobníku kódu pomocí výkonných vizualizací.

Refactoring screenshot

Inteligentní refaktoring

Jak se váš projekt rozrůstá, může se stát, že budete restrukturovat a refaktorovat kód dříve napsaný vámi nebo někým jiným. Je to o hodně jednodušší, když za vás těžkou práci odvede Visual Studio pro Mac.

Editor sady Visual Studio pro Mac podporuje výkonné integrované možnosti refaktorování, například extrahování metod a přejmenovávání, prostřednictvím nabídky Rychlé akce.

Source control screenshot

Integrovaná správa zdrojového kódu

Kód můžete spravovat v úložištích Git nebo SVN, jejichž hostitelem je libovolný poskytovatel, včetně GitHubu a Azure DevOps. Přímo ze sady Visual Studio pro Mac můžete procházet rozdílové soubory nebo fázové soubory a potvrzovat je.

Testing screenshot

Komplexní testování

Zlepšete kvalitu vašeho kódu a vytvořte pevný základ kódu s využitím nástrojů pro komplexní testování. Integrovaný spouštěč testů podporuje hlavní testovací architektury, jako je xUnit, NUnit a MSTest, a umožňuje efektivně spouštět a ladit testy jednotek a automatizované testy uživatelského rozhraní.
Collaborate screenshot

Efektivnější spolupráce

Zvolte si vývojové prostředí, které vám vyhovuje. Se sadou Visual Studio pro macOS i Windows můžete bezproblémově sdílet projekty v C# a F# s týmem bez ohledu na to, který z těchto operačních systémů členové používají.

Porovnat Visual Studio pro Mac a PC

Porovnat Visual Studio pro Mac a PC
FUNKCE Visual Studio 2019 pro Mac
Stáhnout pro macOS
Visual Studio 2019

Vývoj pro web a cloud pomocí C#
ASP.NET Core a .NET Core
Publikovat do Azure
Azure Functions
Připojené služby Azure
Nástroje pro kontejnery Dockeru
Vývoj desktopových aplikací
WPF a Windows Forms
UPW
Aplikace pro Mac používající Xamarinu a C#
Nativní aplikace s C++
Desktopové aplikace pomocí C++
Mobilní zařízení a hry
Vývoj pro mobilní zařízení v .NET pomocí Xamarinu a C#
Vývoj her pomocí Unity a C#
Vývoj pro mobilní zařízení a vývoj her pomocí C++
Další sady funkcí a nástroje
Jazyky JavaScript nebo TypeScript
Python
Datové nástroje SQL Serveru
Node.js
Testování částí
Správa verzí pomocí Gitu

Co chcete sestavit?

Zákazníci, kteří používají Visual Studio pro Mac

Loga zákazníků se sadou Visual Studio pro Mac
Spuštění profesionálního prostředí určeného pro Mac, které je pro většinu uživatelů mimo podnikovou sféru zdarma

Váš názor