Rozšíření GitHub pro Visual Studio2022-09-08T14:04:56-07:00

Visual Studio a GitHub –⁠ výhodná spolupráce

GitHub a Visual Studio vám přibližují pracovní postupy správy zdrojového kódu a CI/CD (kontinuální integrace a průběžné doručování) k vašemu kódu. Visual Studio nyní zahrnuje integrovanou podporu GitHubu.

“Používám často novou integraci do Gitu. Prostředí Gitu je jednoduché a přehledné.“
– uživatel GitHubu

Bezproblémová integrace do GitHubu

Ověřte svůj účet GitHub.com nebo GitHub Enterprise, vytvořte úložiště a nasdílejte první změny do GitHubu – vše v sadě Visual Studio.

Seamless integration with GitHub screenshot Seamless integration with GitHub screenshot
Clone and code from within the IDE

Klonování a programování v prostředí IDE

Procházejte svá úložiště GitHubu a klonujte je do svého místního počítače, abyste mohli začít potvrzovat a sdílet změny.

Vytváření a nabízení nových úložišť

Vezměte místní kód a jedním krokem ho odešlete do nového úložiště na GitHubu.Visual Studio zařídí vytvoření místního i vzdáleného úložiště.Pokud chcete, může být vaše úložiště zcela soukromé.

Create and push new repos

Větvení, příprava a potvrzování

Na stavovém řádku můžete vytvářet větve a přepínat mezi nimi.Prohlížejte si změny, připravujte soubory na potvrzení a potvrzujte změny v okně nástroje Změny Git.

Sloučení a přenesení změn

Po dokončení funkcí můžete přímo v sadě Visual Studio sloučit větve nebo do nich přenést změny.Můžete také rozhodnout, že při 
přijetí změn chcete změny sloučit nebo je přenést, případně že při načítání chcete některé větve vyřadit.

Screenshot for resolving conflicts Screenshot for resolving conflicts

Řešení konfliktů při slučování

Visual Studio rozpozná konflikty při sloučení hned, jak k nim dojde, a nesloučené změny zobrazí v okně Změny Git.Integrovaný slučovací editor vás provede všemi změnami, které způsobují konflikt, a umožní vám přijmout příchozí nebo aktuální stranu. Po potvrzení sloučení se zobrazí výsledek.

Procházení historie úložiště

Okno úložiště Git nabízí celkový přehled o větvích a jejich historii.Po výběru jednotlivých potvrzení si můžete prohlédnout podrobnosti a rozdíly v souborech.Někdo raději sleduje změny vedle sebe. Jiní dávají přednost vloženému zobrazení.Získejte v sadě Visual Studio obě funkce.Toto nastavení se zachová i po změně. Jakmile ho nastavíte, nemusíte na něj myslet.

Browse your repository history
screenshot for Integrated CICD workflows with GitHub actions screenshot for Integrated CICD workflows with GitHub actions

Pracovní postupy CI/CD integrované do akcí GitHubu

V nabídce Publikování se sadou Visual Studio můžete jednoduše nastavit nasazení aplikací GitHub Actions pro ASP.NET Core do Azure.Stačí pár kliknutí a Visual Studio vygeneruje funkční pracovní postup GitHub Actions.

Váš názor