Rozšíření GitHub pro Visual Studio2023-02-27T09:14:35-08:00

Visual Studio a GitHub –⁠ výhodná spolupráce

GitHub a Visual Studio vám přibližují pracovní postupy správy zdrojového kódu a CI/CD (kontinuální integrace a průběžné doručování) k vašemu kódu. Visual Studio nyní zahrnuje integrovanou podporu GitHubu.

“Používám často novou integraci do Gitu. Prostředí Gitu je jednoduché a přehledné.“
– uživatel GitHubu

Bezproblémová integrace do GitHubu

Ověřte svůj účet GitHub.com nebo GitHub Enterprise, vytvořte úložiště a nasdílejte první změny do GitHubu – vše v sadě Visual Studio.

Seamless integration with GitHub screenshot Seamless integration with GitHub screenshot
Clone and code from within the IDE

Klonování a programování v prostředí IDE

Projděte si úložiště GitHubu a nechte svoje úložiště naklonovat do místního počítače, abyste mohli začít s potvrzováním a nasazováním.

Vytváření a nabízení nových úložišť

Jediným krokem můžete vzít místní kód a odeslat ho do nového úložiště na GitHubu. Visual Studio zařídí vytvoření místního i vzdáleného úložiště. Pokud chcete, může být vaše úložiště zcela soukromé.
Create and push new repos

Větvení, příprava a potvrzování

Vytvářejte větve a přepínejte mezi nimi rovnou ze stavového řádku. Zobrazte si změny a stage soubory, které chcete potvrdit. Potvrzení pak proveďte v okně nástroje Změny Git.

Sloučení a přenesení změn

Po dokončení funkcí taky můžete sloučit nebo přenastavit větve přímo z Visual Studia. Můžete také rozhodnout, 
že při přijetí změn chcete změny sloučit nebo je přenést, případně že při načítání chcete některé větve vyřadit.
Screenshot for resolving conflicts Screenshot for resolving conflicts

Řešení konfliktů při slučování

Visual Studio rozpozná konflikty při sloučení ihned v okamžiku, kdy se objeví, a zobrazí nesloučené změny v okně Změny Git. Integrovaný slučovací editor vás provede všemi změnami, které způsobují konflikt a umožní vám přijmout příchozí nebo aktuální stranu. Po potvrzení sloučení se zobrazí výsledek.

Procházení historie úložiště

Použijte okno Úložiště Git a získejte kompletní přehled o všech větvích a jejich historii. Po výběru jednotlivých potvrzení si můžete prohlédnout podrobnosti a rozdíly v souborech. Někdo raději sleduje změny vedle sebe, jiní zase dávají přednost vloženému zobrazení. Získejte v sadě Visual Studio obě funkce. Toto nastavení se zachová i po změně. Jakmile je nastavíte, můžete je pustit z hlavy.
Browse your repository history
screenshot for Integrated CICD workflows with GitHub actions screenshot for Integrated CICD workflows with GitHub actions

Pracovní postupy CI/CD integrované do akcí GitHubu

V nabídce Publikování se sadou Visual Studio můžete jednoduše nastavit nasazení aplikací GitHub Actions pro ASP.NET Core do Azure.Stačí pár kliknutí a Visual Studio vygeneruje funkční pracovní postup GitHub Actions.

Váš názor