Sestavení mobilní aplikace s využitím služeb Visual Studio App Center2020-11-23T14:01:20-08:00

Sestavení aplikace pro Android v cloudu s využitím služeb Visual Studio App Center

Postupujte podle těchto kroků. Během několika minut si vytvoříte kanál pro průběžnou integraci, doručování a zpětnou vazbu.

Začněte zdarma

Krok 1: Registrace pro služby App Center na appcenter.ms

Snímek přihlášení ke službám App Center

Přihlášení ke službám App Center

Krok 2: Vytvoření nové aplikace

Vyberte tlačítko Přidat novou -> Přidat novou aplikaci. Zadejte název nové aplikace. Jako cílový operační systém vyberte Android a jako jazyk, ve kterém plánujete psát, vyberte Javu.

Snímek tlačítka pro přidání nové aplikace

Tlačítko Přidat novou

Snímek dialogového okna pro přidání nové aplikace

Dialogové okno nastavení nové aplikace

Krok 3: Konfigurace úložiště

Na postranním panelu vyberte službu Build a potom vyberte úložiště obsahující aplikaci, kterou má App Center sestavit.

Po ověření App Center načte váš zdrojový kód. Aplikaci, kterou chcete sestavit, vyberte v seznamu.

Snímek výběru služby úložiště

Obrazovka připojení služby

Krok 4: Konfigurace sestavení a distribuce

Teď je vaše úložiště propojené a máte seznam všech existujících vývojových větví. Vyberte větev, kterou chcete sestavit, a potom vyberte Configure Build (Konfigurovat sestavení).

Nezapomeňte zaškrtnout přepínač Sign builds (Podepsat sestavení) a buď zaškrtnout příslušné políčko, pokud nastavení Gradle zpracovávají podepisování, nebo nahrát úložiště klíčů pro podepsání sestavení, které se později použije k distribuci.

Zaškrtněte přepínač Distribute builds (Distribuovat sestavení), který vám po dokončení sestavení automaticky e-mailem pošle odkaz ke stažení. Nakonec stiskněte Save & Build (Uložit a sestavit).

Snímek výběru větve

Konfigurace nového sestavení

Snímek tlačítka pro konfiguraci sestavení

Tlačítko pro konfiguraci sestavení

Snímek konfigurace sestavení

Nastavení konfigurace sestavení

Krok 5: Instalace vaší aplikace

Jakmile se běh sestavení dokončí, úspěšné sestavení automaticky vygeneruje e-mail, který se s odkazem pro instalaci pošle do vašeho zařízení. Právě jste nakonfigurovali váš první vývojový kanál mobilní aplikace s využitím služeb App Center!

Obrázek vaší nové aplikace na zařízení s Androidem

Váš názor