Visual Studio – centrum aplikací – Ceny | Visual Studio2020-11-23T14:01:20-08:00

Zpřístupnili jsme centrum aplikací pro všechny

Naše velkorysá úroveň Free umožňuje dodávat špičkové a kvalitnější aplikace pro iOS, Android, Windows a macOS rychleji a s jistotou.

Služba Dostupnost Úroveň Free
Sestavení
Vytváření sestavení v jazycích Objective-C, Swift, Java, Xamarin (C#) a React Native v cloudu
feature available

240 minut sestavení za měsíc
Až 30 minut na sestavení
Testování
Automatizace testů uživatelského rozhraní na tisících skutečných zařízení
feature available

30denní bezplatná zkušební verze
Distribuce
Okamžité odesílání aplikací testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi
feature available

Neomezený počet distribucí
Neomezený počet uživatelů
Analýzy
Získání přehledu o cílové skupině a využití aplikace
feature available

Zahrnuje všechny funkce
Ohlašování chyb
Monitorování stavu aplikace pomocí zpráv o chybách v reálném čase
feature available

Zahrnuje všechny funkce
Začněte zdarma

Platby podle rozšiřování aplikace

Ceny sady Visual Studio App Center jsou flexibilní, protože umožňují výběr
a integraci pouze těch služeb, které potřebujete. Upgradujte ještě dnes.

Spouštění neomezeného počtu rychlejších sestavení

Testování aplikace v cloudu

Dodejte svou aplikaci rychleji díky paralelnímu spouštění několika sestavení.

Každé placené sestavení zahrnuje neomezený čas sestavení, který zajišťuje spuštění a dokončení všech sestavení.

Spouštějte testy uživatelského rozhraní na tisících skutečných zařízení a stovkách konfigurací.

Každá souběžnost zařízení zahrnuje 30 hodin zařízení za měsíc s možností upgradu na neomezený počet hodin.

+ 40 USD za měsíc

za souběžnost sestavení

+ 99 USD za měsíc

za souběžnost testovacích zařízení

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Souběžnost sestavení je počet sestavení, která můžou být v daném okamžiku spuštěná paralelně. Když se aktivují další sestavení, zařadí se do fronty a počkají na dokončení předchozího sestavení.

Souběžnost testovacích zařízení určuje počet zařízení, která můžete používat současně. Například s 5 souběžnými zařízeními můžete testovat 5 různých konfigurací zařízení za stejnou dobu, jakou by normálně trvalo testování jedné konfigurace.

Využití měříme v hodinách zařízení, do kterých se počítají všechny aktivity na zařízení iniciované vaším testem. Například 12minutová sada testů spuštěná na 5 konfiguracích zařízení spotřebuje 60 minut neboli 1 hodinu zařízení. Čas strávený stahováním aplikací, zpracováním snímků obrazovky a generováním sestav testů se jako fakturovatelný čas nepočítá.

Po dobu 30 dnů budete mít možnost testovat svou aplikaci na více než 450 konfiguracích zařízení. Bezplatná zkušební verze vám umožní otestovat vaši aplikaci na 1 souběžnosti testovacích zařízení s neomezenými hodinami zařízení.

Váš názor