//Visual Studio – centrum aplikací – Ceny | Visual Studio
Visual Studio – centrum aplikací – Ceny | Visual Studio2019-02-26T10:28:14-07:00

Zpřístupnili jsme centrum aplikací pro všechny

Naše velkorysá úroveň Free umožňuje dodávat špičkové a kvalitnější aplikace pro iOS, Android, Windows a macOS rychleji a s jistotou.

Služba Dostupnost Úroveň Free
Sestavení
Vytváření sestavení v jazycích Objective-C, Swift, Java, Xamarin (C#) a React Native v cloudu
feature available

240 minut sestavení za měsíc
Až 30 minut na sestavení
Testování
Automatizace testů uživatelského rozhraní na tisících skutečných zařízení
feature available

30denní bezplatná zkušební verze
Distribuce
Okamžité odesílání aplikací testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi
feature available

Neomezený počet distribucí
Neomezený počet uživatelů
Analýzy
Získání přehledu o cílové skupině a využití aplikace
feature available

Zahrnuje všechny funkce
Ohlašování chyb
Monitorování stavu aplikace pomocí zpráv o chybách v reálném čase
feature available

Zahrnuje všechny funkce
Nabízená oznámení
Zapojení uživatelů odesíláním cílených zpráv
feature available

Až 5 segmentů cílové skupiny
Začněte zdarma

Platby podle rozšiřování aplikace

Ceny sady Visual Studio App Center jsou flexibilní, protože umožňují výběr
a integraci pouze těch služeb, které potřebujete. Upgradujte ještě dnes.

Spouštění neomezeného počtu rychlejších sestavení

Testování aplikace v cloudu

Cílení na další segmenty cílové skupiny

Dodejte svou aplikaci rychleji díky paralelnímu spouštění několika sestavení.

Každé placené sestavení zahrnuje neomezený čas sestavení, který zajišťuje spuštění a dokončení všech sestavení.

Spouštějte testy uživatelského rozhraní na tisících skutečných zařízení a stovkách konfigurací.

Každá souběžnost zařízení zahrnuje 30 hodin zařízení za měsíc s možností upgradu na neomezený počet hodin.

Zapojte svou cílovou skupinu pomocí cíleného zasílání zpráv ve správnou dobu.

Plaťte při cílení na více než 5 segmentů cílové skupiny podle počtu aktivních zařízení za měsíc.

+ 40 USD za měsíc

za souběžnost sestavení

+ 99 USD za měsíc

za souběžnost testovacích zařízení

+ 10 USD za měsíc

za 100 tisíc aktivních zařízení za měsíc

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Souběžnost sestavení je počet sestavení, která můžou být v daném okamžiku spuštěná paralelně. Když se aktivují další sestavení, zařadí se do fronty a počkají na dokončení předchozího sestavení.

Souběžnost testovacích zařízení určuje počet zařízení, která můžete používat současně. Například s 5 souběžnými zařízeními můžete testovat 5 různých konfigurací zařízení za stejnou dobu, jakou by normálně trvalo testování jedné konfigurace.

Využití měříme v hodinách zařízení, do kterých se počítají všechny aktivity na zařízení iniciované vaším testem. Například 12minutová sada testů spuštěná na 5 konfiguracích zařízení spotřebuje 60 minut neboli 1 hodinu zařízení. Čas strávený stahováním aplikací, zpracováním snímků obrazovky a generováním sestav testů se jako fakturovatelný čas nepočítá.

Díky možnosti cílit na 5 segmentů cílové skupiny můžete bezplatně odesílat neomezený počet nabízených oznámení všem svým uživatelům najednou. Pokud budete potřebovat cílit na více segmentů cílové skupiny, stačí zaplatit 10 USD za každých 100 tisíc aktivních zařízení měsíčně.

Například pokud má vaše aplikace 200 000 aktivních zařízení za měsíc a potřebujete odeslat oznámení na více než 5 segmentů cílové skupiny, zaplatíte 20 USD měsíčně.

Při počítání aktivních zařízení za měsíc pro vaši aplikaci je aktivní zařízení definováno tím, že má integrovanou sadu SDK a alespoň jednou v průběhu měsíce tuto aplikaci spustilo.

Po dobu 30 dnů budete mít možnost testovat svou aplikaci na více než 450 konfiguracích zařízení. Bezplatná zkušební verze vám umožní otestovat vaši aplikaci na 1 souběžnosti testovacích zařízení s neomezenými hodinami zařízení.

Feedback