Podmínky a ujednání programu Visual Studio Dev Essentials2019-06-21T08:17:48-07:00

Podmínky a ujednání programu Visual Studio Dev Essentials

Poslední aktualizace: červen 2019

Přijetí podmínek

Vaše účast v programu Visual Studio Dev Essentials (dále jenom „program“) podléhá následujícím podmínkám a ujednáním (dále jenom „podmínky a ujednání“). Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky a ujednání bez upozornění aktualizovat. Aktuální verzi podmínek a ujednání lze zobrazit kliknutím na příslušný odkaz, který se nachází na webu programu, nebo zde: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2093141.

Popis služby

Microsoft Visual Studio Dev Essentials je bezplatný program, který poskytuje přístup k uspořádané sadě nástrojů, služeb a zdrojů pro sestavení a nasazení vaší aplikace na jakékoli platformě („výhody“), jakož i sdělení včetně nejnovějších zpráv a informací, které vývojáři mohou používat pro vytváření aplikací na jakékoli platformě.

Výhody

Vaše účast v programu vám může zajistit přístup k určitým výhodám. Abyste se mohli k programu připojit nebo abyste k němu měli přístup, bude třeba, abyste použili svůj účet Microsoft. Pakliže není výslovně uvedeno něco jiného, jsou výhody spojeny s vaší osobou a nesmíte je převádět, prodávat, sdílet, sublicencovat, postoupit ani propůjčit. Váš přístup k těmto výhodám a jejich používání podléhají těmto podmínkám a ujednáním a jakýmkoli samostatným licenčním podmínkám, které se na ně vztahují nebo které musíte přijmout, než získáte přístup ke konkrétní výhodě. Abyste měli k výhodám přístup, musíte být stávajícím aktivním členem programu.

Tyto výhody mohou zahrnovat:

  • Výhody od společnosti Microsoft
    Společnost Microsoft dává k dispozici sadu uspořádaných výhod společnosti Microsoft, které podléhají podmínkám a ujednáním, jež se na takovou výhodu vztahují.

  • Výhody třetích stran
    Z webu programu může společnost Microsoft odkazovat na výhody třetích stran. Pokud si kteroukoli z těchto výhod třetích stran vyberete, budete přesměrováni na stránky třetích stran, kde si výhodu stáhnete nebo aktivujete. Licenci na tyto výhody vám poskytují třetí strany, které tento software nebo služby vlastní, nikoli tedy společnost Microsoft, a tyto výhody mohou podléhat samostatným podmínkám a ujednáním třetích stran. Takovýto software, služby a propojené weby nejsou pod kontrolou společnosti Microsoft a Microsoft nenese žádnou odpovědnost za výhody třetích stran ani za propojené weby.

Zásady komunikace

Se vstupem do programu a po dobu účasti v něm můžete dostávat pravidelná sdělení i) o svém používání programu a ii) o novinkách a aktualizacích týkajících se programu. Program můžete kdykoli opustit, abyste přestali dostávat tato sdělení, a to tak, že na stránce programu přejdete na kartu Předplatné a zvolíte „opustit program“. Pokud program opustíte, nebudete již mít dále přístup ke stahování výhod. Přečtěte si Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839).

Změny služeb programu

Změny můžeme provádět kdykoli a bez upozornění. Čas od času můžeme přidat, odebrat nebo ukončit poskytování určitých výhod, včetně přístupu k určitému softwaru nebo službám třetích stran nebo společnosti Microsoft v rámci programu.

Zakázané použití

Nejste oprávněni pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, dále prodávat, převádět nebo hostovat žádnou výhodu nebo mechanismus uplatnění, včetně kódů, které prostřednictvím programu obdržíte, ani žádnou jejich část třetím stranám a nesmíte deaktivovat, padělat ani jinak obcházet žádný mechanismus, který vaše používání výhod omezuje.

Opuštění programu

Program můžete kdykoli opustit tak, že na stránce programu přejdete na kartu Předplatné a zvolíte „opustit program“. Upozorňujeme, že veškeré výhody, které jste si již aktivovali, a s nimi související sdělení budou pokračovat i poté, co program opustíte. K programu se můžete znovu kdykoli připojit tak, že na stránce programu přejdete na kartu Předplatné a kliknete na tlačítko „Připojit se k programu Dev Essentials“. Opětovné připojení se k programu výhody neobnoví.

Ukončení a pozastavení platnosti

Platnost těchto podmínek a ujednání nebo vaši účast v programu můžeme kdykoli dle našeho vlastního uvážení ukončit nebo můžeme pozastavit či ukončit vaše používání výhod, pokud porušíte tyto podmínky a ujednání nebo pokud máme důvodné podezření, že jste je porušili. Před pozastavením nebo ukončením služeb vám toto oznámíme, výjimkou jsou případy, kdy máme oprávněný důvod se domnívat, že je služby nutné pozastavit nebo ukončit okamžitě.

ZÁRUKY

VYJMA ZÁRUK UVEDENÝCH V DOPROVODNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTUJE SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ PROGRAM (VČETNĚ VÝHOD A OBSAHU) „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „JAK JE AKTUÁLNĚ K DISPOZICI“. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ ČI JINÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. NA ZÁKLADĚ SVÝCH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. TATO VYLOUČENÍ PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM.

Podmínky užívání webu

Podmínky užívání webu se vztahují na vaše užívání webu programu, včetně veškerých témat nápovědy, dokumentů white paper, datových listů a nejčastějších dotazů, které jsou v rámci programu nebo na webu zpřístupněny. Tyto materiály jsou dílem společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů a jsou chráněny autorským právem. Více podrobností naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=266231.

Váš názor